α9

Udforsk inspirerende verdener

Passion går ud over fantasiens grænser
Men bliver flowet besværliggjort af værktøjerne?
Ægte potentiale kan kun blomstre, når det er frit
En drøm kombineres med teknologi, og et nyt kamera er født – og nu genfødt
Fremtiden er din, overalt

Ny software er nu tilgængelig
Ny software er nu tilgængelig

Med softwareversion 6.0 (eller senere) har du nu adgang til den nyudviklede Eye AF i realtid til dyr.

α9 Fotogalleri
α9 Fotogalleri
En ny dimension af fotografisk hastighed

En banebrydende billedsensor fra Sony gør konventionelle kameramekanismer overflødige, fordi de opnår en hastighed og ydeevne, der ligger over mekaniske enheders formåen. Derudover åbner friheden fra mekanisk støj og vibration en helt ny verden af billedmuligheder.

Drivkraft til fuldstændig elektronisk omdrejning

Innovativ stablet CMOS-sensor i fuldformat med integreret hukommelse

α9 frigør dig fra grænserne ved konventionelle spejlreflekskameraer, der er afhængige af mekaniske systemer. Det er det første til at bruge stablet design i høj hastighed, og den 24,2-megapixel billedsensor i fuldformat gemmer midlertidigt store mængder data i den integrerede hukommelse til 20 gange hurtigere udlæsningshastighed. Kombinationen af CMOS-sensor og forbedret BIONZ X-billedprocessor bringer dig ægte digital frihed.
[Stablet bagbelyst struktur med integreret hukommelse]
(1) Pixelområde (2) Integreret hukommelse (3) Hurtigt signalbehandlingskredsløb (4) Billedgenerator

Optag det, der før var umuligt
Hurtig, kontinuerlig optagelse ved op til 20 fps
Hurtig kontinuerlig optagelse ved op til 20 fps

Banebrydende Exmor RS CMOS-sensor i fuldformat og BIONZ X-processor giver tilsammen 20 fps kontinuerlig optagelse med AF/AE-sporing. Fremragende ydeevne i høj hastighed og masser af buffer lader dig indfange det afgørende øjeblik.

Blackout-fri optagelse
Blackout-fri optagelse

Ikke-mekanisk elektronisk lukker eliminerer den blackout, som findes ved typiske SLR-spejlhandlinger. Motivet vises selv under udløseraktivering, med 60 fps Live-View-kapacitet og minimal skærmforsinkelse i kontinuerlig optagelse.
(A) Blackout-fri optagelse (B) Optagelse med blackout

Bemærk: Dette kamera er udstyret med elektroniske og mekaniske lukkere. Funktionerne, der beskrives i dette afsnit, har primært med elektronisk lukkerfunktion at gøre.

Følg begivenhederne med en uafbrudt visning
AF/AE-beregninger op til 60 gange/sek.
AF/AE-beregninger op til 60 gange/sek.

Lyset når frem til billedsensoren direkte uden mekanisk afbrydelse. En genial fusion af en spejlløs konstruktion og nye hastighedsfremmende teknologier giver AF/AE på fokusplan i fuldformat.
(1) AF/AE-beregninger (2) 60 gange/sek. (3) 20 billeder/sek.

Elektroniske lukkerhastigheder på op til 1/32000 sek.
Elektronisk lukkerhastighed op til 1/32000 sek.

Elektroniske lukkerhastigheder på op til 1/32000 sek. overgår langt mekaniske lukkere og giver et nyt billedudtryk. Du kan også bevare en lavere dybdeskarphed uden et ND-filter, selv under lyse forhold.
(A-tilstand 1/20000 sek. F8,0 ISO 1000)

Bemærk: Dette kamera er udstyret med elektroniske og mekaniske lukkere. Funktionerne, der beskrives i dette afsnit, har primært med elektronisk lukkerfunktion at gøre.

Stilhed udvider fotografisk potentiale
Ingen støjdistraktion
Ingen støjdistraktion

En elektronisk lukker med antiforvrængning giver mulighed for støjsvag optagelse uden mekanisk spejl og støj fra lukkeren. Den er ideel til sport og motiver, der kræver støjsvag drift, og forøger kameraets alsidighed betragteligt.

Ingen uønskede vibrationer
Ingen uønskede vibrationer

Under SLR-optagelse forårsager rystelser fra spejl og lukker svage vibrationer. α9 har imidlertid en vibrationsfri elektronisk lukker, der kan bevare kameraet stabilt og give knivskarpe billeder.

Bemærk: Dette kamera er udstyret med elektroniske og mekaniske lukkere. Funktionerne, der beskrives i dette afsnit, har primært med elektronisk lukkerfunktion at gøre.

Hurtig, præcis og pålidelig AF

Med nyudviklede AF-funktioner, som indføres med en softwareopdatering, sikrer forbedret AF nøjagtig fokusering og altid stabil sporing.

4D focus-logo
Se mere om 4D FOCUS
Hurtighed møder kunstig intelligens

AI-baseret motivgenkendelse udvikler intelligensen i AF

Sporing i realtid og Eye AF i realtid er begge udviklet til hurtig, præcis og intelligent sporing af dit motiv ved brug af AI-baserede algoritmer og behandling af enorme mængder data i realtid.

Forbedret realtids Eye AF

En forbedring af kameraets motivsporing er, at motivets øjne nu kan registreres, så snart lukkeren trykkes halvt ned, eller der trykkes på AF-ON-knappen, hvilket starter kontinuerlig sporing. Det er også muligt at vælge enten motivets venstre eller højre øje.

Flere AF-funktioner til sikker optagelse
Pålidelig selv ved svag belysning
Pålidelig selv ved svag belysning

Indfang motiver med høj AF-præcision ved lysniveauer helt ned til EV-3 ved ISO 100 takket være billedsensorens høje følsomhed.

AF-understøttelse til A-mount-objektiver
AF-understøttelse til A-mount-objektiver

Pålideligt fungerende fasedetekterings-AF-system på det fokale plan med 693 AF-punkter. Nyd op til 10 fps kontinuerlig optagelse med AF/AE-sporing, selv når du bruger A-mount-objektiver med en monteringsadapter (LA-EA3).

Avanceret Fast Hybrid AF til film
Avanceret Fast Hybrid AF til film

Mere stabil AF til film takket være mere effektiv brug af Fast Hybrid AF's system til fasedetektering på det fokale plan. Selv genstande, der kommer ind foran hovedmotivet, forstyrrer ikke autofokusfunktionen.

Fremragende billedkvalitet

24,2 megapixel sensor i fuldformat, med følsomhed op til ISO 204800 og bredt dynamisk område optager med enestående billedkvalitet.

Ny CMOS
Ny CMOS-sensor til fortræffelig billedbehandling

Høj følsomhed, bagbelyst konfiguration, opbygning med margenløst chipmonteret objektiv, og andre Sony-innovationer leverer betagende billeder i en bred vifte af situationer. Standard ISO-område er ISO 100-51200, som kan udvides til ISO 50-204800 med minimal støj.

BIONZ X
BIONZ X-billedprocessor med forbedret hastighed

Kameraets billedbehandlingsalgoritmer er blevet opgraderet med den seneste softwareopdatering, hvilket giver mere naturlige farveovergange og mere stabil hvidbalance til kontinuerlige optagelser.

Smuk 4K-billedbehandling

4K-filmkvalitet i høj opløsning

Fuld pixeludlæsning uden pixel binning gør det muligt at kondensere ca. 2,4 gange mængden af data, der kræves til 4K (svarende til den mængde data, der kræves til 6K) i 3840 x 2160 4K-output. Denne oversamplingproces samt pixeludlæsning i fuldformat uden binning resulterer i den højest mulige billedkvalitet for 4K-film.

4K
Effektiv arbejdsproces og faglig troværdighed

Ud over et hus i magnesiumlegering, der sikrer kameraets generelle robusthed, forbedrer forstærkede, alsidige funktioner funktionsdygtigheden, og understøtter krævende anvendelse ved professionel fotografering.

Tru-Finder™
Quad-VGA OLED Tru-Finder

Den nye 3.686.000-punkters elektroniske søger (EVF) med høj opløsning viser fine detaljer. Den legendariske ZEISS® T*-belægning reducerer refleksioner. Jævne EVF-billeder med 120 fps billedhastighed giver dig endda mulighed for nemt at spore et motiv i hurtig bevægelse. Fluorbelægning på det yderste objektiv giver forbedret beskyttelse mod snavs.

5-akset
5-akset billedstabilisering

Ny integreret 5-akset billedstabiliseringsenhed giver en 5.0-stop lukkerhastighedsfordel. Live-View er også stabiliseret, så du nemt kan komponere billeder, selv når du optager et motiv i hurtig bevægelse. (1) Drejning (2) Hældning (3) Rulning

Lang batterilevetid til professionel brug
Lang batterilevetid til professionel brug

Et nyudviklet NP-FZ100-batteri giver cirka dobbelt så lang levetid som det tidligere NP-FW50. Optag op til ca. 480 stillbilleder på en opladning - og forøg yderligere antallet af billeder med et monteret valgfrit lodret greb (sælges separat), der kan indeholde to batterier.

Dobbelt mediestik, understøtter UHS-II
Dobbelt mediestik, understøtter UHS-II

Med dobbelt mediestik, bl.a. et, der er UHS-II-kompatibelt for hurtig datastyring, kan α9 foretage samtidig optagelse eller overgangsoptagelse, adskille RAW- og JPEG-data, adskille stillbilleder og film samt kopiere data mellem kort.

FTP-filoverførsel
Understøtter FTP-baggrundsoverførsel

Professionelle fotografer har brug for billeder med det samme, og derfor understøtter kameraet nu FTP-baggrundsoverførsel under eller efter optagelserne. Overførselsmetoden og metoderne til filtrering er blevet forbedret for at gøre det nemmere at definere, hvilke filer du vil overføre.

Klassificeringsfunktion
Klassificeringsfunktion

Med klassificeringsfunktionen kan du give stillbilleder 1 til 5 stjerner når som helst, hvilket giver dig en mere fleksibel arbejdsgang. Stillbilleder kan bedømmes på afspilningsskærmen, og funktionen kan tildeles en brugerdefineret knap.

Gruppering af visning
Grupperet visning af kontinuerlige optagelser

Grupper af billeder optaget i kontinuerlig tilstand kan gennemses, slettes eller beskyttes hurtigt. Du kan åbne menuskærmbilledet og ændre indstillinger samt afspille billeder under dataskrivning.

Min menu
Forbedret betjening og Min menu

Registrer menuelementer med Min menu, få adgang til kamerafunktioner via brugerdefinerede knapper, brug stablet optagelsestilstand og fokustilstandsdrejeknapper, og brug AF-ON-knappen for at starte autofokus og multivælgeren til at skifte AF-punkter.

Imaging Edge™ Remote, Viewer og Edit
Imaging Edge™ Remote, Viewer og Edit

Løft din fotografering med Imaging Edge til PC'er. Brug "Fjernadgang" til at fjernstyre optagelserne, "Fremviser" til hurtigt at gennemse, klassificere og udvælge fotos og "Rediger" til at fremkalde RAW-data til fotos i høj kvalitet til levering. Få det bedste ud af RAW-filer fra Sony, og administrer dine produktioner mere effektivt.

Illustration
Imaging Edge™-webcam

Imaging Edge-webcamprogrammet gør det nemt at bruge dit Sony-kamera som et webcam i høj kvalitet med stor kompatibilitet til imponerende live-streaming og -møder.

α9 II AF hurtig opsætningsvejledning
α9 II AF hurtig opsætningsvejledning
Fungerer med iMovie og Final Cut Pro X
Fungerer med iMovie og Final Cut Pro X

Dette produkt er kompatibelt med iMovie og Final Cut Pro X.

Specifikationer og funktioner

Kontinuerlig optagelse i høj hastighed med op til 20 fps, blackout-fri optagelse, AF/AE Live View-sporing, lukkerhastighed op til 1/32000 sek., lydløs, vibrationsfri lukker uden forvrængning, sensitivitet op til ISO 204800 (udvidet), fremragende brugervenlighed i professionel stil og avanceret 4K-film.
  • 24,2-megapixel 35 mm stablet CMOS-fuldformatsensor med integreret hukommelse

  • BIONZ X-billedgenerator

  • Kontinuerlig optagelse i høj hastighed på op til 20 fps med AF-/AE-sporing

  • Har både 693-punkts faseregistrerings-AF med bredt område og 425-punkts kontrastregistrerings-AF

  • Billedstabilisering på 5 akser med en effektivitet, der svarer til 5.0-stop langsommere lukkerhastighed

Objektivkompatibilitet
Sony E-mount-objektiver
Sensortype
35 mm fuldformat (35,6 x 23,8 mm), Exmor RS CMOS-sensor
Antal pixel (effektive)
Ca. 24,2 megapixel
ISO-følsomhed
[Stillbilleder] Mekanisk lukker: ISO 100-51200 (ISO-numre fra ISO 50 til ISO 204800 kan indstilles som udvidet ISO-område), AUTO (ISO 100-6400, nedre og øvre grænse kan vælges), Elektronisk lukker: ISO 100-25600 (ISO-numre fra ISO 50 og opefter kan indstilles som udvidet ISO-område), AUTO (ISO 100-6400, nedre og øvre grænse kan vælges), [Film] svarende til ISO 100-51200 (ISO-numre op til ISO 102400 kan indstilles som udvidet ISO-område), AUTO (ISO 100-6400, nedre og øvre grænse kan vælges)
Batteritid (stillbilleder)
Ca. 480 optagelser (søger) / ca. 650 optagelser (LCD-skærm) (CIPA-standard)
Søgertype
1,3 cm (0,5 type) elektronisk søger (farve), Quad-XGA OLED
Skærmtype
7,5 cm (type 3,0) type TFT

Hvad er der i kassen

Netledning, Genopladeligt batteri NP-FZ100, Kabelbeskytter, AC-adapter: AC-UUD12, Batterioplader BC-QZ1, Skulderrem, Kameradæksel, Dæksel til tilbehørssko, Okulardæksel, Mikro-USB-kabel

Det er vigtigt for Sony ikke blot at tilbyde produkter, tjenester og indhold, der giver spændende oplevelser, men også at arbejde hen mod vores mål om en nulpåvirkning af miljøet i alle vores forretningsaktiviteter Få mere at vide om Sony og miljøet

Anmeldelser og priser

Brugerne siger