Tip til fotografering > Tag smukke festbilleder

  Niveau: Begynder

  LEKTION 13Tag smukke festbilleder

  Utilstrækkeligt lys gør det vanskeligt at tage smukke billeder af indendørsfester og fester i svagt oplyste omgivelser. Her vil vi vise nogle teknikker til at fotografere det, du ser.

  Fotografer det, du ser

  Når du fotograferer indendørs i svagt lys, udløses kameraets indbyggede blitz normalt for at forhindre sløring. Men når lyset fra blitzen oplyser motivet direkte, kan lyset reflektere på en sådan måde, at det omkringliggende område kan virke relativt underbelyst, hvilket giver billedet et unaturligt udseende, som vist nedenfor.

  Belyst med blitz

  Ikke belyst med blitz

  Lad os først prøve at optage uden at bruge den indbyggede blitz. Begynd med at vælge [Sløringsfri bevægelse]* i sceneudvælgelse. I tilstanden Sløringsfri bevægelse bliver seks billeder kontinuerligt optaget, hver gang lukkeren udløses, og disse overlejres, det ene oven på det andet, for at reducere støj. Du kan fotografere områder med mindre støj (i forhold til optagelse med Intelligent Auto) og høj følsomhed, og en hurtig lukkerhastighed er indstillet. Desuden bliver motiver i bevægelse og baggrunden identificeret og overlejret, det ene oven på det andet, så du kan fotografere, mens du kontrollerer kamerarystelser og motivsløring.

  • * Dette kan være placeret et andet sted end i sceneudvælgelse, afhængigt af hvilket kamera, der anvendes.

  Tag ét foto (motivsløring)

  Sløringsfri bevægelse-tilstand

  Men fordi Sløringsfri bevægelse-tilstanden er en auto-tilstand, kan farvetonen og lysstyrken, der forklares i næste afsnit, ikke indstilles. For at ændre disse egenskaber ved hjælp af funktionerne hvidbalance og eksponeringskompensation skal du optage i A-tilstand. Når du fotograferer i A-tilstand, skal du åbne blænden så meget som muligt. Hvis sløring stadig forekommer, kan du prøve at optage, mens du manuelt øger følsomheden.

  Afsnittet ovenfor forklarer, hvordan du optager uden brug af blitz. Hvis sløring stadig forekommer, når du bruger denne teknik, skal du bruge blitz. Skift til P-tilstand, når du gør dette, så du kan ændre farvetone og lysstyrke, som bliver forklaret i næste afsnit.

  Justering af farvetonen

  Farvetonen er afgørende for at opfange, hvad du ser, og den kan justeres med hvidbalance-funktionen. Lad os først prøve at optage med [AWB] hvidbalanceindstillingen. Med AWB justerer kameraet automatisk farvetonen ud fra motivet, men nogle gange matcher farvetonen, der defineres af AWB, ikke, hvad det blotte øje ser. Hvis det sker, skal du finindstille hvidbalancen. Når du optager med belysning i varme farver, så prøv at justere hvidbalancen i retning mod gul (A) for at fange den varme, som du ser.

  Billedet vises mere blåt, end hvad det blotte øje ser

  Hvidbalance justeret mod gul

  Når motivet ikke er i fokus

  Kameraet leveres med en autofokus (AF)-funktion, som automatisk fokuserer på motivet, men AF er måske ikke ideel til utilstrækkeligt oplyste motiver. I så fald kan du prøve en af følgende løsninger.

  AF-lås

  AF gør det nemt at fokusere på lyse objekter eller objekter med stærkt kontrast. Så når fokus ikke er på det motiv, du ønsker at fange, så led efter et lysere motiv, såsom mad eller en genstand under et spotlight. Nøglen er at kigge efter en genstand, der er samme afstand fra kameraet som motivet, du gerne vil indfange.
  Når du finder et sted med god belysning, skal du pege kameraet hen mod det sted, justere AF, igen pege kameraet mod det motiv, du gerne vil indfange, mens AF ikke ændres, komponere billedet og trykke på lukkerknappen for at tage billedet.
  I standardindstillingen aktiveres AF med en lukkerknap, der er halvt trykket ned. Peg så kameraet mod det godt belyste sted, og tryk lukkerknappen halvt ned. Når der så er kommet fokus, skal du komponere billedet, mens du fortsætter med at holde lukkerknappen halvt nede.

  Manuel fokus (MF)

  En anden teknik er at bruge manuel fokus (MF) for at fokusere på det motiv, du ønsker at fotografere. Når [MF] er valgt, kan du justere fokus manuelt ved at dreje fokusringen på objektivet.
  Dog tager indstilling af kameraet og justering af fokus med MF tid at vænne sig til. Hvis du er interesseret i at tage billeder med MF, skal du prøve MF af i forvejen.
  Desuden varierer måden, man skifter mellem AF og MF på, alt efter kameramodellen. I brugervejledningen kan du se flere detaljer.

  Brug af ekstern blitz

  Vi har introduceret flere forskellige teknikker til at tage billeder, der ikke gør brug af blitz. Men du kan tage flottere billeder, hvor scenens originale fornemmelse bevares intakt ved at fotografere med bounce-blitz, hvor der anvendes en ekstern blitz, der fås som tilbehør.
  Fotografering med bounce-blitz omfatter at oplyse motivet med indirekte lys, som sendes tilbage fra væggen eller loftet. Lyset er lettere diffust og skaber et mere naturligt billede ved at reducere unaturlige skygger og glans på ansigter, der ofte opstår, når den indbyggede blitz bruges til direkte belysning af motivet.

  Direkte belysning af ansigtet med blitz

  HVL-F60RM clip-on-blitzenheden har en stor GN60-udgangseffekt, kontinuerlig optagelse i høj hastighed og hurtig betjening. Den er ideel til avancerede og professionelle brugere. Trådløs funktion til radiofjernbetjening/-modtager er inkluderet.

  Fotografering med bounce-blitz med ekstern blitz

  Giv kraftig belysning med den kompakte og højtydende HVL-F45RM clip-on-blitzenhed. Opdag friheden med den indbyggede trådløse radiostyring i multi-flashindstillingerne og den konventionelle trådløse optiske kommunikation. Nem betjening, fremragende pålidelighed, ekspertresultater – særligt til entusiaster med kompakte α kameraer, der har udskiftelige E-mount-objektiver.

  • * Anvendelighed af tilgængelige eksterne blitzenheder varierer afhængigt af kameramodellen. Kontroller, at den eksterne blitz er kompatibel med din kameramodel forud for køb af udstyret.