Artikel-ID : S700023181 / Sidst ændret : 30-10-2012

Windows 8 - Sådan indstiller du Gesture Control-indstillingerne

  Sådan indstiller du Gesture Control-indstillingerne


  Gestus-funktionerne giver dig mulighed for at udføre forskellige handlinger på applikationer med en håndgestus, der genkendes af et indbygget kamera på din VAIO-computer.

  Bemærkninger
  • Gestusfunktionerne er standardmæssigt deaktiveret.
  • Kameraets gestusfunktioner fungerer måske ikke korrekt i følgende tilfælde:
   • Nogen eller noget bevæger sig bagved dig, mens du laver din håndgestus.
   • Din computer står ustabilt.
   • Du bruger din computer i et mørkt værelse.
   • Du laver din gestus med hånden uden for det indbyggede kameras rækkevidde.
   • Du bevæger din hånd for hurtigt.
  • Når applikationen, der understøtter gestusfunktionerne bruges, mens funktionerne er aktiveret, tændes indikatorlyset for det indbyggede kamera.
  • Hvis det indbyggede kamera er rettet direkte mod en lyskilde, som f.eks. et fluorescerende lys, er det muligt, at din håndgestus ikke genkendes korrekt.
  • Hvis det indbyggede kamera ikke genkender din håndgestus korrekt, skal du tage din hånd ned og prøve igen, når der er gået et stykke tid.

  Sådan aktiveres funktionen

  1. Start Søg-charm fra Start ved at trykke på “Windows + C”
  2. Vælg Søg
  3. Vælg “VAIO Gesture Control”
  4. Bekræft, at kameraet er valgt
  5. Prøv nogle af gestusbevægelserne for: Frem/Tilbage, Pause, Volumenjustering
  6. Vælg Næste
  7. Vælg applikationerne, som’ du ønsker at aktivere med gestus
  8. Vælg Afslut.

  Generel oversigt over gestusfunktionerne

  Media Gallery
  Vift til højre     Spiller det forrige spor.
  Vift til venstre     Spiller det næste spor.
  Vift nedad     Stiller afspilningen på pause.
  Drej med uret     Skruer op for volumen.
  Drej mod uret     Skruer ned for volumen.

  Windows Media Player
  Vift til højre     Spiller det forrige spor.
  Vift til venstre     Spiller det næste spor.
  Vift nedad     Stiller afspilningen på pause.
  Drej med uret     Skruer op for volumen.
  Drej mod uret     Skruer ned for volumen.

  Internet Explorer
  Vift til højre     Går til forrige side.
  Vift til venstre     Går til næste side.
  Drej med uret     Skruer op for volumen.
  Drej mod uret     Skruer ned for volumen.

  PowerDVD
  Vift til højre     Afspiller det forrige kapitel.
  Vift til venstre     Afspiller det næste kapitel.
  Vift nedad     Stiller afspilningen på pause.
  Drej med uret     Skruer op for volumen.
  Drej mod uret     Skruer ned for volumen.

  Microsoft PowerPoint
  (Gestusfunktionerne kan kun bruges under et diasshow.)
  Vift til højre     Går til forrige side.
  Vift til venstre     Går til næste side.
  Drej med uret     Skruer op for volumen.
  Drej mod uret     Skruer ned for volumen.

  Google Chrome
  Vift til højre     Går til forrige side.
  Vift til venstre     Går til næste side.
  Drej med uret     Skruer op for volumen.
  Drej mod uret     Skruer ned for volumen.

  PlayMemories Home
  (Gestusfunktionerne kan kun bruges under et diasshow.)
  Vift til højre     Går til forrige side.
  Vift til venstre     Går til næste side.
  Drej med uret     Skruer op for volumen.
  Drej mod uret     Skruer ned for volumen.