Om denne download

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du overfører opdateringen til din computer, brænder den på en tom disk og overfører den derefter til din Blu-ray-afspiller.

Vi anbefaler følgende operativsystem: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5.

Hvordan du sikrer problemfri opdatering

Opdateringen er som regel helt enkel. Sådan kan du sikre dig, at den fungerer første gang:

 • Læs instruktionerne grundigt, ellers risikerer du at beskadige din Blu-ray-afspiller.
 • Sluk ikke Blu-ray-afspilleren - eller afbryd strømmen til den - mens den opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der nævnes i instruktionerne.

Overfør opdateringen til din computer.

 1. Læs og accepter betingelser og vilkår
 2. Overfør filen UPDATA_M09R0070M.ZIP til din computer - og husk, hvilket bibliotek du gemmer den i.
 3. Gå til filen og kontroller, at filstørrelsen er 70.4 MB (73,843,033 byte).
 4. Udpak filen - den udpakkede fil bliver døbt UPDATA_M09R0070.ISO.
 5. Højreklik på filen UPDATA_M09R0070.ISO, og vælg Get info (Hent info).
 6. Kontroller, at filens størrelse er 72.8 MB (76,435,456 byte).


  Oplysninger om filen

Opret disken:

 • Åbn programmet Disk Utility (Diskhjælp) Applications > Utilities > Disk Utility (Programmer - Hjælp - Diskhjælp) på din Mac.
 • Træk og slip filen UPDATA_M09R0070.ISO i venstre rude i Diskhjælpvinduet.


  Diskhjælpvinduet

 • Sæt en tom, brændbar CD-R i computeren.
 • Vælg UPDATA_M09R0070.ISO , klik på ikonet Burn (Brænd), og klik derefter på funktionen Burn (Brænd).
  Hvis du ønsker at kontrollere det, du har brændt, skal du klikke på det lille trekantede ikon og vælge Verify burned data. (Kontroller brændte data.).


  Funktionen Brænd disk

 • Filen bliver læst over på disken.
 • Når meddelelsen "burned successfully" (brænding gennemført) vises, skal du klikke på OK , hvorefter disken skubbes ud.
 • Hvis du ikke er sikker på, at brændingen er gennemført korrekt, skal du starte forfra og brænde en ny disk.

Overfør opdateringen til din afspiller

Gør først udstyret klart, og overfør derefter opdateringen til din afspiller.

Klargøring af udstyret:

 1. Tænd dit tv og kontroller, at det er indstillet til den samme indgang som din Blu-ray-afspiller. (Så hvis afspilleren er sluttet til AV1-indgangen, skal du vælge AV1 som indgang.)
 2. Tænd for Blu-ray-afspilleren.
 3. Sæt disken i afspilleren, og luk diskskuffen.

Overfør opdateringen:

 • Når disken er blevet registreret, vises meddelelsen Perform version update? (Skal versionsopdateringen udføres?) på tv'et.
 • Vælg OK via fjernbetjeningen og tryk derefter på ENTER.
 • Opdateringen begynder.
 • Under opdateringen ser du meddelelsen "*/9"på tv'et. * skifter til 0 og går op til 9 under opdateringen.
 • Når diskskuffen åbner og afspilleren slukker automatisk, er overførslen gennemført. Undlad at bruge eller slukke afspilleren, indtil opdateringen er gennemført.
 • Tag opdateringsdisken ud af afspilleren og tænd for den.
 • Kontroller firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er M09.R.0070, er firmwareopdateringen fuldført korrekt.

Fejlfinding

Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til din Blu-ray-afspiller via din pc og en disk.

 • Opdateringsdisken skubbes ikke ud.Følg disse trin:
  1. Sluk for afspilleren, og træk strømstikket ud.
  2. Tilslut strømstikket igen, samtidig med at du trykker knappen Open/Close (Åbn/Luk) ned på afspilleren - ikke på fjernbetjeningen.
  3. Fortsæt med at trykke ned på knappen Open/Close (Åbn/Luk) på afspilleren, indtil bakken åbnes.
  4. Tag disken ud.

 • Strømmen blev afbrudt under opdateringen
  Tænd for afspilleren med opdateringsdisken i bakken. Opdateringen genstarter automatisk.

 • Opdateringsfilen UPDATA_M09R0060M.ZIP, som jeg har hentet fra opdateringshjemmesiden, kan ikke pakkes ud.
  Har du overført filen? Prøv at slette filen og overføre den igen.

 • Opdateringen har været i gang i 30 minutter og er ikke gennemført endnu
  1. Tag stikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen.
  2. Tænd for Blu-ray Disk-afspilleren.
  3. Gennemgå diskopdateringsproceduren igen.
   Virker fortsat ikke? Kontakt Sony kundeserviceafdeling