Grundlæggende viden → Eksponering og eksponeringskompensation

  Eksponering og eksponeringskompensation

  Eksponering er den mængde lys, der kommer ind i kameraet, når du tager et foto. Mængden af lys bestemmes af blænde og lukkerhastighed. Disse bestemmer sammen med ISO-følsomheden lysstyrken for et fotografi.

  I tilstandene for automatisk optagelse og P/A/S aktiveres den automatiske eksponeringsfunktion (AE). Med den bestemmer kameraet den optimale eksponering og indstiller blænde, lukkerhastighed og ISO-følsomhed i overensstemmelse hermed. Ved hjælp af denne AE-funktion kan du tage billeder med passende lysstyrke, der automatisk bestemmes af kameraet.

  Afhængigt af situationen kan den lysstyrke, som kameraet finder passende, dog variere fra, hvad du forventer. På billedet, der er taget med AE-funktionen nedenfor, er eksponeringen baseret på den mellemliggende lysstyrke mellem den lyse sky og den mørke bygning. Men hvis du vil fremhæve skyen, er det mørkere billede bedre. Hvis du derimod ønsker, at bygningen skal gengives mere klart, er det lysere billede bedre.

  Fotografier

  Eksponeringskompensation: +0,7 Eksponeringskompensation: 0 Eksponeringskompensation: -0,7

  I sådanne tilfælde anbefales det at bruge eksponeringskompensation.
  Eksponeringskompensation er en justering af den eksponering, som kameraet anser for passende, for at gøre den tættere på den lysstyrke, du ønsker. Som i ovenstående eksempel varierer den korrekte lysstyrke for et fotografi afhængigt af scenen eller dine personlige præferencer. Hvis du vil gøre den lysere, skal du justere den til siden +, og hvis du vil gøre den mørkere, skal du justere den til siden -.
  Med et digitalkamera kan du kontrollere resultaterne af et billede på stedet. Foretag eksponeringskompensation gentagne gange for at opnå den ønskede lysstyrke.