Grundlæggende viden → ISO-følsomhed

  ISO-følsomhed

  På digitalkameraer er ISO-følsomheden en indikator, der viser, hvor meget det lys, der kommer fra objektivet, forstærkes i kameraet.
  Mængden af lys, der kommer ind i kameraet, bestemmes af blænde og lukkerhastighed. Ud fra denne mængde forstærkes lyset for at skabe et veleksponeret billede. ISO-følsomheden repræsenterer niveauet af denne forstærkning numerisk. ISO200 er f.eks. dobbelt så følsom som ISO100. Det betyder, at hvis du justerer indstillingen til ISO200, kan du optage med samme lysstyrke som ISO100, selv i halvdelen af lysmængden.
  Faktisk bestemmes ISO-følsomheden i de fleste tilstande automatisk af kameraet i henhold til optageforholdene. I tilstandene P/A/S/M kan du også indstille den manuelt, afhængigt af dine behov.
  Efterhånden som følsomheden bliver højere, kan du bruge hurtigere lukkerhastigheder selv i situationer med svag belysning for at reducere slør, der skyldes kamerarystelser i svagt lys eller motivbevægelse under sportsoptagelse. Da lyset imidlertid forstærkes elektrisk, har optagelse med høj ISO-følsomhed en tendens til at medføre mere støj (korn) eller tab af skarphed på billedet.

  Fotografier

  [1] ISO: 3200 [2] ISO: 800

  Natbillederne ovenfor blev taget ved at holde kameraet i hånden med ISO3200 for [1] og ISO800 for [2].
  Ved at justere indstillingen til en høj følsomhed blev billedsløring forhindret, men bygningen ser kornet ud i billedet til venstre.