Grundlæggende oplysninger om filmoptagelse

  Nogle begreber og principper i filmoptagelse adskiller det fra optagelse af stillbilleder. Når du forstår video, og hvordan film adskiller sig fra stillbilleder, er du et skridt tættere på at optage film med din egen stil.

  Billedhastighed

  Film består af en serie stillbilleder. Som i simple flipbøger eller animation bliver motiver i videoer levende gennem subtile ændringer fra et billede til det næste.

  Antallet af billeder eller frames pr. sekund (fps) kaldes billedhastigheden.

  Billede, der angiver frame (A) og antal billeder pr. sekund eller billedhastighed (B)

  • A: Frame
  • B: Antal billeder pr. sekund eller billedhastighed

  For eksempel optages tv-udsendelser såsom digitalt jordbaseret tv normalt ved 30 fps og film ved 24 fps. Jo højere denne fps-værdi er, desto mere jævn og naturlig bliver videoen.
  For at gemme video skal kameraer optage meget større mængder data meget hurtigere end ved optagelse af fotos. Det er derfor en god ide at bruge hukommelseskort med høj kapacitet, der understøtter standarder for højhastighedsoverførsel.

  Bemærk: Med nogle hukommelseskort kan du muligvis ikke optage film, fordi kortene ikke overholder disse standarder.

  Eksponeringsstyring

  Eksponeringsindstillinger styrer mængden af lys, der kommer ind i kameraet. Denne nøglefaktor påvirker redigeringen og det færdige billede. Gennem balancen mellem blænde (F-tal eller F nedenfor), ISO-følsomhed og lukkerhastighed (SS), der udgør eksponering, kan du ændre udseendet og stemningen i dine film.

  Optagelse af stillbilleder

  • 1: Mængde af bokeh
  • 2: Brightness
  • 3: Tid, hvor lukkeren er åben

  Alle tre elementer er normalt under din kontrol, når du tager billeder (stillbilleder).

  Optagelse af film

  Anderledes er det med video, hvor lukkerhastigheden normalt er fast. Du styrer eksponeringen gennem de andre elementer – blænde og ISO-følsomhed.
  I dette tilfælde bestemmes lukkerhastigheden af den billedhastighed, der er beskrevet ovenfor. Her er der en retningslinje specielt for video: Vælg en lukkerhastighed, der udtrykt i sekunder som en brøkdel er 1 over en nævner, der svarer til dobbelt så høj billedhastighed. Hvis der ikke er nogen tilgængelig lukkerhastighed, der svarer nøjagtigt til denne værdi, skal du vælge den nærmeste værdi.

  Billedhastighed Lukkerhastighed
  24p 1/50 sek.
  30p 1/60 sek.
  60p 1/125 sek.
  120p 1/250 sek.

  For en billedhastighed på 24p ville lukkerhastigheden være 1/50, mens lukkerhastigheden for 30p ville være 1/60 osv.

  Bemærk:
  • Lukkerhastighed og andre indstillinger varierer meget mellem stillbilleder og film. Vær forsigtig, når du bruger det samme kamera til at optage stillbilleder og film.
  • På kameraer med hukommelseshentning kan du på forhånd registrere separate indstillinger for stillbilleder og film til øjeblikkelig genkaldelse efter behov.
   Billede af funktionshjulet ILCE-7M3
   Selv når du har separate indstillinger for stillbilleder og film, kan du nemt genkalde disse indstillinger med funktionshjulet. (ILCE-7M3 vises her.)

  Sløring af motiv (bevægelsesslør)

  De fleste erfarne fotografer ville betragte lukkerhastigheder på 1/50 eller 1/60 sekund som ganske langsomme, men de er ideelle hastigheder til filmoptagelse. Det er der en god grund til.
  Til at indfange et øjeblik i tid for motiver i hurtig bevægelse fastfryser fotografer ofte motiver uden sløring ved at tage stillbilleder ved høje lukkerhastigheder.
  For at opnå jævne bevægelser i film, hvor noget bevægelsesslør er ønskeligt, er den grundlæggende tilgang at indstille en langsom lukkerhastighed for den helt rigtige mængde sløring.

  • 1/1000 sek.
   Billede taget med en lukkerhastighed på 1/1000 sek.
  • 1/60 sek.
   Billede taget med en lukkerhastighed på 1/60 sek.

  Set som individuelle billeder kan et billede, der er taget ved 1/1000 sekund, virke som den klare vinder over et sløret billede, der er taget ved 1/60 sekund, men i kontinuerlig filmafspilning vil førstnævnte se hakkende ud, mens sidstnævnte vil se mere naturligt ud.

  Undgå problemer, der skyldes flimrende belysning

  Flimrende lys, når du optager indendørs eller om natten, kan forårsage vandrette striber eller delvis misfarvning af dine film. Belysning fra fluorescerende lys og andre lyskilder kan virke konstant, men faktisk flimrer den igen og igen ved høj hastighed. Der opstår problemer, når denne flimmer ikke passer sammen med kameraets lukkerfunktion.

  Flimrende cyklusser bestemmes af regionale strømforsyningsfrekvenser, så en tilpasning af lukkerhastigheden til timing for flimmer kan forhindre problemer.

  Strømforsyningsfrekvens Lukkerhastighed
  50 Hz 1/50 sek. eller 1/100 sek.
  60 Hz 1/60 sek. eller 1/125 sek.
  Billede taget med en lukkerhastighed på 1/200 sek.
  lukkerhastighed 1/200s
  Billede taget med en lukkerhastighed på 1/50 sek.
  lukkerhastighed 1/50s