Konfiguration, MTF, kontrol

Illustration af objektivkonfiguration

Objektivkonfiguration

Imponerende optisk ydeevne for kameraer fra Sony, der er præcisionsfremstillede mhp. alsidighed og pålidelighed ved en lang række anvendelser.

[1] Asfærisk objektiv [2] ED-glas (ekstra lav spredning)
Modulation Transfer Function til SEL11F18

MTF-oversigt

MTF (Modulation Transfer Function) beskriver objektivets evne til at gengive detaljer og måles som kontrastgraden mellem linjer med meget små mellemrum.

[1] Kontrast (%) [2] Afstand fra objektivets optiske centrum (mm)  [3] Maks. blænde [4] F8-blænde  [5] Rumlig frekvens  [6] 10 linjepar/mm [7] 30 linjepar/mm  [8] Radiale værdier  [9] Tangentiale værdier
Produktbillede, der fremhæver knapper
[1] Fokusring  [2] Knap til fokusfastholdelse  [3] Fokustilstandsknap

Objektivets knapper