Artikel-ID : S700023167 / Sidst ændret : 12-07-2018

Min Xperia-tablet bliver ikke tilsluttet mit trådløse netværk

  Min Xperia-tablet bliver ikke tilsluttet mit trådløse netværk

  Hvis din Sony Tablet ikke bliver tilsluttet dit trådløse netværk, skal du følge nedenstående anvisninger. 

  1. Kontroller den trådløse opsætning på din tablet
   Bemærk: Denne artikel forudsætter, at navnet på det trådløse netværk, adgangskode og sikkerhedstype er kendt, og at selve netværket fungerer uden problemer. Andre apparater, f.eks. en smartphone eller notebook, skal kunne tilsluttes netværket. Det anbefales at opbevare et skriftligt dokument med detaljer om dit trådløse netværk til senere reference.
   1. På startskærmen skal du trykke på ST apps-knappen Apps og derefter på WiFi-Checker.
   2. Tryk på Test, og følg anvisningerne på skærmen.
    [Billede: Wi-Fi Checker]
   3. Det kan være nødvendigt at gennemgå en række testkørsler og fejlfindingsprocedurer for at løse problemet.
    Hvis der ikke sker nogen ændringer i forhold til de foreslåede fejlfindingstrin, og problemet ikke bliver løst, skal du fortsætte til næste trin.
  2. Kontroller forbindelsen til din tablet, mens den er tæt på routeren
   Bemærk: Afstand og forhindringer, f.eks. vægge, gulve, døre og apparater har indflydelse på trådløse forbindelser. Andre trådløse netværk kan ødelægge den trådløse forbindelse, særligt hvis man bruger de samme kanaler. 
   1. Hvis din tablet bliver tilsluttet den trådløse forbindelse, når den er tæt på routeren, men ikke når den er på afstand af denne, skal løsningen ikke findes i din tablet, men er uden for indholdet af denne artikel. Det anbefales at teste via andre trådløse kanaler og kontrollere installation og placering af routerens antenne. Se i routerens manual for flere oplysninger.
   2. Hvis din tablet ikke tilsluttes din router, selv om den er placeret lige ved siden af denne, fortsætter du til næste trin.
  3. Kontroller, om din router bruger MAC-adressefiltrering
   Bemærk: MAC-adressefiltrering bruger en netværksadapters hardwareadresse til at tillade eller nægte adgang. Dette konfigureres i din routers konfigurationspanel.
   1. Hvis du tidligere har tilføjet andre trådløse apparater eller givet venner lov til at bruge dit trådløse netværk og derfor været nødt til at foretage ændringer i routerkonfigurationen, må vi antage, at MAC-adressefiltreringen ikke er i brug, og du kan derfor fortsætte til trin D.
   2. Hvis du ikke er sikker, bedes du kontrollere oplysningerne i brugervejledningen til din router for enten at få bekræftet, at MAC-adressefiltrering ikke er i brug, deaktivere denne funktion eller føje din tablet til listen over tilladte apparater. For at finde MAC-adressen på din tablet, skal du trykke på Apps, Settings (Indstillinger), About tablet (Om tablet) og derefter Status. Et popup-vindue åbnes, og du kan rulle ned for at se Wi-Fi MAC-adressen.
  4. Kontroller, om din Sony Tablet bruger den gældende System Update (Systemopdatering)
   1. Tryk på Apps, Settings (Indstillinger) og derefter About tablet (Om tablet).
   2. Tryk på System Update (Systemopdatering).
   3. Hvis din tablet kører en ældre version, skal du opdatere til den gældende version.
    Bemærk: 
    • Du finder opdateringsanvisningerne på dette websted på fanen update (opdater) under afsnittet for din model.
    • Hvis forbindelsen til dit trådløse netværk ikke er stabil, selv om du er tæt på routeren, skal du bruge et netværk et andet sted til at foretage opdateringen.
  5. Nulstil Wi-Fi-modulet
   1. På startskærmen skal du trykke påApps og derefter på Settings (Indstillinger).
   2. Tryk på kontakten ved siden af Wi-Fi for at deaktivere Wi-Fi.
    Bemærk: "ON' angiver, at Wi-Fi er aktiveret.
   3. Tryk på og hold afbryderknappen nede i ca. 3 sekunder.
   4. Når nedlukningsbekræftelsen vises, skal du trykke på OK.
   5. Vent, indtil din tablet er slukket, og tryk derefter på afbryderknappen igen.
   6. Når din tablet er blevet tændt, skal du trykke på Apps og derefter på Settings (Indstillinger).
   7. Tryk på kontakten ved siden af Wi-Fi for at aktivere Wi-Fi.
   8. Hvis din tablet stadig ikke opretter forbindelse til dit trådløse netværk, skal du fortsætte til næste trin.
  6. Nulstil din tablet
   1. Mens din tablet er tændt, skal du trykke på og holde afbryderknappen nede i 10 sekunder..
   2. Trykafbryderknappen igen,og vent, indtil din tablet er genstartet.
   3. Hvis din tablet stadig ikke opretter forbindelse til dit trådløse netværk, skal du fortsætte til næste trin.
  7. Udfør en nulstilling til fabriksindstillinger
   Bemærk: En nulstilling til fabriksindstillinger sletter alle apps og tilhørende data, herunder indstillingerne for dit trådløse netværk, Google- og e-mailkonti samt bogmærker i din browser. Du kan geninstallere dine apps fra Android Market efter nulstillingen til fabriksindstillinger.
   1. På startskærmen skal du trykke på Apps og derefter på Settings (Indstillinger).
   2. Tryk på Backup & reset (nulstilling) i afsnittet Personal (Personlig).
   3. Tryk på Factory data reset (Nulstilling til fabriksdata).
   4. Tryk på Reset tablet (Nulstil tablet) for at fortsætte.
   5. Tryk på Erase everything (Slet alt) for at bekræfte, at du er opmærksom på sletning af data.
   6. Efter få sekunder lukker din tablet ned.
   7. Følgopstartsguiden, inkl. konfigurationen af det trådløse netværk.
   8. Test, om din tablet nu har forbindelse til dit trådløse netværk.
   9. Hvis problemet fortsat ikke er løst, kan reparation være påkrævet.
    Brug kontaktfunktionen på denne side til at kontakte os.