Artikel-ID : S700023193 / Sidst ændret : 20-09-2012

Information om brug af Wi-Fi-funktionen


  Information om brug af Wi-Fi-funktionen

  Wi-Fi-apparater arbejder på 2,4 GHz bånd, der benyttes af forskellige apparater. Wi-Fi-apparater bruger teknologi til at minimere radiostøj fra andre apparater, der bruger samme bånd. Men radiostøj kan stadig forårsage langsommere dataoverførselshastigheder, reducere kommunikationsrækkevidde eller være årsag til kommunikationsfejl.

  Hvis både Bluetooth-funktionen og 2,4 GHz Wi-Fi-funktionen på din tablet er aktiveret, kan der opstå støj, hvilket medfører langsommere dataoverførselshastigheder eller andre problemer.

  Dataoverførselshastighed og kommunikationsrækkevidde kan variere alt efter følgende forhold:

  • Afstand mellem apparater;
  • Forhindringer mellem apparater;
  • Konfiguration af udstyr;
  • Signalforhold;
  • Omgivelser (vægmateriale osv.);
  • Software i brug;
  • Kommunikationen kan afbrydes afhængig af signalforhold.

  Dataoverførselshastigheden, der er angivet under specifikationerne, er det teoretiske maksimum, og afspejler ikke nødvendigvis den gældende dataoverførselshastighed.

  Den gældende dataoverførselshastighed kan være langsommere end den hastighed, der fremgår af din tablet.