Grundlæggende viden → Blænde (F-tal) og A-tilstand

  Blænde (F-tal) og A-tilstand

  Blænden er en del, der justerer mængden af lys, der kommer fra objektivet. Som vist på billederne nedenfor er den placeret inde i objektivet, og den justerer mængden af indgående lys ved at ændre størrelsen på åbningen.

  Billeder

  F1.8 F16

  Mængden af lys, der kommer ind i kameraet, og som påvirkes af størrelsen af blænden, kvantificeres som F-tal. F-tal har faste standardværdier, f.eks. F2, F2.8, F4, F5.6 og F8. I takt med at F-tallet bliver højere, lukkes blænden, og der passerer mindre lys gennem objektivet. I takt med at F-tallet bliver lavere, åbnes blænden, og der passerer mere lys gennem objektivet. Hvis blænden f.eks. ændres fra F8 til F5.6, fordobles mængden af lys. Det betyder, at selv hvis lukkerhastigheden fordobles, kan den lade den samme mængde lys komme ind i kameraet, så længe andre forhold er de samme.

  Blænden påvirker også området for det fokuserede område eller mængden af sløring på et fotografi.
  Følgende viser sammenligningen mellem mængden af sløring og blænden. Du kan se, at forgrund og baggrund bliver sløret mere, efterhånden som F-tallet bliver mindre.

  Blænde
  Fotografier
  Sløring af baggrund

  Jo lavere F-tallet er, jo mere lys kommer der ind i kameraet, og jo mere sløringseffekt får du. Hvert objektiv har et F-tal, og dette kaldes objektivets maksimale blænde. For at kontrollere den maksimale blænde på et objektiv skal du se objektivets specifikationer eller den værdi, der er trykt på objektivet, som vist på billedet nedenfor.
  Et objektiv med et lavt F-tal kaldes generelt et hurtigt objektiv.

  Objektiv

  A-tilstand (Blændeprioriteringstilstand)

  A-tilstanden (Blændeprioriteringstilstand) er en tilstand, hvor du kan indstille F-tallet, som du ønsker det. I denne tilstand indstiller kameraet automatisk lukkerhastigheden og ISO-følsomheden til at optage et veleksponeret foto.
  Denne tilstand er velegnet, når du vil sløre forgrunden og baggrunden, og kun have fokus på hovedmotivet, eller når du vil gengive hele landskabet klart ved at fokusere på det brede område fra forgrunden til baggrunden.

  Fotografier

  Taget med F1.4 for at sløre baggrunden Optaget med F11 for at optage hele billedet klart, herunder baggrunden

  Når F-tallet bliver højere, bliver åbningen, der lader lyset komme ind i kameraet, mindre. Derfor vil lukkerhastigheden blive langsommere, hvilket kan få billedet til at blive sløret på grund af kamerarystelser. Hvis dette sker, kan du prøve at optage med et lavere F-tal igen.