Artikel-ID : S700023196 / Sidst ændret : 20-09-2012

De billeder, du tager med din tablet, bliver uskarpe eller viser lysglimt


    De billeder, du tager med din tablet, bliver uskarpe eller viser lysglimt

    Rør ikke ved objektivet på det indbyggede kamera. Hvis objektivet bliver snavset eller ridset, kan det påvirke billedkvaliteten.

    Udsæt ikke objektivet i det indbyggede kamera for direkte sollys, uanset om din tablet er tændt eller slukket.

    Hvis man gør det, kan det medføre funktionssvigt på kameraet.