Artikel-ID : 00192363 / Sidst ændret : 12-07-2018

Hvordan kan jeg indstille eller genindstille mit Sony LCD-TV (Satellite Guide Single Antenna)?

  BEMÆRK:

  • Nedenstående procedure gælder for alle vores Sony LCD-TV (bortset fra Android TV fra Sony). Afhængigt af TV-modellen kan der dog være små forskelle mellem layoutet på fjernbetjeningen og menugrænsefladen.
  • Hvis du har brug for yderligere vejledning på et tidspunkt, kan du finde yderligere oplysninger i dit TV's indbyggede Hjælpeguide eller ved at gå til TV-modellens supportside.
  • Brug nedenstående fjernbetjeningsknapper til navigation.
    
   FjernbetjeningsvejledningFjernbetjeningsvejledning
   Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at navigere i TV-menuenVælg indstillinger ved at trykke på "plus"-knappen. Dette er den runde knap midt i det runde menuområde på fjernbetjeningen.

   

  1. Sørg for, at satellit-antennekablet er tilsluttet korrekt til TV'et.
   Diagrammet nedenfor er et eksempel på forbindelser til satellit.
   For at få yderligere oplysninger eller andre oplysninger om antennetilslutning henvises til den brugervejledning, der fulgte med TV'et.

   Billede
   * Du skal kun tilslutte SUB-stikket, når du bruger dobbelt tunertilstand.
    
  2. Tænd TV'et.
  3. Fortsæt med at trykke på MENU eller HOME afhængigt af layoutet på din fjernbetjening.
   Billede
    
  4. Vælg Settings (Indstillinger).
  5. Vælg Digital Set-up (Digital opsætning).

   Billede

    
  6. Vælg Satellite Auto Tuning (Automatisk indstilling for satellit) eller Auto Tuning (Automatisk indstilling).
   Bekræft derefter med Billede-knappen.
  7. Når du bliver stillet spørgsmålet "Do you want to start Auto Tuning?" (Vil du påbegynde automatisk indstilling?), skal du vælge Yes (Ja) og bekræfte med  Billede-knappen.

   Billede

    
  8. Vælg Next (Næste), og bekræft med Billede-knappen.
  9. I dette trin vil du blive bedt om at vælge mellem to satellitprogramlister. "Preferred Satellite" (Foretrukken satellit) indeholder programlisten for den satellitoperatør, du har valgt, mens "General Satellite" (Generel satellit) viser programlisten for alle satellitter.
   Vælg Preferred Satellite (Foretrukken satellit), og bekræft med Billede-knappen.

   BEMÆRK: Preferred Satellite (Foretrukken satellit) vil vise en liste over tilgængelige udbydere knyttet til land- og sprogindstillinger.

    
    Billede  Billede
  10. I næste trin kan du se en liste over operatører. Vælg din foretrukne operatør.
   BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde din foretrukne operatør på listen, skal du gå tilbage til den forrige side og vælge General Satellite (Generel satellit) som nævnt i trin 9.
  11. Vælg Next (Næste), og bekræft med Billede-knappen.
  12. Du kan nu indstille netværksparametrene. Til en grundlæggende opsætning skal du beholde standardindstillingerne.

   Scan Type (Scanningstype): Full (Fuld), Network (Netværk) eller Manual Scan (Manuel scanning)
   Service Type (Tjenestetype): All services (Alle tjenester) (uden ekstra omkostninger og krypterede)
   Channel Type (Kanaltype): All services (Alle tjenester) (TV og/eller radio)

   Billede


   Hvis du har modtaget specifikke netværksparametre fra din operatør, bliver du muligvis nødt til at rette indstillingerne for Scan Type (Scanningstype), Service Type (Tjenestetype) og Channel Type (Kanaltype).
  13. Vælg Next (Næste), og bekræft med Billede-knappen.
  14. Automatisk indstilling starter. Denne proces kan tage lidt tid.