Artikel-ID : S700023199 / Sidst ændret : 20-09-2012

Hvorfor er der mindre lagringskapacitet på min tablet end angivet i specifikationerne?

  Hvorfor er der mindre lagringskapacitet på min tablet end angivet i specifikationerne?

  Lagringskapaciteten på din tablet er inddelt i forskellige områder til hhv. Android, apps og brugerdata som f.eks. videoer, musik og billeder. Følg nedenstående trin for flere oplysninger.

  1. På startskærmen skal du trykke på Apps
  2. Tryk på Settings (Indstillinger) og derefter på Storage (Lagring)
  3. Her finder du to forskellige lagringsområder:
   1. Internt lager (USB-lager)
    Omkring 9GB eller 24GB til hhv. 16- og 32 GB-versionen af din tablet.
    Brugerdata lagres her, og de kan tilgås fra en pc via et USB-kabel.
   2. Internt lager - Total plads 3,94GB
    Android-applikationer lagres her.
    Bemærk: Du skal muligvis rulle nedad for at se dette.
   Ikke på listen:
   1. Selve Android-operativsystemet, der kræver omkring 2GB plads.
   2. Konverteringsforskellen mellem den rå lagringskapacitet, der er angivet i specifikationerne i henhold til pladebranchens standarder, og denformaterede lagringskapacitet, der er angivet af operativsystemet. 
    Bemærk: Lagringsindustrien følger decimalsystemet med videnskabelige præfikser som f.eks. kilo for 1000, mega for million og giga for milliard. IT-industrien følger det binære system og bruger de samme præfikser med en forskellig definition, hvilket giver 1KB 1.024 bytes, 1MB 1.048.576 bytes og 1GB 1.073.741,824 bytes.