Artikel-ID : S700023194 / Sidst ændret : 20-09-2012

Den position, min tablet har angivet, er enten unøjagtig eller direkte forkert


  Den position, min tablet har angivet, er enten unøjagtig eller direkte forkert

  Når din tablet befinder sig i et område med dårlige modtageforhold for GPS-signaler, kan der opstå positionsfejl. For at få mere nøjagtige oplysninger skal du undgå at bruge din tablet følgende steder:

  • Inde i bygninger eller køretøjer
  • I tunneller eller under jorden
  • Under hævede spor
  • Mellem høje bygninger
  • Ved tæt træbevoksning
  • I dalområder

  Flyt din tablet så lidt som muligt i et område, hvor himlen ses tydeligt, indtil den aktuelle placering vises med GPS-funktionen. Den aktuelle placering kan vises hurtigere, når man står stille, end når man bevæger sig. Hvis den aktuelle placering ikke vises, eller hvis det er den forkerte placering, skal du bevæge dig hen til et område, hvorfra himlen er helt tydelig.