Grundlæggende viden → Autofokus-tilstand (AF)

  Autofokus-tilstand (AF)

  Autofokus (AF) er et kameras funktion til automatisk fokusering på et motiv. De fleste almindelige digitalkameraer har denne funktion. Der er forskellige AF-metoder, og de tilgængelige metoder er forskellige afhængigt af kameramodellen. Brug forskellige metoder alt efter den scene eller det motiv, du vil optage. I de automatiske optagetilstande som Intelligent Auto eller Valg af motiv er AF-tilstand fast og kan ikke ændres.

  Autofokusmetoder

  Dette afsnit forklarer AF-metoderne i α-serien.
  To primære AF-metoder er AF-S og AF-C, og de har forskellige fokusfunktioner, når lukkerknappen er trykket halvt ned.

  AF-S (Enkeltbilled-AF)

  Autofokus fungerer, når lukkerknappen trykkes halvt ned. Når motivet er i fokus, låses fokus fast.
  Den er velegnet til optagelse af motiver uden bevægelse, f.eks. landskaber eller snapshots.

  AF-C (Kontinuerlig AF)

  Autofokus fortsætter med at fungere og fortsætter med at justere fokus, mens lukkerknappen er trykket halvt ned.
  Den er velegnet til optagelse af motiver i bevægelse som f.eks. sport eller togfotografering.

  AF-A (Automatisk AF)

  Denne AF-tilstand er kun tilgængelig på A-mount-kameraer. Når lukkerknappen trykkes halvt ned, registrerer kameraet automatisk, om motivet bevæger sig eller ej, og skifter AF-tilstand mellem AF-S og AF-C i overensstemmelse hermed.
  Brug denne tilstand til at optage forskellige motiver på samme tid eller for at undgå at skifte AF-tilstand manuelt.

  Manuel fokus (MF)

  Manuel fokus (MF) er den funktion, der giver fotografen mulighed for at justere fokus manuelt i stedet for kameraet.
  Selv om autofokus-optagelse (AF) er mere typisk for digitalkameraer, er MF effektiv, når fokusering er vanskelig med autofokus, f.eks. ved makrooptagelse.
  I MF kan du justere fokuspositionen ved at dreje fokusringen på objektivet. Se instruktionsvejledningen til dit kamera for at få oplysninger om, hvordan du skifter til MF-tilstand eller detaljeret betjening.

  SEL1855-objektiv

  Ovenstående er SEL1855-objektivet, der er inkluderet i NEX-F3, og den røde del er fokusringen. Når kameraet er indstillet til MF-tilstand, kan du justere fokus manuelt ved at dreje på denne fokusring.

  Fotografi

  Objektiv: SAL50M28/brændvidde: 50 mm/F-tal: 4.0

  Det ovenstående billede blev taget med makroobjektivet SAL50M28. Fokus er på vanddråben i venstre side, og forgrund og baggrund er meget ude af fokus. Når du har brug for at justere fokus præcist til et lille område som i dette eksempel, anbefales det at bruge MF. MF er også nyttig, når kameraet ikke kan finde den ønskede fokusposition med autofokus.

  Fokusforstørrelse og MF-hjælp

  Ved optagelse med manuel fokus (MF) kan funktionerne Fokusforstørrelse og MF-hjælp bruges til at kontrollere, om motivet er i fokus. Tilgængeligheden af disse funktioner og deres detaljerede funktioner varierer afhængigt af kameramodel. Nogle modeller har kun en af disse funktioner, men funktionen kan bruges til at forstørre den del af motivet, du vil fokusere på, til manuel finjustering af fokus.
  Se brugervejledningen til din model for at få mere at vide om dens tilgængelige funktioner og oplysninger om indstillinger.

  Skærm

  Vælg 4,8× eller 9,5× forstørrelse.

  Ved at tildele både Fokusforstørrelse og MF-hjælp til knapper eller taster, der kan tilpasses, kan fokusforstørrelsestiden indstilles til [Uendelig], hvilket er nyttigt til makrofotografering og fotografering af stjernehimmel ved hjælp af et stativ.

  Skærm

  Justering af fokus for makrofotografering med MF-hjælp (NEX-7-kamera)