Artikel-ID : 00242448 / Sidst ændret : 05-03-2020

Berøringsskærmen fungerer ikke korrekt

  Der er mange løsninger, du kan prøve, hvis din berøringsskærm er overfølsom, har sit eget liv, ikke reagerer eller reagerer dårligt.

  • Berøringsskærmens ydeevne kan påvirkes af støv, varme eller brug af enhedscover eller skærmbeskytter.
   • Hvis du har påført skærmbeskytter på enheden, skal du kontrollere, at den sidder korrekt, og at der ikke er luftbobler, støv eller fugt under skærmbeskytteren.
   • Fjern et beskyttende etui eller cover fra din enhed for at kontrollere, at det ikke genererer berøringsskærmen.
   • Tør skærmen af med en ren og tør klud for at sikre, at berøringsskærmen er ren. Sørg for, at hænder og fingre er rene og tørre, før du bruger berøringsskærmen.
   • Hvis enheden bliver for varm, kan det påvirke berøringsfunktionaliteten. Lad den køle af, og prøv derefter at bruge berøringsskærmen igen.
  • Sluk enheden, og tænd den igen. Derved lukker du alle åbne programmer og frigør hukommelse, hvilket undertiden kan løse problemet.
  • Du kan tvinge enheden til at genstarte eller lukke ned i situationer, hvor den holder op med at reagere, eller hvor du ikke kan genstarte den på normal vis. Hverken indstillinger eller personlige oplysninger slettes under en tvungen genstart.

  Sådan tvinger du enheden til at genstarte eller lukke ned

  Sådan starter du din enhed

  • Hvis din enhed understøtter Handsketilstand, skal du sørge for, at funktionen er slået fra, når du ikke har handsker på.

  Sådan slår du Handsketilstand fra

  • Hvis problemet opstår, når du oplader din enhed, skal du kontrollere, at du bruger en original Sony-oplader og et USB-kabel, der er beregnet til at oplade din enhed. Andre opladere kan have en negativ indflydelse på berøringsskærmens funktionalitet.
  • Hvis der er et hukommelseskort i enheden, kan du fjerne det og genstarte enheden. Hvis du løser problemet ved at fjerne hukommelseskortet, er dit SD-kort måske beskadiget. I så tilfælde skal du anskaffe et nyt SD-kort til din enhed.
  • Brug Fejlsikret tilstand for at kontrollere, om en app, som du har hentet, er årsag til problemet. I Fejlsikret tilstand starter enheden kun med den software og de apps, der allerede var installeret, da du købte enheden. Hvis enhedens ydeevne bliver bedre i Fejlsikret tilstand, er der sandsynligvis en eller flere apps, som du har hentet efter købet, der påvirker enheden negativt. Du kan afslutte Fejlsikret tilstand og genstarte enheden for at fjerne den eller de apps, som du har mistanke om er årsag til problemet. Hvis problemet er nyt, og du ikke ved, hvilken app der er årsag til problemet, kan du starte med at fjerne den app, du senest har hentet.

  Sådan aktiverer du Fejlsikret tilstand

  Sådan afinstallerer du et program fra Programskærm (Android 10)

  Sådan afinstallerer du et program fra Programskærm (Android 9/Android 8)

  • Gennemfør en hurtig test for at vurdere berøringsskærmens funktionalitet på din enhed.

  Sådan udfører du en test med hjælp fra support 

  • Opdater enheden for at sikre, at du har optimal ydeevne og de nyeste forbedringer.
  • Det anbefales at tage backup og synkronisere dine vigtige data med en Google-konto.
  • Brug Xperia Companion-computerprogrammet til at udføre en softwarereparation for at nulstille din enhed. Bemærk, at alle data slettes fra enhedens interne lager, når du udfører en softwarereparation. Indhold, som du har gemt på et eksternt SD-kort, f.eks. fotos, videoer og musik, slettes ikke.

  Sådan sikkerhedskopierer du dine data ved hjælp af en computer

   Sådan sikkerhedskopierer og synkroniserer du apps, telefonindstillinger og opkaldshistorik 

  Sådan reparerer du enhedens software ved hjælp af Xperia Companion

  •  Kontrollér, om skærmen er beskadiget på nogen måde.