Relevante modeller:

Disse oplysninger gælder for følgende Blu-ray Disc-afspillermodeller:

 • BDP-S185 / S186

Om denne download

Opdateringen er enkel, og med den nyeste firmwareversion, kan du få endnu større glæde af din Blu-ray-afspiller.

 • Navn: Blu-ray-afspiller firmwareopdatering til version M09.R.0070
 • Frigivelsesdato: 26-12-2014
 • Fordele og forbedringer:
 • Begrænsninger: kun til brug sammen med Blu-ray-afspillere, der sælges i Europa. Ikke alle modeller markedsføres i alle lande.

Din firmware er måske allerede opdateret, særligt hvis din Blu-ray-afspiller er en ny model. Hvis versionsnummeret er M09.R.0070 eller højere, behøver du ikke en opdatering.

Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:

 1. Tænd for dit TV og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller, så hvis afspilleren er sluttet til HDMI 2-indgangen, skal du vælge HDMI 2 som indgang.
 2. Tænd for Blu-ray-afspilleren. Hvis den begynder at afspille en disk, tryk STOP og vent, til du ser Sony-Blu-ray-skærmen.
 3. På XrossMediaBarTM fremhæv Setup > System Settings (Opsætning - Systemindstillinger) og tryk derefter på ENTER ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen.
 4. Fremhæv System Information (Systeminformation) og vælg ENTER.
 5. På TV-skærmen ser firmwareversionsnummeret ud, som følger:
  "Softwareversion M09.R.0070 " - hvis versionsnummeret er M09.R.0070 eller højere, har du allerede den seneste firmwareversion.

Der er to enkle måder at opdatere firmwaren på din Blu-ray-afspiller:

Sony Home Audio og Video: Firmware, du kan downloade  

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Den tager normalt ca.15-30 minutter. Opstil først udstyret, hent derefter opdateringen via internettet og ned på din Blu-ray-afspiller.

Du skal bruge:

 • et ethernet-kabel til at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet
 • en aktiv internetforbindelse
 • et kompatibelt TV

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at det virker første gang:

 • Læs instruktionerne grundigt, ellers risikerer du at beskadige din Blu-ray-afspiller.
 • Sluk ikke Blu-ray-afspilleren - eller afbryd strømmen til den - mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne.

Opsætning af udstyret:

 • Tænd dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller. (Så hvis afspilleren er sluttet til AV1-indgangen, skal du vælge AV1 som indgang.)
 • Slut LAN-terminalen på Blu-ray-afspilleren til dit internet vha. et ethernet-kabel.
 • Tænd for Blu-ray-afspilleren. (Hvis der sidder en disk i afspilleren, skal du fjerne den.)

Hent opdateringen:

 • På XrossMediaBar TM vælg Setup > Network Update (Opsætning - Netværksopdatering) ved hjælp af piletasterne på fjernbetjeningen og tryk derefter på ENTER.
 • Meddelelsen Perform version update? (Skal versionsopdateringen udføres?) vises på tv'et.
 • Vælg OK via fjernbetjeningen og tryk derefter på ENTER.
 • Downloadprocessen starter, og du ser downloadskærmen på tv'et.
 • Under overførslen ser du meddelelsen */9"på tv'et. * skifter til 0 og går op til 9 under overførselsprocessen.
 • Når du er færdig med at downloade, starter opdateringen.
 • Du ser igen meddelelsen "*/9"på tv'et. * skifter til 0 og går op til 9 under opdateringen.
 • Når afspilleren slukker automatisk, er opdateringen gennemført. Undlad at bruge eller slukke afspilleren, indtil opdateringen er gennemført.
 • Tænd afspilleren igen.
 • Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M09.R.0070, er firmwareopdateringen fuldført korrekt.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din Blu-ray-afspiller via internettet.

 • Meddelelsen "Connection status cannot be confirmed" (Forbindelsesstatus kan ikke bekræftes), vises på tv'et.
  Dette problem kan skyldes netværksforbindelsen.
  1. Kontroller, at LAN-kablet er tilsluttet.
  2. Under netværksindstillinger skal du kontrollere, om du har bekræftet, at din Blu-ray-afspiller har sin egen IP-adresse. (Hvis du bruger en proxyserver, skal du skrive IP-adressen på den proxy, du bruger - i stedet for proxyværtsnavnet - i Proxy Server-indtastningsfeltet.)
  3. Prøv at opdatere igen.

 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
  Tænd for afspilleren og prøv at opdatere igen.

 • Opdateringen har været i gang i 30 minutter og er ikke gennemført endnu.
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen.
  2. Tænd for Blu-ray Disk-afspilleren.
  3. Prøv opdateringsproceduren igen.
   Virker fortsat ikke? Kontakt Sony kundeserviceafdeling

Brug af brændbar CD-R