Artikel-ID : 00203750 / Sidst ændret : 04-06-2020

Hvilke typer USB-harddiske er kompatible med mit TV (ud over Android TV)?

Understøttede USB-harddiske

  VIGTIGT: Denne artikel gælder kun for specifikke produkter. Tjek de relevante produkter i denne artikel.

  USB-harddiske, der kan anvendes sammen med BRAVIA-TV'er, skal opfylde følgende betingelser. Men Sony garanterer ikke, at de fungerer. Brug dem på egen risiko.

  • Understøttede filsystemer og maksimale drevstørrelser
   Filsystem før tilslutningSupportMaksimal harddiskstørrelse
   FAT16Not supported-
   FAT32*Understøttet2 TB
   eXFATUnderstøttet16 TB
   NTFSUnderstøttet16 TB
   * Den maksimale størrelse pr. fil i en USB-harddisk er begrænset til 4 GB.
    
  • RPM: Ingen betingelser
    
  • Læse-/skrivehastighed: Ingen betingelser
    
  • Den maksimale udgangsstrøm på TV'ets USB-port: 500 mA
   Anvend en ekstern USB-harddisk, der kræver maksimalt 500 mA. Hvis den overskrider dette effektkrav, er TV'et muligvis ikke i stand til at levere den nødvendige strøm for at sikre korrekt funktion.

  BEMÆRK: For at optage på en ekstern USB-harddiskenhed, skal den være tilsluttet USB-porten til optagelse via et USB-kabel.


  Terminaler og mærkater kan variere afhængigt af land/område/TV-model.