Artikel-ID : 00254193 / Sidst ændret : 04-12-2020

TV'et har ingen lyd eller billede, når det er tilsluttet en PS5 med et HDMI-kabel

  Der er et problem med TV-softwaren, som kan medføre, at TV'et ikke har lyd eller billede i en periode (ca. et minut), når TV'et er tilsluttet PS5™-spilkonsollen. Dette problem vil blive udbedret i en fremtidig softwareopdatering. Bogmærk denne side, og kig forbi med jævne mellemrum for at få opdaterede oplysninger.

  I mellemtiden kan du bruge denne omgåelse til midlertidigt at løse problemet:

  Denne ændring af indstillinger vil nedkonvertere 4K 120 hz-signalet til 4K 60 hz, så sørg for at opdatere TV-softwaren, når den bliver tilgængelig.

  1. Skift indstillingen for HDMI-signalformat til Standardformat eller Forbedret format (Dolby Vision) for den HDMI-indgang, som PS5 er tilsluttet.
   1. Vælg IndstillingerSe TVEksterne indgangeHDMI-signalformat 
   2. Vælg den HDMI-indgang, som PS5 er tilsluttet (enten HDMI 3 eller HDMI 4), og skift derefter indstillingen til Standardformat eller Forbedret format (Dolby Vision).
  2. På fjernbetjeningen skal du trykke på tænd tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil Genstart vises på TV-skærmen, og derefter trykke på Enter for at genstarte.