Artikel-ID : 00192292 / Sidst ændret : 30-03-2022

Hvordan kan jeg indstille eller genindstille mit Android TV fra Sony (Analogue/Cable/Terrestrial Guide)?

  Nedenstående procedure gælder for alle Android TV fra Sony. Afhængigt af TV-modellen kan der dog være små forskelle mellem layoutet på fjernbetjeningen og menugrænsefladen.
  Hvis du har brug for yderligere vejledning på et tidspunkt, kan du finde yderligere oplysninger i dit TV's indbyggede Hjælpeguide eller ved at gå til TV-modellens supportside.

   Fjernbetjeningsvejledning  Fjernbetjeningsvejledning
  Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at navigere i TV-menuen Vælg indstillinger ved at trykke på "plus"-knappen. Dette er den runde knap midt i det runde menuområde på fjernbetjeningen.

  Analog indstilling

  1. Tryk på [HOME]-knappen på din fjernbetjening.

  2. Gå til menuen Settings (Indstillinger), der findes nederst på startskærmen.
   Fjernbetjeningsvejledning

  3. Vælg Channel Setup (Kanalopsætning) → Analogue Setup (Analog opsætning) → Analogue Auto Tuning Analog automatisk indstilling).

  4. Når du bliver stillet spørgsmålet "Do you want to start Auto Tuning?" (Vil du påbegynde automatisk indstilling?), skal du vælge Yes (Ja).

  TV'et påbegynder nu indstilling. En bekræftelsesmeddelelse vises efter gennemførelse.

   

  Digital indstilling

  1. Tryk på [HOME]-knappen på din fjernbetjening.

  2. Gå til menuen Settings (Indstillinger), der findes nederst på startskærmen.
   Fjernbetjeningsvejledning

  3. Vælg Channel Setup (Kanalopsætning) → Digital Setup (Digital opsætning) → Digital Tuning (Digital indstilling)→ Digital Auto Tuning (Digital automatisk indstilling).

  4. Når du bliver stillet spørgsmålet "Do you want to start Auto Tuning?" (Vil du påbegynde automatisk indstilling?), skal du vælge Yes (Ja).

  5. Vælg mellem Antenna (Antenne) eller Cable (Kabel).
   Når du vælger Antenna (Antenne), starter den automatiske indstilling for antenne på dette tidspunkt

  6. Hvis Cable (Kabel) blev valgt i forrige trin, vises menuen til kabelindstilling nu.
   Du kan vælge at indstille Scan Type (Scanningstype), Frequency (Frekvens) eller Network ID (Netværks-id) manuelt i overensstemmelse med specifikke netværksparametre, du har modtaget fra din udbyder af udsendelser.

   Hvis du ikke har modtaget noget, anbefaler vi, at du bruger standardindstillingerne:

   Scanningstype: Quick scan (Hurtig scanning)
   Frequency (Frekvens): Auto
   Network ID (Netværks-id): Auto
   Operator (Operatør): Vælg navnet på din udbyder af udsendelser fra listen

   Hvis scanningen ikke finder nogen eller alle kanaler, kan du prøve at ændre indstillingen Scan Type (Scanningstype) til Full scan (Fuld scanning).
   VIGTIGT: Det kan tage en time eller længere, når du vælger Full scan (Fuld scanning) for at indstille dit TV.

   BEMÆRK: Hvis du har problemer med kabelindstillingen, skal du rådføre dig med din udbyder, da udbyderen muligvis bruger andre indstillinger.

  7. Fortsæt ved at vælge Start.

  TV'et påbegynder nu indstilling. En bekræftelsesmeddelelse vises efter gennemførelse.