Artikel-ID : S700023202 / Sidst ændret : 12-07-2018

Min tablet tænder ikke, eller opfører sig ikke som forventet

  Min tablet tænder ikke, eller opfører sig ikke som forventet

  Hvis din Sony Tablet ikke tænder, fryser eller opfører sig underligt, henvises du til det afsnit nedenfor, der bedst beskriver problemet.
  1. Min tablet tænder ikke
  2. Min tablet fryser
  3. Jeg kan ikke slukke min tablet
  Hvis disse forslag ikke passer eller løser problemet, henvises du til det sidste afsnit:
  1. Hvornår og hvordan du foretager en nulstilling til fabriksindstillinger

  1. Min tablet tænder ikke

  1. Kontroller, at din tablet er sluttet til strømforsyningen.
  2. Kontroller, at ladeindikatorlampen på din tablet (mellem afbryder- og volumen op-knapperne)  er tændt.
   Hvis ladeindikatorlampen ikke er tændt, får din tablet ingen strøm.
   1. Kontroller, at stikket er sat ordentligt ind i din tablet. For at gøre dette, skal du afbryde den, se om der er nogen fremmedlegemer og slutte den til igen. (Bemærk, at laderen bør føles en smule varm ved berøring efter 15-20 minutters opladning)
   2. Kontroller, at din tablet er sluttet direkte til den oplader, der fulgte med enheden, brug ikke USB-porten på en computer.
  3. Trykafbryderknappen.
  4. Hvis din tablet stadig ikke starter: 
   1. Tryk på og hold afbryderknappen nede  i 10 sekunder (LED'en blinker 1-2 gange).
   2. Trykafbryderknappen igen
  5. Hvis problemet fortsat ikke er løst, kan reparation være påkrævet. Kontakt os.

  2. Min tablet fryser

  1. Tryk på og hold afbryderknappen nede i 10-15 sekunder for at slukke din tablet.
   Bemærk: ikke gemte data vil gå tabt.
  2. Trykafbryderknappen igen.
  3. Hvis din tablet fryser igen, bedes du lægge mærke til, hvilken applikation du brugte på det pågældende tidspunkt.
  4. Kontroller, om der er tilgængelige opdateringer for applikationen i Google Play Store.
   1. Tryk på Apps&Widgets og derefter på Play Store
   2. Tryk på Download-ikonet i det øverste højre hjørne.
   3. Alle apps, der er kædet sammen med din Google-konto står på listen med tilgængelige opdateringer markeret i øverste venstre hjørne. 
   4. Installer relevante opdateringer, og prøv igen.
  5. Bekræft, at app'en er udtrykkeligt markeret som kompatibel med din Sony Tablet eller i det mindste kompatibel med tablet-enheder, der kører Android 4.0 eller nyere. Play Store servicerer mange forskellige typer apparater, og det er ikke alle apps, der er kompatible med alle apparater.
  6. Overvej ennulstilling til fabriksindstillinger for at gendanne det oprindelige arbejdsbillede på din tablet.

  3. Jeg kan ikke slukke min tablet

  1. Tryk på og hold afbryderknappen nede i 10-15 sekunder for at gennemtvinge en lukning.
   Bemærk: ikke gemte data vil gå tabt.

  4. Hvornår og hvordan du foretager en nulstilling til fabriksindstillinger

  Hvis din Sony Tablet opfører sig underligt, og problemet ikke kan løses ved hjælp af et af ovenstående forslag, skal du foretage en nulstilling til fabriksindstillingerne.
  1. Tænd for din tablet
  2. Når startskærmen vises, skal du trykke på Apps & Widgets i øverste højre hjørne.
  3. Tryk på Settings (Indstillinger) og derefter Backup & reset (nulstilling).
  4. Aktiver de ønskede nulstillingsfunktioner, f.eks. Back up my data and Automatic restore (Sikkerhedskopier mine data og Gendan automatisk.
  5. Tryk på Factory data reset (Nulstilling til fabriksdata).  6. Kontroller, at du har oplysninger som f.eks. din Google-konto, dit trådløse netværk og lignende indstillinger registreret andetsteds, før du fortsætter.
  7. Tryk på Reset tablet (Nulstil tablet) for at fortsætte.
  8. Tryk på Erase everything (Slet alt) for at bekræfte, at du er opmærksom på sletning af data.
  9. Efter få sekunder lukker din tablet ned.
  10. Følg opstartsguiden.
  11. Besøg Play Store for at geninstallere de apps, du fortsat ønsker at bruge.