Artikel-ID : 00242609 / Sidst ændret : 02-12-2021

Jeg kan ikke opdatere softwaren på min enhed med en computer

  Tip

  De følgende trin varierer muligvis for de forskellige Android-versioner. Hvis du vil vide, hvilken Android-version din enhed har, skal du finde og tappe på Indstillinger > Om telefonen > Android-version. Hvis du ikke kan se Om telefonen under Indstillinger, skal du tappe på System.

  • Kontrollér, at skærmen på din enhed er låst op, og at din enhed er indstillet til overførsel af data.

   Sådan indstiller du enheden til at overføre data (Android 10/Android 9) 

   Sådan indstiller du enheden til at overføre data (Android 8) 

  • Når du opdaterer softwaren på din enhed med Xperia Companion, skal du sikre, at computeren har adgang til internettet.
  • Hvis computeren har en firewall, skal du sikre, at firewallen ikke forhindrer de relevante opdateringsprogrammer i at køre.

   Sådan kontrollerer du din firewall 

  • Hvis du forsøger at opdatere enheden, når den er tilsluttet et virksomhedsnetværk, bruger du muligvis en proxyserver. Kontakt netværksadministratoren for at få hjælp.
  • Sørg for, at du bruger et originalt Sony USB-kabel, der specifikt er beregnet til din enhed, og at det er sat korrekt i enheden og computeren.
  • Kontrollér, at USB-kablet ikke er beskadiget. Prøv at bruge en anden USB-port på computeren.
  • Hvis enheden har et hukommelseskort, skal du frakoble enheden fra computeren og derefter tage hukommelseskortet ud. Derefter skal du fjerne hukommelseskortet fra enheden og slutte enheden til computeren igen.

   Sådan fjerner du hukommelseskortet