Artikel-ID : 00242456 / Sidst ændret : 05-03-2020

Der er ingen netværksdækning eller mobildataforbindelse

  Tip

  De følgende trin varierer muligvis for de forskellige Android-versioner. Hvis du vil vide, hvilken Android-version din enhed har, skal du finde og tappe på Indstillinger > Om telefonen > Android-version. Hvis du ikke kan se Om telefonen under Indstillinger, skal du tappe på System.

  • Hvis der ikke er nogen netværksdækning, kan du benytte følgende fremgangsmåde:
   • Sluk enheden, og tænd den igen. Derved lukker du alle åbne programmer og frigør hukommelse, hvilket undertiden kan løse problemet.
   • Kontroller, at Flytilstand er slået fra.

  Sådan slår du Flytilstand fra

  • Kontrollér ikonet for signalstyrke  på statuslinjen for at sikre, at enheden har forbindelse til et netværk. Hvis signalet er svagt, eller du ikke har noget signal, skal du gå til en åben plads eller tættere på et vindue.
  • Hvis enheden ikke modtager et netværkssignal, eller signalet er for svagt, skal du kontakte netværksoperatøren for at sikre, at netværket har dækning der, hvor du er.
  • Sørg for, at du har indstillet enheden til at bruge den netværkstype, som dit SIM-kort understøtter. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ikke ved, hvilke netværkstyper der understøttes.

  Sådan vælger du en netværkstilstand

  • Kontrollér, at SIM-kortet fungerer korrekt. Sæt SIM-kortet i en anden enhed. Hvis det fungerer, er det sandsynligvis enheden, der er årsag til problemet. I dette tilfælde skal du kontakte det nærmeste Sony Mobile-servicecenter.
  • Søg efter et netværk fra enheden for at kontrollere, om der er tilgængelige netværk.

   Sådan søger du efter tilgængelige mobilnetværk (Android 10/Android 9) 

   Sådan søger du efter tilgængelige mobilnetværk (Android 8) 

  • Hvis der ikke er mobildataforbindelse, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
  • Sluk enheden, og tænd den igen. Derved lukker du alle åbne programmer og frigør hukommelse, hvilket undertiden kan løse problemet.
  • Hvis din enhed understøtter STAMINA-tilstand, skal du deaktivere den og genstarte enheden. STAMINA-tilstanden deaktiverer mobildata, når skærmen slukkes, for at spare på batteriet.

  Sådan deaktiverer du STAMINA-tilstand

  Sådan genstarter du din enhed

  • Sørg for, at du har et abonnement, der tillader, at du bruger internettet via et mobilnetværk. Kontakt din netværksoperatør for at få flere oplysninger.
  • Gå til et andet område, og prøv igen. I områder med dårlig modtagelse, hvor der kan være problemer med netværksudbyderens basestation, kan mobildataforbindelsen gå tabt, og du kan derfor være nødt til at gå til et andet område.
  • Når du bruger din enhed, mens du er på farten, kan mobildataforbindelsen gå tabt på grund af problemer med netværksudbyderens netværk.
  • Indstil manuelt din enhed til kun at bruge enten et WCDMA-netværk (3G) eller et GSM-netværk (2G). Din enhed er indstillet til automatisk at vælge det hurtigste netværk, der er tilgængeligt. Hvis signalstyrken for det hurtigste netværk er ustabil, skifter enheden måske flere gange frem og tilbage mellem mobilnetværk. Hver gang enheden skifter netværk, deaktiveres forbindelsen. Hvis du indstiller din enhed til kun at bruge et WCDMA-netværk (3G) eller et GSM-netværk (2G), skal du bemærke, at der kan gå flere minutter, indtil din enhed opretter forbindelse til det valgte netværk.

  Sådan vælger du en netværkstilstand

  • Hvis problemet ikke blev løst med en af de nævnte løsninger, kan du prøve at udføre disse handlinger efter hinanden. Kontrollér efter første handling, om problemet er løst, før du prøver den næste handling.
   • Opdater enheden for at sikre, at du har optimal ydeevne og de nyeste forbedringer.
   • Udfør en nulstilling til standardindstillingerne. Det er undertiden den bedste løsning, hvis din enhed ikke længere fungerer korrekt, men bemærk, at det sletter alle personlige data, der er gemt på enhedens interne hukommelse. Husk at tage en backup af de data, du vil bevare.

  Sådan sikkerhedskopierer du dine data ved hjælp af en computer

   Sådan sikkerhedskopierer og synkroniserer du apps, telefonindstillinger og opkaldshistorik 

  Sådan gendanner du fabriksdataene (Android 10)

  Sådan gendanner du fabriksdataene (Android 9)

  Sådan gendanner du fabriksdataene (Android 8)