Artikel-ID : S700023166 / Sidst ændret : 12-07-2018

Hvor finder jeg serienummeret til min Xperia Tablet?


  Hvor finder jeg serienummeret til min Xperia Tablet?


  Serienummeret er placeret ved siden af SD-kortporten. For at få adgang til den skal du åbne lågen til hovedtelefonindgangen.

  Serienummeret har præfikset SN og består af 15 cifre, der er inddelt i grupper med hhv. otte og syv cifre, f.eks. SN 27123456-1234567.


  Du finder også serienummeret under indstillinger for din tablet:
  1. Tryk på Apps, i øverste højre hjørne på startskærmen.
  2. Tryk på Settings (Indstillinger).
  3. Tryk på About tablet (Om tablet).
  4. Tryk på Status.
   Der vises et popup-vindue med serienummeret samt batteri- og tilslutningsoplysninger.