Artikel-ID : S700023350 / Sidst ændret : 12-07-2018

Troubleshooting Keyboard Issues

  In dit artikel vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
  • de juiste toetsenbordindeling bepalen en instellen in Windows Vista
  • wat te doen wanneer sommige toetsen niet werken
  • wat te doen wanneer sommige toetsen zijn losgeraakt van het toetsenbord
  moeilijkheidsgraad Moeilijkheidsgraad:
  gemakkelijk
  benodigde tijd Benodigde tijd:
  15 minuten

  De juiste toetsenbordindeling bepalen en instellen

  De toetsen van een toetsenbord volgen meestal de indeling van een bepaald land en zijn bedrukt met de desbetreffende letters. De letters waarmee de toetsen zijn bedrukt vormen het enige verschil tussen de verschillende landspecifieke toetsenbordindelingen. Afhankelijk van de toetsenbordinstellingen van het besturingssysteem, worden er verschillende tekens weergegeven wanneer u op de toetsen drukt.

  Om deze instellingen te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op Start en selecteer Configuratiescherm.
  2. Klik linksboven op Klassieke weergave.
  3. Klik op Regional and Language Options (Landinstellingen) (zie afbeelding 1).


   Afbeelding 1 - Control Panel (Configuratiescherm) - Regional and Language Options (Landinstellingen)


  4. Klik op het tabblad Keyboard and Languages (Toetsenborden en talen).
  5. Klik op de knop Change Keyboards... (Toetsenborden wijzigen) (zie afbeelding 2).


   Afbeelding 2 - Control Panel (Configuratiescherm) - Regional and Language Options (Landinstellingen) - Keyboards and Language (Toetsenborden en talen)


  6. In dit dialoogvenster vindt u alle geïnstalleerde toetsenbordindelingen (zie afbeelding 3).


   Afbeelding 3 - Text Services and Input Languages (Geïnstalleerde services en invoertalen)


   Controleer of de gewenste toetsenbordindeling zich in de lijst bevindt. Als er meer dan een indeling is geïnstalleerd, kunt u in Vista tijdens het uitvoeren van uw bewerkingen van de ene indeling naar de andere overschakelen. Als er slechts een indeling is geïnstalleerd, is deze standaard actief.


   1. Als u een toetsenbord wilt toevoegen, klikt u op Add (Toevoegen), selecteert u de gewenste indeling en klikt u op OK
    (zie afbeelding 4).


    Afbeelding 4 - Invoertaal toevoegen


   2. Als u een ongewenste indeling wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op Remove (Verwijderen).

  7. Klik op OK om de instellingen toe te passen en het venster te sluiten.

  Wat te doen wanneer sommige toetsen niet werken

  1. Klik op Start.
  2. Klik op Alle programma's.
  3. Klik op Accessoires.
  4. Klik op Notepad (Kladblok).
  5. Test de toetsen van uw toetsenbord in dit venster.
   1. Als het indrukken van een toets een onverwacht resultaat als gevolg heeft:
    • Controleer of Caps Lock is uitgeschakeld door de toets Caps Lock in te drukken en te kijken of het statuslampje brandt.
    • Controleer of NumLock uitgeschakeld is (dit is het geval als er cijfers in plaats van letters worden weergegeven als u op de cijfertoetsen aan de rechterkant van het toetsenbord drukt) of ingeschakeld (als er geen cijfers verschijnen als u op de cijfertoetsen aan de rechterkant van het toetsenbord drukt) door op de toets NumLock te drukken.
    • Controleer de toetsenbordindeling zoals hierboven uitgelegd.
   1. Als het indrukken van een toets niet tot een resultaat leidt terwijl dit wel wordt verwacht:
    • Controleer of u geen speciale toets hebt ingedrukt, bijvoorbeeld Geluid dempen, Volume of In-/uitzoomen.
  6. Als het probleem niet door het bovenstaande kan worden opgelost, is het waarschijnlijk veroorzaakt doordat er vloeistof op het toetsenbord is gemorst, waardoor dit (gedeeltelijk) defect is geraakt. Het morsen van vloeistof wordt niet door de garantie gedekt; het probleem kan middels een betaalde reparatie of door tijdelijk een USB-toetsenbord te gebruiken worden opgelost.

  Wat te doen wanneer speciale toetsen / hotkeys niet werken

  De meeste VAIO/computers hebben een aantal speciale functietoetsen die niet worden bestuurd door de standaard toetsenborddriver.

  Als deze toetsen niet meer werken, is dit meestal een probleem dat is gerelateerd aan VAIO Event Service.

  Stap 1: klik op de knop Start, typ Services.msc en druk op Enter.
  Zoek in de lijst services de vermelding VAIO Event Service en controleer of de service is gestart en het opstarttype is ingesteld op Automatic (Automatisch).

  Stap 2:  als het probleem na stap 1 niet is opgelost, of u VAIO Event Service niet in de lijst kunt vinden, moet u VAIO Event Service mogelijk opnieuw installeren.
  Dit kan via Start - VAIO Recovery Center -  Reinstall Programs and Drivers (Programma's en drivers opnieuw installeren).
  Als deze optie niet beschikbaar is, kan VAIO Event Service ook worden gedownload in het gedeelte Originele drivers, beschikbaar onder de updates tab.

  Stap 3: in sommige gevallen moet er ook een aantal aanvullende gerelateerde hulpprogramma's opnieuw worden geïnstalleerd (op dezelfde manier als bij Stap 2).  Dit zijn:
  • Setting Utility Series
  • Sony Shared Library
  • VAIO Event Service
  • VAIO Control Center
  • Als u het besturingssysteem zelf hebt geïnstalleerd, dan moet de SFEP-driver correct worden geïnstalleerd in Apparaatbeheer (op sommige modellen).  Indien van toepassing vindt u deze driver in het gedeelte Originele drivers, beschikbaar onder de updates tab.

  Wat te doen wanneer sommige toetsen zijn losgeraakt van het toetsenbord

  Het losraken van een of meer toetsen van een toetsenbord is een typisch geval van fysieke schade die niet door de garantie wordt gedekt.