Grundlæggende viden → Lukkerhastighed og S-tilstand

  Lukkerhastighed og S-tilstand

  Lukkerhastigheden er det tidsrum, hvor lukkeren foran billedsensoren er åben. Når lukkeren er åben, udsættes billedsensoren for lys, hvorfra billedet skabes.

  Billeder

  [1] Lukkeren er åben. [2] Lukkeren er lukket.

  Ovenstående billeder viser lukkeren på E-mount-kameraet. Lukkeren er åben på [1], og billedsensoren udsættes for lys. Jo længere lukkerhastigheden er, jo mere lys når billedsensoren. Hvis lukkerhastigheden f.eks. ændres fra 1/60 sek. til 1/30 sek., fordobles lysmængden.
  Sammen med blænden, som justerer mængden af lys, der kommer fra objektivet, er lukkerhastigheden en af de faktorer, der bestemmer eksponeringen.
  I de automatiske optagelsesmetoder, P-tilstand og A-tilstand, bestemmer kameraet automatisk lukkerhastigheden. I S-tilstand kan du indstille lukkerhastigheden, som du vil.

  Effekten af lukkerhastigheden på et fotografi

  Du kan styre det fotografiske udtryk ved at ændre lukkerhastigheden. Følgende fotos viser, hvordan de ser forskellige ud afhængigt af lukkerhastigheden.

  Fotografier

  [1] 1/1250 sek. [2] 1/20 sek. [3] 1/4 sek.

  Mens disse billeder af vandfaldene blev taget, blev lukkerhastigheden ændret.
  Foto [1] blev taget med 1/1250 sek., den hurtigste lukkerhastighed blandt de tre. Da lukkerens varighed var kort, indfangede den et øjeblik, hvor vandets bevægelse ser ud til at være stoppet.
  Foto [2] blev taget ved 1/20 sek. Da vandet løb, mens lukkeren var åben, ser billedet mere dynamisk ud.
  Foto [3] blev taget med 1/4 sek., den langsomste lukkerhastighed. Åbning af lukkeren i lang tid resulterede i silkeblød gengivelse af vandets bevægelse.
  På denne måde kan du nyde forskellige gengivelser af et motiv i bevægelse ved at ændre lukkerhastigheden. Du kan indstille lukkerhastigheden, som du ønsker det, i S-tilstand og M-tilstand, men området for de tilgængelige hastigheder varierer afhængigt af modellen.

  Hvis du vil tage et billede, der fastfryser et motiv i bevægelse, f.eks. når du optager sport, anbefales det at bruge den hurtigste tilgængelige lukkerhastighed, så du kan forhindre billedslør, der skyldes motivets hurtige bevægelse.

  Fotografi

  Lukkerhastighed: 1/4000 sek.

  Ved at fotografere med 1/4000 sek. indfangede ovenstående billede det øjeblik, hvor motivet prøvede at modtage bolden. Omvendt anbefales det at bruge en langsommere lukkerhastighed, hvis du vil optage en strøm af vand eller lysspor.

  Fotografi

  Lukkerhastighed: 5 sek.

  Ved at indstille lukkerhastigheden til 5 sek. indfangede det ovenstående billede fyrværkerisporene. Men jo langsommere lukkerhastigheden bliver, jo nemmere bliver billedet sløret. Når du optager i situationer med svagt lys, som f.eks. fyrværkeri og om natten, hvor lukkerhastigheden har tendens til at sætte farten ned automatisk, er det vigtigt at bruge et stativ for at holde kameraet stille.
  I en scene, hvor du ikke kan bruge et stativ, kan du bruge højere lukkerhastigheder ved at øge ISO-følsomheden. Bemærk dog, at den højere ISO-følsomhed har tendens til at forårsage støj på billedet. Hvis du vil optage om natten, mens du holder kameraet i hænderne, er tilstanden Håndholdt tusmørke i Valg af motiv også effektiv.

  Fotografi

  Lukkerhastighed: 0,5 sek.

  Da ovenstående billede blev taget med en langsom lukkerhastighed, bliver billedet sløret pga. kamerarystelser. Hvis du optager et motiv i bevægelse, skal du sørge for at undgå slør, som kan skyldes motivets bevægelse, ud over kamerarystelser. Hvis motivet eller kameraet bevæger sig, bliver billedet sløret og resulterer i et uklart fotografi.

  S-tilstand (Lukkerprioritetstilstand)

  S-tilstanden (Lukkerprioritetstilstand) er en tilstand, hvor du kan indstille lukkerhastigheden, som du vil. I denne tilstand indstiller kameraet automatisk blænde (F-tal) og ISO-følsomhed til at optage et veleksponeret foto.
  Denne tilstand er velegnet, når du vil tage et billede, der fryser et bevægeligt motiv, eller optage spor af vand eller lys.