α7R

Endnu en milepæl

Virtuost udtryk. α7R IV fuldformat spejlløst kamera fra Sony afslører mere fotografisk vision med overlegenhed, der engang kun kunne forventes i kameraer i mellemformat, samt høj hastighed i et kompakt hus. Se, hvordan dets forbedrede fasthed og tilslutningsmuligheder øger din produktivitet.

Ny software er nu tilgængelig.
Inspirerende som aldrig før

Træd ind i en verden a fotografisk udfoldelse med usammenlignelig billedkvalitet og behandlingshastighed. Endnu en kraftfuld tilføjelse til α7R-serien med stadig flere avancerede tilslutningsmuligheder og forbedret pålidelighed, som de professionelle kræver.

Du skal acceptere cookies fra YouTube for at se denne video

Få adgang til dine præferencer for cookies nedenfor, og slå cookien for YouTube til under afsnittet "Funktionel".

Fantastisk opløsning og overgange
Fantastisk opløsning og overgange
Hurtig og responsiv
Hurtig og responsiv
Smukke portrætter, smarte arbejdsgange
Smukke portrætter, smarte arbejdsgange
Forstil dig det usete
Forstil dig det usete
Opfindsom betjening og pålidelighed
Opfindsom betjening og pålidelighed
Mesterlig filmoptagelse
Mesterlig filmoptagelse
Usammenlignelig gengivelse
Illustration, der viser Creator's Cloud. Cloud, kameraer samt skærm og smartphone, der viser, at redigeringsprocessen er forbundet til hinanden. Rundt om dem vises forskellige skabere.
Creators’ Cloud 

Creators' Cloud er en platform, der understøtter kreativt arbejde fra optagelse til produktion med avanceret Sony-kamerateknologi og cloudbaseret AI. Det er også et sted for samarbejde med andre indholdsskabere i hele verden. Udforsk internet-, mobil- og PC-baserede apps med effektive løsninger, som integrerer kameraer med optagelses- og produktionsapps og -tjenester.

61 MP bagbelyst CMOS-sensor i fuldformat
61,0 MP bagbelyst CMOS-sensor i fuldformat

Den nyligt udviklede Exmor R™ CMOS-billedsensor byder på usammenlignelig høj opløsning. Det bagbelyste design udviser høj følsomhed og lav støj på trods af et ekstremt højt antal pixel på 61,0 MP.

Den nyeste billedgenerator
Den nyeste billedgenerator

BIONZ X-billedgeneratoren og front-LSI maksimerer ydeevnen fra sensoren til høj opløsning og op til 15-stop af dynamikområdet.

Bredt standard ISO 100-32000 område
Bredt standard ISO 100-32000 område

På trods af et øget antal pixel leverer α7R IV den højeste standard ISO 32000 og reducerer støj i lave og mellem følsomhedsområder, hvilket fører til billeder af høj kvalitet.

Faktorer, der maksimerer fantastisk opløsning

Indbygget 5-akset billedstabilisering
Indbygget 5-akset billedstabilisering

Den indbyggede 5-aksers billedstabilisatoralgoritme kan maksimere 61,0 megapixel[FN-01] billedstabilisatorydeevne i høj opløsning. Den understøtter fuldt ud din håndholdte optagelse for pålidelighed så effektivt som 5,5 stop højere lukkerhastighed.

Optag kontinuerligt i absolut stilhed
Optag kontinuerligt i absolut stilhed

Lydløs optagelse giver ikke kun fordele, hvor stilhed er påkrævet, men undgår også vibrationer, der forårsager slør på grund af kamerarystelser. En vibrationsfri lukker maksimerer den ekstremt høje α7R IV-opløsning for at give knivskarpe billeder.

Struktur, som reducerer slør
Struktur, som reducerer slør

For at maksimere den fantastiske opløsning i α7R IV, skal de mindste vibrationer undertrykkes, så Sony omdesignede samlingen på lukkerenheden med dæmpende skruer til at absorbere lukkerrystelser. Kombineret med en forbedret billedstabilisatoralgoritme er slør drastisk reduceret, og skarpe detaljer indfanges pålideligt.

Rystelsesfri fjernudløsning af lukkeren
Rystelsesfri fjernudløsning af lukkeren

Fjernstyring af kameraet vha. en trådløs fjernbetjening (RMT-P1BT) (ekstraudstyr) giver dig mulighed for at optage virkningsfulde stillbilleder og undgå kamerarystelser, du trykker på lukkerudløseren. Dermed maksimeres billedsensorens høje opløsning.

[1] Ultra-XGA OLED Tru-Finder [2] Quad-VGA OLED Tru-Finder

UXGA OLED Tru-Finder med 5,76 mil. punkter

Denne elektroniske søger med 5,76 millioner punkter giver fine detaljer med ca. 1,6 gange højere opløsning end α7R III. Du kan vælge "High"-kvalitetstilstand for høj præcision med naturlig realisme, mens du undertrykker moiré og hakkede kanter. Mere ensartede billeder med billedhastighed på 120/100fps gør det nemmere at spore motiver i bevægelse.

Slående respons
Seriehastighed på det højeste niveau i sin klasse

Uanset den høje billedopløsning har α7R IV en optagehastighed på op til 10 fps med en mekanisk lukker (op til 8 fps i kontinuerlig Live View-optagelsestilstand). Det giver dig mulighed for at indfange afgørende øjeblikke med diskrete detaljer, hvilket kun er muligt pga. billedbehandlingskapaciteten med høj opløsning på 61,0 MP

Brugbar 26 MP med APS-C-beskæring
Brugbar 26,2 MP med APS-C-beskæring

Du kan stadig tage billeder med bemærkelsesværdig høj opløsning på omkring 26,2 megapixels selv efter at have beskåret et fuldformatbillede ned til APS-C-størrelse. Det betyder, at α7R IV proaktivt kan hjælpe dig med at bruge fuldformatoptagelse i 61,0 megapixel, f.eks. ved fuglefotografering, der ofte kræver beskæring for at forstørre optagelser.

Bred AF-dækning
Bred AF-dækning

Ny billedsensor leverer bred AF-dækning med høj tæthed ved hjælp af 567 AF-punkter til fasedetektering (ca. 99,7 % i højden og 74,0 % i bredden). 425-punkts AF med kontrastregistrering understøtter præcis fokusering.

Hurtig AF på trods af højere opløsning
Hurtig AF på trods af højere opløsning

Takket være den forbedrede Fast Hybrid AF kan α7R IV indfange et motiv med flotte detaljer og levere hurtig AF selv under svage lysforhold.

Endnu bedre stabil AF-sporing
Endnu bedre stabil AF-sporing

Et øget antal AF-punkter, udvidet Af-sensordækning og en forbedret AF-algoritme har yderligere forstærket motivsporing for at give ensartet optagelse selv af komplekse eller pludselige bevægelser.

4D FOCUS
Se mere om AF fra Sony
Meget præcis AF under underbelyste forhold
Meget præcis AF under underbelyste forhold

Avancerede AF-algoritmer bidrager til AF-præcision ved lysniveauer helt ned til EV-3. Funktionen "Focus Priority in Aperture Drive" er til mere præcis fokus i dæmpet belysning, og når blænden er nedjusteret.

Optag op til 68 billeder kontinuerligt
Optag op til 68 billeder kontinuerligt

Fordi bufferstørrelsen er 1,5 gange større, beholder kameraet en serieoptagelseshastighed op til ca. 68 billeder. Med APS-C-optagelsestilstand kan du tage ca. tre gange flere billeder end med optagetilstand i fuldformat.

Dobbelt mediestik, der begge understøtter UHS-II
Dobbelt mediestik, der begge understøtter UHS-II

Både SLOT 1 og SLOT 2 er kompatible med UHS-I og UHS-II for hurtig datastyring af store mængder. α7R IV kan foretage samtidig optagelse eller overgangsoptagelse, adskille RAW- og JPEG-data, adskille stillbilleder/film samt kopiere data mellem kort.

Udvid optagelsen til professionel længde
Udvid optagelsen til professionel længde

α7R IV bruger et NP-FZ100-batteri med høj kapacitet. For flere timers optagelse kan du kombinere dette med VG-C4EM Vertical Grip til op til to NP-FZ100-batterier, der giver dig mulighed for at optage dobbelt så mange billeder som med α7R IV.

Eye AF i realtid med sporing af dyreøjne for større succes
Eye AF i realtid med sporing af dyreøjne for større succes

Takket være en forbedret algoritme understøtter α7R IV nu sporing af dyreøjne og menneskeøjne, hvilket giver hurtig, præcis, automatisk registrering og sporing. Denne understøttelse af dyreøjne vil øge din success med at indfange dyrebilleder i naturen eller dine yndlingskæledyr derhjemme, når en forhindring kommer ind i billedet, eller kameraets vandrette/lodrette position ofte skifter.

Maksimeret produktivitet i professionel portrætoptagelse
Eye AF i realtid: Udvikling i portrætfotografering

Eye AF i realtid repræsenterer udviklingen inden for portrætfotografering. Denne AI-støttede teknologi giver præcis øjenregistrering for et klart fokus på motivets ansigt, selv når du fotograferer en model i hurtig bevægelse. Fotografen kan fokusere på komposition – for en nemmere arbejdsgang, der tæller hos de professionelle.

Hurtig fokusering på et øje
Hurtig fokusering på et øje

Når Face/Eye Priority i AF er slået til, skal du bare trykke lukkeren halvt ned og trykke på AF-ON-knappen eller en tildelt knap. Kameraet tager sig af at fokusere på motivets øje.

Valg af højre/venstre øje efter dit ønske
Valg af højre/venstre øje efter dit ønske

Nu kan du endda fokusere på et specifikt øje – højre eller venstre – før eller under optagelse via en programmerbar knap. Valg af øje lader dig fokusere på komposition, lyssætning og andre detaljer.

Virker med realtidssporing for fantastiske portrætter
Virker med realtidssporing for fantastiske portrætter

Du kan kombinere brugen af Eye AF i realtid med realtidssporing, hvilket svarer til dynamisk motivbevægelse. Dette samarbejde muliggør sporingspræcision for komfortabel portrætoptagelse.

Mere effektiv arbejdsgang

Muligheder for trådløs og kablet forbindelse for krævende professionelle

α7R IV understøtter forskellige muligheder for PC-fjernbetjening og dataoverførsel, herunder 5 GHz Wi-Fi. Drag fuld fordel af flere valg og bekvemmelighed i fjernbetjent optagelse og backup af data.

Trådløs netdelt optagelse for fleksible forhold
Trådløs netdelt optagelse for fleksible forhold

Brug PC-fjernbetjening til at styre α7R IV eller overføre data til PC via Imaging Edge™ "Remote"-softwareapplikationen (ver. 2.0 eller nyere). Hurtigere 5GHz Wi-Fi er tilgængeligt for mere fleksibel optagelse.

Hurtigere PC-fjernbetjening via USB-kabel
Hurtigere PC-fjernbetjening via USB-kabel

Brug USB Type-C™-port, der er 1. generation USB 3.2-kompatibel for hurtigere overførsel med en ny algoritme for kablet PC-fjernbetjent optagelse. Overfør nemt store ukomprimerede RAW-billeder uden afbrydelse i arbejdsgangen.

Understøttelse af FTP-baggrundsoverførsel
Understøttelse af FTP-baggrundsoverførsel

For at imødekomme professionelle krav understøtter α7R IV FTP-baggrundsoverførsel under og efter optagelse for levering af JPEG- og RAW-filer. Op til ni FTP-servere kan tildeles i forvejen.

For blitzfotografering i fuld skala
For blitzfotografering i fuld skala

Udløserforsinkelse minimeres for nem og responsiv blitzfotografering med kontinuerlig blitzoptagelse ved op til 10 fps. Vælg langsom synkronisering eller synkronisering af baggardin med trådløs blitz for forbedret alsidighed.

Standard synkroniseret terminal
Standard synkroniseret terminal

En standard synkroniseret terminal aktiverer bekvem synkronisering med studieblitzenheder og andet eksternt lyssætningsudstyr for at etablere de ønskede lysforhold i forbindelse med studiefotografering.

Imaging Edge
Imaging Edge™ Remote-, Viewer- og Edit-programmer

Løft din fotografering med Imaging Edge-programmer til stationære computere. Brug "Remote" til at styre optagelserne live på PC-skærmen, "Viewer" til at gennemse, rangere og udvælge fotos og "Edit" til at fremkalde RAW-data til fotos i høj kvalitet til levering.

Capture One (til Sony)
Capture One (til Sony)

Capture One Express (til Sony) er prisbelønnet billedredigeringssoftware til behandling af RAW-filer, nem filhåndtering og redigering. Capture One Pro (til Sony) kan tilkøbes for at få flere avancerede værktøjer og internetdelt optagemulighed.

Illustration
Imaging Edge™-webcam

Imaging Edge-webcamprogrammet gør det nemt at bruge dit Sony-kamera som et webcam i høj kvalitet med stor kompatibilitet til imponerende live-streaming og -møder.

"Taktil" realisme
En ny dimension af gengivelseskvalitet

Understøtter komponering af 16 billeder med multi-optagelse og pixelskift

Denne funktion skifter sensoren til trin af en halv eller en hel pixel i programmeret rækkefølge for at tage 16 pixelskiftede billeder, komponeret til ét højpræcisionsbillede på ca. 240,8 MP fra originale data på ca. 963,2 MP (tilsvarende). Stillbilleder af arkitektur og kunst osv. gengives med virkelighedstro detaljer, tekstur, farve, stemning, forhold samt 3D-agtig realisme med flot gengivelseskvalitet.

En ny dimension af gengivelseskvalitet

[1] Normale enkeltbilleder (forstørret med 200 %)
[2] Komponerede billeder med multi-optagelse med pixelskift 16 billeder (100 %)

Du skal acceptere cookies fra YouTube for at se denne video

Få adgang til dine præferencer for cookies nedenfor, og slå cookien for YouTube til under afsnittet "Funktionel".

Bygget til professionelle
Save/Load-indstilling
Save/Load-indstilling

Den nye Save/Load-indstilling lader dig gemme kameraindstillinger på SD-hukommelseskortet og læser dem fra kortet for bekvem deling med andre kameraer efter behov.

Effektiv billedudvælgelse
Effektiv billedudvælgelse

Giv stjernekarakterer og beskyt billeder via skærmen direkte på stedet. Visning af 10/100 billeder på skærmen og gruppeanmeldelse af kontinuerlige optagelser er yderligere fordele.

Forbedret menubrugergrænseflade
Forbedret menubrugergrænseflade

Illustration af brugertilpassede knapindstillinger på menuskærmen gør det nemmere at forstå brugen. Derudover kan du skifte mellem menufaner ved hjælp af den forreste drejeknap eller Fn-knappen med én hånd.

Professionelle filmfunktioner
Sikker AF-sporing for smukke film

Imødekom de høje autofokuskrav fra ¤K-film med forbedret Fast Hybrid AF. Du får mulighed for høj hastighed, præcision og sporingsydeevne for nem, stabil filmoptagelse med AF. Juster AF-sporingsfølsomhed for stabilt fokus.

Eye AF i realtid, nu til filmoptagelse
Eye AF i realtid, nu til filmoptagelse

Eye AF i realtid understøtter nu filmoptagelse ved at genkende motivets øjne og fortsætte med at spore ét øje. α7R IV holder det øje i fokus, så du kan koncentrere dig om kompositionen.

Touch Tracking for vedvarende fokus på dit motiv
Touch Tracking for vedvarende fokus på dit motiv

Når du optager film, så rør ved et motiv på LCD-skærmen. Derefter vil α7R IV begynde at fokusere og følge med Touch Tracking. Hvis α7R IV opdager et øje, aktiveres Eye AF i realtid og sporer det også.

Brugergrænseflade til klar lydoptagelse
Brugergrænseflade til klar lydoptagelse

Multi Interface-tilbehørssko (MI Shoe) er forbedret med en digital lydbrugergrænseflade. Brug den nye ECM-B1M Shotgun-mikrofon eller det nye XLR-adaptersæt til at optage lyd i høj kvalitet med et minimum af forringelse.

Nærbillede af FX6, der bruges til at optage
Fordele ved objektiver til videooptagelse fra Sony

Få mere at vide om de fire enestående fordele ved at bruge E-mount-objektiver fra Sony til videooptagelse. Kombinationen af objektiver og kameraer fra Sony gør det sjovere at skabe videoer.

Brochuredownload
Brochuredownload

Specifikationer og funktioner

Professionel brugbarhed og fleksibilitet forenes i det bemærkelsesværdige α7R IV. Den imponerende opløsning bakkes op af hurtig og innovativ AF, 5-aksers stabilisering og 10 fps serieoptagelse - alt sammen i et kompakt, robust kabinet.
  • 61,0 MP 35 mm Exmor R CMOS-fuldformatsensor og BIONZ X billedbehandlingsgenerator

  • Standard ISO 100-32000 område

  • Fast Hybrid AF med 567-punkts AF med fasedetektering på det fokale plan og 425-punkts AF med kontrastregistrering

  • Kontinuerlig optagelse i høj hastighed på op til 10 fps med AF-/AE-sporing

  • Pålidelighed og driftskomfort understøtter professionelle arbejdsgange

Objektivkompatibilitet
Sony E-mount-objektiver
Sensortype
35 mm fuldformat (35,7 × 23,8 mm), Exmor RS CMOS-sensor
Antal pixel (effektive)
Ca. 61,0 megapixel
ISO-følsomhed
Stillbilleder: ISO 100-32000 (ISO-numre fra ISO 50 til ISO 102400 kan indstilles som udvidet ISO-område), AUTO (ISO 100-12800, nedre og øvre grænse kan vælges),Film: ISO svarende til 100-32000, AUTO (ISO 100-12800, indstillelig nedre og øvre grænse)
Batteritid (stillbilleder)
Ca. 530 optagelser (søger)/ca. 670 optagelser (LCD-skærm) (CIPA-standard)
Søgertype
1,3 cm (0,5 type) elektronisk søger (farve), UXGA OLED
Skærmtype
7,5 cm (type 3,0) type TFT

Hvad er der i kassen

Netledning, Genopladeligt batteri NP-FZ100, Kabelbeskytter, Batterioplader BC-QZ1, Skulderrem, Kameradæksel, Dæksel til tilbehørssko, Okulardæksel, USB Type-CTM kabel

Det er vigtigt for Sony ikke blot at tilbyde produkter, tjenester og indhold, der giver spændende oplevelser, men også at arbejde hen mod vores mål om en nulpåvirkning af miljøet i alle vores forretningsaktiviteter Få mere at vide om Sony og miljøet

Anmeldelser og priser

Brugerne siger