Artikel-ID : 00235847 / Sidst ændret : 10-12-2019

Velkommen til Android™ 9 Pie (gælder for 2018 TV-modeller)

  Denne side præsenterer de vigtigste funktioner i det nyeste Android-operativsystem. Bemærk, at denne side kan kun anvendes til AF9- og ZF9-serien.

  Dolby Atmos: Android-P Dolby Atmos: Android-P

  Redesignede hurtige indstillinger og strømlinede indstillingsmenuer


  Tilgå hurtigt menuen Hurtige indstillinger direkte via knappen ACTION MENU (Actionmenu) på fjernbetjeningen. Du kan også tilføje eller fjerne apps, som du ønsker.
  Strømlinede indstillinger: Alle Indstillingsfunktioner er nu i syv kategorier, hvilket gør det nemmere at finde det, du har brug for.

  Understøtter Apple AirPlay/HomeKit


  Med Apple AirPlay, kan du streame film, musik, spil og fotos til dit tv direkte fra din iPhone, iPad eller Mac.

  Understøttelse af integreret Dolby Atmos via TV’'ets indbyggede højttalere


  Nu kan du opleve Dolby Atmos i oprindeligt lyd direkte fra TV'et.
  Derudover vil modeller, der er kompatible med Lydfunktion, skifte til Dolby Audio automatisk, så du kan nyde indhold med Dolby Atmos.

  Yderligere fordele


  Menu og grænsefladeændringer

  Nye funktioner

  Andre ændringer

  Funktion understøttes ikke længere


  Menu og grænsefladeændringer


  Menuen strømlinede Indstillinger

  Alle Indstillinger er nu grupperet under syv kategorier.

  • Visning af TV: Indstillinger for udsendelse f.eks. kanalopsætning, optagelse, undertekster, forældrekontrol, kabel- /satellitboks (kompatible IR-blaster-modeller kun) osv.
  • Skærm og lyd: Indstillinger for billede og lydjusteringer
  • Netværk og internet: Indstillinger for Internet og hjemmenetværksforbindelser
  • Accounts & Sign In (Konti og login): Google-kontoindstillinger
  • Apps: Indstillinger for apps
  • Enhedsindstillinger: Andre enhedsindstillinger som f. eks. dato og klokkeslæt, sprog, tilgængelighed, Chromecast indbygget osv.
  • Remotes & Accessories (Fjernbetjeninger og tilbehør): Indstillinger for fjernbetjeningen og Bluetooth-enhedsforbindelser

  Forslag føjes også til at konfigureringsindstillinger, der blev sprunget over under den indledende opsætning.


  Jævnere overgang til kanallisten og fuld TV Guide

  Hvis du trykker på knappen TV på fjernbetjeningen nu, får du vist kanallisten TV-menu .

  Når du vælger TV-styring i det nederste venstre hjørne i TV-menuen, mens du ser TV, vil tilgængelige funktioner blive vist, f.eks. Billede i billede og Føj til foretrukne.

  Du kan trykke på knappen (Ned) på fjernbetjeningen for at få vist programguiden og knappen (Op) for at vende tilbage til TV-menuen. Mens du er i programguiden kan du stadig se det program, som du så, i den lille skærm der vises.


  Forbedrede indstillinger til IR-blaster (kun kompatible IR-blaster-modeller)

  Navnet Opsætning af IR Blaster er blevet ændret til Opsætning af kabel-/satellitboks.
  For at tilgå driftsmenuen for kabel-/satellitboksen (TV-boksen) skal du trykke på knappen TV på fjernbetjeningen i stedet for knappen ACTION MENU (Actionmenu). Hvis kabel-/satellitboksen (TV-boksen) er indstillet til at bruge Opsætning af kanalrækkefølge i Opsætning af kabel-/satellitboks, vil, Direkte TV blive vist, og en liste over programmer, som du kan se nu, vil blive vist, når du vælger Direkte TV.

  Derudover, vil du, hvis du udfører opsætning af kabel-/satellitboks på UK-modeller, være i stand til at bruge knappen REC (Optag) fjernbetjeningen til at optage input fra konfigurerede enheder og knappen TITLE LIST til at få vist Liste med optagede titler.


  Omkonfigureret driftsmenu for HDMI IN

  For at tilgå Home (menu), Funktioner, og Billede i billedeskal du trykke på knappen DISPLAY (skærm) (EU/PA: (Info)) på fjernbetjeningen i stedet for knappen ACTION MENU (Actionmenu).
  Billede i billede er blevet ændret til ikonet (Billede i billede).


  Forbedrede funktioner for Liste med optagede titler

  Slet og Beskyt til optagede titler, der blev vist når knappen ACTION MENU (Actionmenu) blev trykket ned på fjernbetjeningen, udføres nu ved hjælp af (Slet) på Liste med optagede titler og de farvede knapper.


  Tilføjer menuen Genstart

  Menuen Genstart vises på TV-skærmen ved at trykke på og holde knappen Tænd/sluk på TV'ets fjernbetjening nede i et par sekunder.

  Menuen Indgange kan nu tilpasses


  Udover TV'et og HDMI-tilsluttede enheder kan du nu vælge USB-drev fra den nye menu. Du kan også tilføje nye apps og omorganisere placeringen af ofte sete programmer.


  Nye funktioner


  Video/Album/Musik er blevet samlet i appen Medieafspiller

  Videoer, fotos og musik kan nu ses som en liste i appen Medieafspiller.

  Understøttelse af HEVC 100/120 Hz

  Understøtter HEVC 100/120 Hz-format til USB-videoafspilning.


  Andre ændringer


  Opdaterede ikoner på startskærmen

  Designet af nogle af ikoner har ændret sig, og Timer -ikonet er blevet føjet til øverst til højre på startskærmen.


  Ekstra indbygget mikrofonfunktionalitet

  Valg af mikrofonikon på start- og andre skærme anvender nu den indbyggede mikrofon i stedet for mikrofonen på fjernbetjeningen.


  Belysnings-LED illustrerer, når registrer "Ok Google" er aktiveret i den indbyggede mikrofon, når TV'et er tændt og i standby-tilstand

  Belysnings-LED, der blinker (gult), opstår, når “Ok Google” registreres på den indbyggede mikrofon, opstår nu ikke blot under standby-tilstand, men også når TV'et er tændt.


  Tilføjelsen af Gennemgangstilstand

  Gennemgangstilstand kan udsende komprimeret lyd til lydsystemer og soundbars.
  BEMÆRK: Når Gennemgangstilstand er indstillet, vil lyde som f.eks. TV-tastetoner eller talesvar muligvis ikke udsendes, eller talegenkendelsesfunktionen i den indbyggede mikrofon kan være mindre effektiv.


  Foretrukken satellit viser udbyderes navne

  Elementerne, der blev vist som Foretrukken satellitTV-menuen er blevet ændret til teleselskabernes navne for lettere identifikation.


  Funktion understøttes ikke længere


  Funktionen fast tekst-tv fjernet

  Funktionen (Hold tekst), som blev udført ved at trykke på knappen (INDPUT på fjernbetjeningen, mens Teletext vises, er blevet fjernet.


  *iPhone, iPad, Mac og HomeKit er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.