Artikel-ID : 00172979 / Sidst ændret : 30-03-2017

Sådan overfører du DV- eller Digital8-videoer til din computer

  Det kan være nyttigt at overføre videooptagelser fra dit Sony Handycam til en computer med henblik på redigering, lagring og deling. Men Microsoft Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 understøtter ikke Sonys USB-streamingfunktion, så her får du to alternative måder til at gemme DV- eller Digital8-videooptagelser på en computer.


  Mulighed 1: Med PlayMemories Home

  Mulighed 2: Med Windows Live Photo Gallery


  Mulighed 1: Med PlayMemories Home

  Du kan importere videoer med Sonys PlayMemories Home, et computerprogram der gør det nemt for dig at importere, organisere og redigere billeder og videoer. De kan derefter ses på en stor tv-skærm eller et andet apparat, gemmes online og overføres til disk. Hvis du ikke allerede har det, kan du hente det her: Download PlayMemories Home

  1. Sæt dit videokamera i en stikkontakt - kontroller, at du bruger AC-adapteren
  2. Vælg afspilnings-/redigeringstilstand ved at vippe afbryderen (se brugervejledningen for flere oplysninger)
  3. Vælg HD eller almindelig opløsning, hvis dit videokamera har HD (high definition) billedkvalitet. Menuindstillingerne afhænger af formatet på de optagne videoer og det format, du ønsker at bruge til at importere. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du ændrer indstillinger, kan du læse om det i din brugervejledning. Videoer bliver importeret i HD (high definition) kvalitet, når du importerer videoer i HDV-format, og i STD (standard definition) kvalitet, når du importerer videoer i DV-format. Her er en smart tabel:

   record import table

  4. Sæt en optaget kassette ind i dit videokamera
  5. Åbn PlayMemories Home-softwaren på computeren
  6. Slut videokameraet til computeren ved at tilslutte HDV/DV-stikket eller DV-stikket på dit videokamera til i.LINK-indgangen på computeren med det rigtige kabel. Sæt kablet ind i computeren først for at undgå, at dit videokamera får skader af statisk elektricitet. (Bemærk: i.LINK er også kendt som Firewire eller IEEE 1394; hvis din computer ikke har en af disse indgange, fås adaptere og tilføjelseskort mange steder)

   i.Link cable
   Et i.LINK-kabel

   i.LINK port
   En i.LINK-port
  7. Begynd at importere. Vinduet Import from Tape (Importer fra bånd) burde komme frem på din computerskærm.

   For at importere automatisk:
   Bekræft, at alternativknappen Import from the beginning of the tape (Importer fra starten af båndet) er afkrydset, og klik derefter på Import (Importer).

   For at importere manuelt:
   1. Vis den scene, hvorfra du ønsker at starte importen, i skærmvinduet ved hjælp af enhedskontrolknapperne
   2. Kontroller, at knappen Import from the current tape position (Importer fra nuværende placering på båndet) er afkrydset, og klik derefter på Import (Importer)
  8. Klik på knappen Stop Import (Stop med at importere) for at stoppe importprocessen. Hvis der er mere end 10 minutter med tomt bånd, stopper importen automatisk

  FEJLFINDING

  Hvis computeren fryser under import eller ikke genkender dit videokamera, skal du afbryde videokameraet, genstarte computeren og gentage processen beskrevet ovenfor fra trin 5. Der kan være følgende årsager til problemet:

  • Ændring af indstillingerne VCR HDV/DV og i.LINK CONV i videokameraets menu STANDARD SET (STANDARDINDSTILLING), mens det er tilsluttet med et i.LINK-kabel
  • Ændring af indstillingen REC FORMAT (OPTAGEFORMAT) i videokameraets menu STANDARD SET (STANDARDINDSTILLING), mens det er tilsluttet med et i.LINK-kabel og med afbryderen indstillet til CAMERA-TAPE (KAMERA-BÅND)
  • Justering af afbryderen på dit videokamera, mens det er tilsluttet med et i.LINK-kabel
  • Forsøg på at bruge en computer, der ikke understøtter videosignalformater på LCD-skærmen på dit videokamera (HDV eller DV)

  Mulighed 2: Med Windows Live Photo Gallery

  Du kan importere videoer med Windows Live Photo Gallery. Du kan redigere, gemme og dele dine videoer med Windows Live Movie Maker.


  Bemærk: Videoer kan ikke importeres direkte fra et analogt videokamera (f.eks. Video8 eller Hi8) til din computer med Windows Live Photo Gallery. For at gøre dette har du brug for en analog billedfangstenhed på din computer. En sådan konverterer analog lyd og billede til digitalt format, der kan importeres af en computer, og fås mange steder.

  1. Sæt dit videokamera i en stikkontakt - kontroller, at du bruger AC-adapteren
  2. Slut videokameraet til computeren ved at tilslutte HDV/DV-stikket eller DV-stikket på dit videokamera til i.LINK-indgangen på computeren med det rigtige kabel. Sæt kablet ind i computeren først for at undgå, at dit videokamera får skader af statisk elektricitet.
   (Bemærk: i.LINK er også kendt som Firewire eller IEEE 1394; hvis din computer ikke har en af disse indgange, fås adaptere og tilføjelseskort mange steder)

   i.Link cable
   Et i.LINK-kabel

   i.LINK port
   En i.LINK-port
  3. Hvis du bruger Windows 7, skal du installere den korrekte driver . Hvis din pc kører Windows Vista eller Windows 8, skal du fortsætte til næste trin
  4. Tænd videokameraet og isæt det videobånd, du ønsker at overføre
  5. Vælg afspilnings-/redigeringstilstand ved at vippe afbryderen (se brugervejledningen for flere oplysninger)
  6. Hvis dialogboksen Autoplay vises, når du har tændt videokameraet, skal du vælge Import video using Windows Live Photo Gallery (Importer video med Windows Live Photo Gallery). Hvis Import Video (Importer video) åbner i stedet, skal du gå til næste trin
  7. På siden Import Video (Importer video) skal du skrive et navn på den nye videofil i boksen Name (Navn). Vælg Choose the parts of the video to import (Vælg de dele af videoen, der skal importeres), og vælg derefter Next (Næste)
  8. Brug kontrolknapperne på dit videokamera (eller den tilhørende fjernbetjening) til at stille båndet frem til det sted, hvor du ønsker at starte importen af video, tryk derefter på afspilningsknappen for at begynde afspilningen af båndet
  9. På siden Use the camcorder controls to find the scene you want, and click Import (Brug kontrolknapperne på videokameraet til at finde den ønskede scene, og klik på Importer) skal du klikke på Import (Importer)
  10. Klik på Stop for at stoppe import af videoer
  11. Gentag trinnene 5 til 7 for hver del af videobåndet, du ønsker at importere
  12. Klik på Finish (Afslut), når du er færdig med at importere videoer. Den importerede video bliver gemt som en videofil på din computer og vil komme frem i Windows Live Photo Gallery
  13. For at tilføje videoen til Windows Live Movie Maker, så du kan redigere den, skal du klikke på videofilen i Windows Live Photo Gallery, klikke på Make (Lav) og derefter klikke på Make a movie (Lav en film)

  Bemærk: Du kan også importere video direkte i Windows Live Movie Maker uden at bruge Windows Live Photo Gallery. Efter tilslutning af dit videokamera skal du åbne Windows Live Movie Maker, klikke på knappen Movie Maker og derefter klikke på Import from device (Importer fra enhed)

  Installation af den korrekte driver (kun Windows 7)

  Bemærk: Hvis din pc kører Windows Vista eller Windows 8, er det ikke nødvendigt at gøre dette.
  Når dit videokamera er tilsluttet, skal du verificere, at den rigtige driver er blevet valgt af Windows 7.

  Windows 7 leveres med to i.LINK/IEEE 1394-drivere; en ny og en ældre. Til videooptagelse skal du bruge den ældre driver. Følg blot denne trinvise instruktion for at sørge for, at den rigtige driver er installeret.

  • Klik på Start
  • Klik på Control Panel (Kontrolpanel)
  • Klik på Device Manager (Enhedshåndtering)
   (Bemærk: Hvis du ikke ser Device Manager (Enhedshåndtering), skal du klikke på View By (Vis efter): Category (Kategori) i øverste højre side af kontrolpanelvinduet. Klik derefter på Large Icons (Store ikoner). Du skulle nu have en liste over emner i kontrolpanelet. Klik på Device Manager (Enhedshåndtering).

   device manager

  • Under Device Manager (Enhedshåndtering) skal du kigge nedad i listen efter IEEE 1394 Bus Host Controllers og dobbeltklikke på den. Der skulle gerne stå noget i stil med 1394 OHCI Compliant Host Controller. Hvis det er efterfulgt af ordet (Legacy (Ældre)), er du allerede klar; bare luk listen og gå til trin 4 i mulighed 2: Med Windows Live Photo Gallery
  • Klik derefter på 1394 OHCI Compliant Host Controller. Et vindue kommer frem med 1394 OHCI Compliant Host Controller Properties (Egenskaber for 1394 OHCI Compliant Host Controller)
  • Klik på fanen Driver, klik derefter på Update Driver (Opdater driver)
  • Vælg Browse my computer for driver software (Søg i min computer efter driversoftware), og vælg derefter Let me pick from a list of device drivers on my computer (Lad mig vælge fra en liste med enhedsdrivere på min computer). Der bliver vist en liste over drivere
  • Klik på 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy (Ældre)), klik derefter på Next (Næste). Kontroller, at du har valgt den efterfulgt af (Legacy (Ældre)).
  • Den vil installere 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy (Ældre)) og derefter meddele Windows has successfully updated your driver software (Windows har gennemført opdateringen af din driversoftware).
  • Klik på knappen Close (Luk), og luk alle andre åbne vinduer.

  Genstart din computer. Du kan nu importere video via i.LINK/FireWire/IEEE 1394-porten. Fortsæt med trin 4 i mulighed 2: Med Windows Live Photo Gallery

  FEJLFINDING

  • Fra tid til anden (f.eks. efter installation af opdateringer) kan Windows 7 muligvis vende tilbage til den oprindelige 1394 OHCI Compliant Host Controller-driver. Hvis du bemærker, at IEEE 1394-enheden overfører langsomt og/eller ikke længere bliver genkendt, skal du gentage ovenstående trin og geninstallere den ældre (Legacy) driver.
  • Hvis du stadig ikke kan importere videoer, efter du har ændret driveren til den ældre (Legacy), kan problemet være hardwarerelateret. Der kan være et problem med selve porten på videokameraet eller computeren eller et defekt kabel. Prøv at udskifte kabler eller bruge en anden port, hvis det er muligt.