Artikel-ID : S700023182 / Sidst ændret : 07-06-2013

Windows 8 - Sådan udføres en systemgendannelse

  Sådan udføres en systemgendannelse

  Bemærk:
  -    Hvis der trykkes på knappen F10 under opstart, kommer brugeren ikke længere hen til VAIO Care Rescue
  -    Hvis der trykkes på knappen F2 under opstart, kommer brugeren ikke længere hen til BIOS-opsætningsmenuen

  Hvis der udføres systemgendannelse uden for Windows (Dette er kun for forinstallerede Windows 8-modeller)
  1. Bekræft, at der er slukket for pc'en
  2. Tryk på knappen “Assist”
   Se brugervejledningen for at finde knappen “Assist” på din pc
  3. Nu starter modus VAIO Care Rescue
  4. Der kan vælges mellem 6 muligheder:
   1. Gendan eller oprethold dit system [F10]
    Denne mulighed gør brugeren i stand til at udføre en systemgendannelse tilbage til fabriksindstillingerne.
   2. Start fra media (USB-enhed/optisk disk) [F11]
    Denne mulighed gør brugeren i stand til at starte op fra en cd/dvd eller fra en USB-enhed
   3. Start BIOS [F2]
    Denne mulighed gør brugeren i stand til at gå ind i BIOS og ændre deres system
   4. Luk ned [F4]
    Denne mulighed lukker ned for din pc
   5. Start Windows [Esc]
    Denne mulighed gør det muligt for brugeren at starte op i Windows.
   6. Vælg sprog [F1]
    Denne mulighed gør det muligt for brugeren at vælge et andet sprog
  5. Vælg “Gendan eller oprethold dit system [F10]”
  6. Vælg tastatur-layout på menuen “Vælg tastatur-layout”
  7. Vælg “Fejlfinding” på menuen “Vælg en option”
  8. Vælg “Gendannelse og vedligeholdelse” på menuen “Fejlfinding”
  9. Vælg “Windows 8” på menuen “Gendannelsesværktøj (Recovery Tool)”
  10. Nu vises menuen VAIO Care Rescue
  11. Vælg “Start gendannelsesguiden”
  12. Vælg “ Annuller gendannelse”
  13. Vælg “Ja, jeg er’ sikker, ” og vælg derefter “Start gendannelse"