Artikel-ID : 00123709 / Sidst ændret : 29-03-2019Udskriv

Gendan og genopret din computer (Windows 8.x)

  Følg disse trin for at udføre systemgendannelse uden for Windows.

  1. Tryk på knappen POWER, indtil computeren er fuldstændig slukket.

   VIGTIGT:

   • Denne procedure skal foretages fra helt slukket tilstand.
   • Hvis du vælger indstillingen Shutdown (Luk ned) i Windows 8-operativsystemet, slukkes computeren ikke helt, men logger alle brugere helt af og skifter derefter til en dvaletilstand. Dette er kendt som hybrid nedlukning. Denne nye nedluknings-/opstartsadfærd tillader tilsluttet hardware at forblive initialiseret og er hurtigere og nemmere end en initialisering af systemet igen.
  2. Tryk på knappen Assist (Hjælp) på tastaturet.

   Billede

   BEMÆRK: Placeringen af knappen Assist (Hjælp) afhænger af din specifikke computermodel. Hvis du vil se placeringen af knappen Assist (Hjælp) på din computer, henvises du til de medfølgende betjeningsvejledninger.

  3. Computeren starter på skærmen VAIOCare | Rescue Mode (Rescue-tilstand).

   Billede

   BEMÆRK:

   • Recover or maintain your System [F10] (Gendan eller vedligehold dit system [F10]) – dette gør det muligt at udføre en systemgendannelse og få computeren til at vende tilbage til fabriksindstillinger.
   • Start from media (USB device/optical disc) [F11] (Start fra medie (USB-enhed/optisk disk) [F11]) – dette gør det muligt at starte computeren fra en CD/DVD-disk eller USB-enhed.
   • Start from network [F12] (Start fra netværk [F12]) – dette gør det muligt at starte computeren fra et netværksdrev.
   • Start BIOS [F2] – dette gør det muligt for dig at gå ind i og foretage ændringer af BIOS.
   • Shut down [F4] (Luk ned) – dette lukker computeren.
   • Start Windows [Esc] – dette gør det muligt at starte computeren i Windows.
   • Select language [F1] (Vælg sprog [F1]) – dette gør det muligt for brugeren at vælge et andet sprog.
  4. Tryk på tasten F10 for at vælge indstillingen Recover or maintain your System [F10] (Gendan eller vedligehold dit system [F10]).
  5. Klik for at vælge det foretrukne tastaturlayout Choose your keyboard layout screen (Vælg tastaturlayoutskærm).

   Billede
    
  6. Klik for at vælge indstillingen Troubleshooter (Fejlfinding) i Choose an option (Vælg en indstilling).

   Billede
    
  7. Klik for at vælge indstillingen Recovery and maintenance (Gendannelse og vedligeholdelse) på skærmen Troubleshooter (Fejlfinding).

   Billede
    
  8. Klik for at vælge Windows 8 på skærmen Recovery Tool (Gendannelsesværktøj).

   Billede
    
  9. Klik på indstillingen Start recovery wizard (Start gendannelsesguide) på skærmen VAIO Care (Rescue Mode) (VAIO Care (Rescue-tilstand)).

   Billede
    
  10. Klik på Yes, I'd like to rescue my data (Ja, jeg vil gerne sikkerhedskopiere mine data) i vinduet Do you need to rescue your data? (Ønsker du at sikkerhedskopiere dine data?).

   Billede

   BEMÆRK: Hvis du ikke har data på din computer, som du ønsker at sikkerhedskopiere, skal du klikke på knappen Skip Rescue (Spring over sikkerhedskopiering) og gå videre til trin 16.

  11. Tilslut en ekstern lagerenhed til computeren, f.eks. en USB-harddisk eller et hukommelsesstick.
  12. Klik på Easy rescue (Nem sikkerhedskopiering) i vinduet Select Rescue type (Vælg sikkerhedskopieringstype).

   Billede

   BEMÆRK:

   • Hvis du ønsker manuelt at vælge filer, der skal sikkerhedskopieres, skal du klikke på Custom Rescue (Tilpasset sikkerhedskopiering), og derefter følge instruktionerne på skærmen.
   • Softwaren registrerer automatisk dine data.
  13. Klik for at vælge det drev, du ønsker at sikkerhedskopiere dine data til, og klik derefter på Next (Næste).

   Billede

   BEMÆRK: Denne skærm viser påkrævet diskplads samt fri diskplads på det eksterne drev.

  14. I vinduet Confirm options and start rescue (Bekræft valg og start sikkerhedskopiering) skal du klikke på knappen Start Rescue (Start sikkerhedskopiering).

   Billede

   BEMÆRK: Et statusvindue viser status for sikkerhedskopieringen.

  15. I vinduet Rescue has completed successfully (Sikkerhedskopiering er gennemført) skal du klikke på knappen Next (Næste).

   Billede
    
  16. I vinduet Are you sure you want to start recovery? (Er du sikker på, du ønsker at starte gendannelse) skal du klikke på Yes, I'm sure (Ja, jeg er sikker) og derefter klikke på knappen Start Recovery (Start gendannelse).

   Billede

   BEMÆRK: Der vises et statusvindue, hvor status for de forskellige programmer vises. Ingen handling er påkrævet. Denne proces kan tage op til to timer, og computeren kan genstarte flere gange.

   Billede
    

  17. I vinduet Recovery complete (Gendannelse gennemført) skal du klikke på knappen Restart (Genstart).

   Billede
    
  18. Når computeren genstarter, skal du følge instruktionerne på skærmen for at opsætte operativsystemet og færdiggøre systemgendannelsen.