Artikel-ID : 00169778 / Sidst ændret : 12-07-2018Udskriv

Måling og forbedring af signalstyrken for TV-modtagelsen

  Hvis video og/eller lyd forstyrres, eller der slet ikke findes video/lyd, er en mulig årsag et svagt signal typisk pga. en dårlig antenne, dårlig placering af parabolantenne eller interferens fra andre enheder. For at forbedre signalet skal du ændre opsætningen af dit tuningudstyr.

  Sådan måler du signalstyrken

       1. Digital opsætning

       2. Analog opsætning

  Sådan fejlfindes et svagt signal

       1. Jordbaserede problemer

       2. Kabelnetværksproblemer

       3. Satellitproblemer


  Sådan måler du signalstyrken


  VIGTIGT: Når du bruger en set-top-boks (STB), skal du kontrollere via set-top-boks-menuen og ikke via Sony TV-menuen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se i brugervejledningen til din STB.

  Bemærk: Skærmbilleder for netop din TV-model kan være forskellige fra dem i nedenstående artikel.

   

  1. Digital opsætning


  1. På fjernbetjeningen skal du trykke på OPTIONS.

  2. Rul ned til Systemoplysninger. Bekræft ved at trykke på Enter.

  Bemærk: Alternativt kan du hente skærmen med systemoplysninger ved at trykke på HOME> Indstillinger > Produktsupport > Systemoplysninger > Tryk på den grønne knap.

  Indstillinger – systemoplysninger

  3. En skærm med detaljerede systemoplysninger vises. Signalkvalitet/styrkebjælker vises nederst.

  Indstillinger – systemoplysninger

  Hvornår er signalstyrken god nok?

  Det er ideelt, når bjælken når det grønne område

  • Du ser kun en RØD bjælke: Signalkvaliteten er dårlig. Du har sikkert flere alvorlige video- og lydproblemer, og du mangler et antal kanaler og tjenester af og til eller permanent. Prøv at forbedre forholdene via "Sådan fejlfindes et svagt signal" længere nede i denne artikel.
  • Du ser også en ORANGE bjælke: Signalkvaliteten er acceptabel, men det anbefales at forbedre den, da du ellers kan opleve blokstøj, hakket lyd eller EPG-problemer fra tid til anden.
  • Du kan også se den GRØNNE bjælke: Signalkvaliteten er fremragende. Du bør ikke opleve problemer med kanaler eller tjenester.

  2. Analog opsætning


  1. På fjernbetjeningen skal du klikke på knappen HOME > Gå til Indstillinger > Vælg Analog opsætning.

  Analog opsætning
  2. Rul ned til Manuel programindstilling.

  Manuel programindstilling
  3. Du kan se en bjælke for signalniveau i bunden.

  • RØD bjælke: Signalkvaliteten er (for) dårlig. Prøv at forbedre forholdene via "Sådan fejlfindes et svagt signal" længere nede i denne artikel.

             Dårlig billedkvalitet

  • ORANGE bjælke: Signalkvaliteten er acceptabel, men det anbefales at forbedre den, da der ellers opstå sne på skærmen. Så snart mindst halvdelen af den orange bjælke vises, bør signalet være acceptabelt.
  • Du kan også se den GRØNNE bjælke: Signalkvaliteten er fremragende i betragtning af de begrænsninger, der findes i analog transmission.

            Fremragende billedkvalitet


  Sådan fejlfindes et svagt signal


  1. Jordbaserede problemer


  For at optimere dit (analoge) jordbaserede signal skal du være opmærksom på nedenstående foranstaltninger afhængigt af det problem, du står overfor.

  1-1. Dårligt signal/sne på skærmen/forvrænget lyd

  • Kontroller, at din TV-antenne er monteret udenfor på et sted, der erhøjt nok
  • Kontroller, om din TV-antenne er i god stand og vender mod den bedste lokale sender
  • Din TV-antenne kan være ødelagt eller ude af position, eller tilslutningerne kan være rustne. Hvis det er muligt, kan du kontrollere et andet TV-apparat (f.eks. din nabos), som er tilsluttet en anden antenne.
  • Sørg for, at din antenneledning er tilsluttet korrekt til din set-top-boks eller TV'et, og kontroller alle andre tilslutninger.
  • Ændr vinklen på din antenne, og se, om billedet bliver bedre. En lille ændring kan medføre betydelig forbedring.

  Stadig ingen forbedring? Kontakt din udbyder for at få din antenne og dens forbindelser kontrolleret for fejl af en professionel antenneinstallatør. Det kan være nødvendigt med en antenne med højere ydelse eller en forstærker for at forbedre signalet.

  1-2. Mønstre/punkter/tab af farve/summende lyd/klikkende lyd/sildebensmønster

  • Disse symptomer skyldes typisk elektrisk interferens fra husholdningsapparater, kontakter og computere i hjemmet eller fra en nabo tæt på. Den mest almindelige årsag er en defekt kedel eller centralvarmetermostat, hvilket kan føre til regelmæssige forstyrrelser, f.eks. i 10 sekunder hvert 20. minut.
  • Sommetider kan elektrisk højspændingsudstyr uden for dit hjem forårsage interferens.
  • Hvis du har en babyalarm eller trådløs telefon, skal du kontrollere, at den er ikke tæt på TV'et.
  • Hvis du har udstyr som f.eks. en video- eller en DVD/BD-afspiller eller -optager, hvor antenneledningen er tilsluttet, skal du først koble det fra TV'et og derefter sætte antenneledningen direkte i TV'et. Denne indstilling viser, om udstyret er årsag til interferens. Hvis du har flere enheder tilsluttet, skal du tilslutte hver enkelt igen, indtil du finder årsagen til problemet.

   Eksempel på skyggedannelser

  1-3. Jævnt fordelte vandrette linjer

  • Dette er et tegn på co-kanalinterferens, hvilket sker, når højt lufttryk (som bringer godt vejr) gør det muligt for signaler at nå områder, de normalt ikke vil nå. Dette kan gøre, at signalet bliver svagere i lavtliggende områder. Der findes ingen løsning på dette. Modtagelsen forbedres kun, når vejret skifter.
  • Hvis kvaliteten af din TV-modtagelse forringes under kraftig regn og stadig er dårlig, når regnen er overstået, kan det være, at der er kommet vand i antennen eller i det tilsluttede kabel.

  2. Kabelnetværksproblemer


  I tilfælde af problemer skal du muligvis genindstille dine kanaler.

  • Kontroller, om alle kabler er tilsluttet korrekt. Prøv med forskellige kabler af samme type, og udskift defekte kabler.
  • Hvis alle kanaler/tjenester for dit område mangler, er startfrekvensen/netværks-ID for din region måske forkert.
   Som standard er "Frekvensindstilling" og "Indstilling af Netværks-ID" indstillet til "Auto". I tilfælde af problemer skal du ændre "Auto" til "Manuel" og indtaste de korrekte data. Kontakt din kabeludbyder for at få disse data.
             1. For at komme til skærmen Indstillinger skal du trykke på HOME på fjernbetjeningen og gå til Indstillinger > Vælg Digital opsætning eller Analog opsætning og trykke på OK > Vælg Auto-indstilling og trykke på OK > Når du bliver spurgt "Vil du starte automatisk indstilling?," skal du trykke på Ja > Vælg Kabel.

   Indstilling af frekvens og netværk

             2. Frekvens og Netværks-ID kan nu udfyldes manuelt.
             3. Vælg Start for at starte scanningen.

  3. Satellitproblemer


  I tilfælde af problemer med satellitmodtagelse skal du være opmærksom på følgende.

  • Din satellit enhed eller LNB (det er den enhed, der er monteret på den arm, der er fastgjort på satellitenheden) kan være kommet ud af position. Kontakt tjenesteudbyderen for din TV-satellit for at få de korrekte koordinater.
  • Kraftig regn kan medføre et midlertidigt tab af alle satellittjenester. Tjenesterne bør vende tilbage til normal, når stormen har lagt sig.

  Er problemet ikke løst?  Genindstil dit TV (Satellite Guide Single Antenna)

  Har du stadig ikke fundet en løsning? Kontakt Sony for yderligere hjælp ved at klikke på Support > Kontakt os Sonys supportwebsted.