Artikel-ID : 00225213 / Sidst ændret : 27-06-2019Udskriv

Påvirker produkter, der anvender magneter, medicinsk udstyr, f.eks. pacemakere?

Jeg bruger en medicinsk enhed som f.eks. en pacemaker, en defibrillator eller en shunt med variabelt tryk til behandling af hydrocephalus. Hvad skal jeg være opmærksom på?

    Medicinsk udstyr som f.eks. pacemakere, defibrillatorer eller shunts med variabelt tryk til behandling af hydrocephalus kan være berørt afhængigt af magnetens magnetfelt i produktet.

    Hvis du bruger en af disse medicinske enheder, skal du kontakte din læge, før du bruger et produkt fra Sony, der indeholder magneter, da nogle af disse produkter kan de påvirke den medicinske enhed.
    Selv hvis du slukker for produktet, kan magneten i produktet stadig påvirke medicinsk udstyr. Sørg for at holde produktet væk fra medicinsk udstyr og personer, som bruger medicinsk udstyr.

    BEMÆRK: I forbindelse med Sony-produkter kan komponenter som f.eks. højttalere, hovedtelefoner, tasker eller åbne/lukke-mekanismen i produktets emballage indeholde magneter. Højttalere kan være indbygget i TV, kameraer eller smartphones.