Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • SRS-X77

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Forbedrer sikker kommunikation.

VIGTIGT: Denne firmwareopdatering skal udføres for at blive ved med at bruge Chromecast built-in til musiktjenester.

Tidligere fordele og forbedringer

Se tidligere fordele og forbedringer

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering 1.60.3351 til SRS-X77

Filversion

 • 1.60.3351

Filstørrelse

 • 165 MB (173 711 325 byte)

Udgivelsesdato

 • 02-11-2021

Forberedelse

Kontroller firmwareversionen

Denne opdateringsfunktion er ikke nødvendig, hvis dit personlige lydsystem allerede er blevet opdateret til firmwareversion 1.60.3351. Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har. Det kan du gøre på to måder:

 • Sådan bekræfter du ved hjælp af appen Sony | Music Center (SongPal).
  1. Slut enheden til det samme wi-fi-netværk som din smartphone med appen Sony | Music Center (SongPal).
  2. Start appen Sony | Music Center (SongPal) på din smartphone.
  3. Vælg din højttaler på skærmen Speaker & Group (Højttaler og gruppe).
  4. Vælg Settings (Indstillinger).
  5. På skærmen Settings (Indstillinger) skal du vælge Other Settings (Andre indstillinger).
  6. På skærmen Other Settings (Andre indstillinger) skal du bekræfte firmwareversionen for højttaleren.
 • Sådan kontrollerer du ved hjælp af en PC.
  1. Tilslut enheden til computeren med et LAN-kabel (medfølger ikke).

   Bemærk: Sørg for, at kontakten NETWORK OFF/ON (Netværk fra/til) på bagsiden af enheden er indstillet til ON (Til).
  2. Tilslut strømstikket (medfølger) til AC-adapteren (medfølger). Tryk på knappen (ON/Standby) (Tænd/Standby) for at tænde for strømmen.

   Bemærk: Vent, til LINK-indikatoren holder op med at blinke og lyser konstant pink.
  3. Vis Indstilling for netværksenhed fra Sony på din computer.
   1. Start en browser
   2. Indtast følgende URL i adresselinjen: http://169.254.1.1
  4. Vælg sproget fra Language Setup (Sprogopsætning), hvis det vises.
  5. På skærmen Device Details (Enhedsoplysninger) vises Firmware Version (Firmwareversion) (X.XX.X.XX).

   Bemærk: Firmware Version (Firmwareversion), Model Name (Modelnavn), Device Name (Enhedsnavn), Connection Type (Forbindelsestype), Internet Access (Internetadgang), SSID og Security Method (Sikkerhedsmetode) vises alle på denne skærm.

Der er to nemme metoder til at opdatere firmwaren på dit personlige lydsystem:

MetodeDu skal brugeHvorfor anvende denne metode?

Internet/netværk
(ANBEFALET)

 • Et Ethernet-kabel eller en trådløs router til tilslutning af dit personlige lydsystem til internettet
 • Sådan sikrer du, at dit personlige lydsystem er tilsluttet:
  • en aktiv internetforbindelse
Vi anbefaler denne metode, da det er den hurtigste og nemmeste måde at opdatere din firmware på.
USB-lagerenhed
 • en computer
 • en USB-lagerenhed
Opdater din firmware på denne måde, hvis du ikke kan gøre det via internettet.

Installer

Internet/netværk

Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Det tager normalt ca. 3-10 minutter.

Bemærk: Du kan ikke opdatere til den seneste softwareversion, hvis systemet IKKE er tilsluttet internettet (netværk).

 1. Opret forbindelse til internettet (netværk)
  Bemærk: Når højttaleren er sluttet direkte til en PC ved hjælp af LAN-kablet til kontrol af versionen, skal du fjerne LAN-kablet og tilslutte det til et adgangspunkt.
 2. Hvis højttaleren er tændt, skal du trykke på knappen (ON/Standby) (Tænd/Standby) og slukke den.
 3. Tryk på knappen (ON/Standby) (Tænd/Standby) for at tænde for strømmen.
 4. Vent, til LINK-indikatoren holder op med at blinke og lyser konstant orange eller pink. Så snart der er en softwareopdatering tilgængelig, begynder knappen UPDATE (OPDATER) at lyse.
  Bemærk: Knappen UPDATE (Opdater) lyser ikke, når softwaren er opdateret.
 5. Tryk på knappen UPDATE (Opdater), og hold den inde, til du hører bip-lyde. Når softwareopdateringen starter, begynder knappen UPDATE (Opdater) at blinke.
  Bemærk: Højttaleren fungerer ikke under opdatering.
 6. Blinkene (interval og tilstand) på knappen UPDATE (Opdater) skifter under opdateringen
 7. Knappen UPDATE (Opdater) slukker, og højttaleren skifter automatisk til standbytilstand eller standbytilstand for BLUETOOTH/Netværk, når opdateringen er gennemført
 8. Kontroller versionen ved at følge de trin, der er beskrevet under Kontroller firmwareversionen, for at bekræfte, at opdateringen er gennemført.

Spørgsmål og svar

Lysindikatoren blinker rødt, og knappen UPDATE (Opdater) blinker orange under opdateringen.

Softwareopdateringen mislykkedes. Hvis dette sker, kan du ikke udføre nogen handlinger eller bruge nogen funktioner på systemet, bortset fra tænd/sluk-knappen. Kontroller højttalerens tilstand ved at følge disse trin, og fuldfør opdateringen af softwaren ved brug af et USB-flashdrev.

 1. Tryk på knappen  (ON/Standby) (Tænd/Standby), og hold den nede for at slukke højttaleren (OFF).
 2. Tryk på knappen (ON/Standby) (Tænd/Standby) for at tænde for højttaleren (ON).
 3. Vent ca. 3 minutter (eller indtil netværkstilslutningen er fuldført), og tjek derefter status på knappen UPDATE (Opdater) på højttaleren.

Indikatoren UPDATE (Opdater) bliver ved med at lyse orange.

Softwareopdateringen mislykkedes. Du kan udføre firmwareopdateringen på det personlige lydsystem via USB-flashdrev.

Indikatoren Knappen ON/Standby (Tænd/Standby) blinker rødt, og knappen UPDATE (Opdater) blinker orange.

Softwareopdateringen mislykkedes. Du kan udføre firmwareopdateringen på det personlige lydsystem via USB-flashdrev.

Bemærk:

 • Lad højttaleren være tilsluttet strømforsyningen og netværket under opdateringen
 • FJERN IKKE AC-adapteren, før opdateringen er gennemført
 • SLUK IKKE for strømmen under opdatering af enheden
 • Opdateringen tager normalt ca. 3-10 minutter. Det kan dog vare længere afhængig af dit netværksmiljø

USB

Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du downloader opdateringen til din computer, overfører den til en USB-lagerenhed og overfører den derefter til dit personlige lydsystem.

Forberedelse til firmwareopdatering:

Før du downloader firmwaren, skal du kontrollere, at din computer kører et af følgende operativsystemer, og at USB-flashdrevet har de korrekte specifikationer:

Understøttede operativsystemer:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X (10.4) eller nyere

Bemærk: Hvis du bruger Windows 8.1, skal du bruge det i skrivebordstilstand. Funktionalitet garanteres ikke for alle computere, der har et kompatibelt operativsystem installeret.

Optagemedie:

USB-flash: Funktionalitet garanteres ikke for alle USB-flashdrev med en kapacitet på mere end 256 MB.

Firmwareopdatering til dit personlige lydsystem via USB-flashdrev – procedure A

Bemærk: Det er umuligt at gå tilbage til den tidligere softwareversion efter softwareopdateringen.

Sådan downloader du firmwaren:
 1. Luk alle andre aktive vinduer og programmer, bortset fra denne side.
 2. Læs vilkårene og betingelserne på denne side, og markér feltet for at bekræfte, at du accepterer dem.
 3. Download firmwareopdateringen. Download af filen SRSX77V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 byte) starter.
 4. Gem filen på skrivebordet på din computer.
  Bemærk:
  • Hvis du bruger Windows 10 eller 8.1, gemmes opdateringsfilen muligvis automatisk i mappen Overførsler. Klik på feltet Skrivebord på startskærmen, og find downloadfilen i mappen Overførsler ved hjælp af Stifinder.
  • Dette er kun den dedikerede opdateringsfil til SRS-X77. Den kan ikke anvendes til andre personlige lydsystemer.
Sådan forberedes den downloadede fil:
 • I Windows
  1. Højreklik på den downloadede fil SRSX77V1603351.zip.
  2. Klik på Udpak alle
  3. I vinduet Udpak ZIP-komprimerede mapper, der åbner, skal du klikke på Pak ud.
  4. Mappen SRSX77V1603351 er nu åben på skrivebordet
  5. I mappen UPDATE (Opdatering) finder du fire filer: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID
 • På Mac OS
  1. Dobbeltklik på den gemte fil SRSX77V1603351.zip.
  2. Mappen SRSX77V1603351 bliver oprettet på skrivebordet

Bemærk: Alt efter hvilket operativsystem du har, bliver filen muligvis udpakket automatisk, når den er downloadet. Desuden vil det måske ikke være muligt at udpakke filen på de forskellige måder, som er beskrevet ovenfor, alt efter hvilket operativsystem du har. Hvis det er tilfældet, skal du i stedet bruge et dekomprimeringsværktøj.

Kopiér opdateringsfilerne til USB-flashdrevet:
 1. Sæt det initialiserede (formaterede) USB-flashdrev i et USB-stik på din computer.
 2. Kopiér mappen UPDATE (Opdatering) til USB-flashdrevet.
Opdater lydsystemet via USB:
 1. Sæt AC-adapteren (medfølger) i DC IN 18 V-stikket på højttaleren.
 2. Sæt det strømstik, der er tilsluttet AC-adapteren, i en stikkontakt. Indstil kontakten NETWORK OFF/ON (Netværk fra/til) på bagsiden til ON (Til).
 3. Tryk på knappen (ON/Standby) (Tænd/Standby) for at tænde for strømmen
 4. Vent ca. 4 minutter, indtil indikatoren LINK sænker hastigheden.
 5. Tryk på knapperne AUDIO IN (Lydindgang) og lydstyrke ned, og hold dem inde.
 6. Knappen UPDATE (Opdater) lyser, efter at der har lydt biplyde.
  Bemærk: Hvis du har forbindelse til netværket, kan du muligvis allerede se knappen UPDATE (Opdater) lyse orange. Selv i dette tilfælde skal du gennemføre proceduren, som den er beskrevet på denne side, og tjekke biplyden.
 7. Når knappen UPDATE (Opdater) lyser, skal du indsætte USB-flashdrevet i porten DC-OUT ONLY (USB) på bagsiden af højttaleren.
 8. Når softwareopdateringen starter, begynder knappen UPDATE (Opdater) at blinke
  Bemærk: Højttaleren fungerer ikke under opdatering.
 9. Blinkene (interval og tilstand) på knappen UPDATE (Opdater) skifter under opdateringen
 10. Knappen UPDATE (Opdater) slukker, og højttaleren skifter automatisk til standbytilstand eller standbytilstand for BLUETOOTH/Netværk, når opdateringen er gennemført
 11. Kontroller firmwareversionen.

Bemærk:

 • Lad højttaleren være tilsluttet strømforsyningen under opdateringen
 • FJERN IKKE AC-adapteren, før opdateringen er gennemført
 • SLUK IKKE for strømmen under opdatering af enheden
 • Opdateringen tager normalt ca. 10 minutter.

Firmwareopdatering til dit personlige lydsystem via USB-flashdrev – procedure B

Hvis indikatoren (ON/Standby) (Tændt/standby) blinker rødt, og opdateringsknappen blinker orange, er softwareopdatering mislykkedes.
Du skal downloade firmwareopdateringen til din computer, gemme den på et USB-flashdrev og derefter uploade den til din højttaler.
Følg nedenstående trin for at gøre dette:

Bemærk: Det er umuligt at gå tilbage til den tidligere softwareversion efter softwareopdateringen.

Sådan downloader du firmwaren:
 1. Luk alle andre aktive vinduer og programmer, bortset fra denne side.
 2. Læs vilkårene og betingelserne på denne side, og markér feltet for at bekræfte, at du accepterer dem.
 3. Download firmwareopdateringen. Download af filen SRSX77V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 byte) starter.
 4. Gem filen på skrivebordet på din computer.
  Bemærk:
  • Hvis du bruger Windows 10 eller 8.1, gemmes opdateringsfilen muligvis automatisk i mappen Overførsler. Klik på feltet Skrivebord på startskærmen, og find downloadfilen i mappen Overførsler ved hjælp af Stifinder.
  • Dette er kun den dedikerede opdateringsfil til SRS-X77. Den kan ikke anvendes til andre personlige lydsystemer.
Sådan forberedes den downloadede fil:
 • I Windows
  1. Højreklik på den downloadede fil SRSX77V1603351.zip.
  2. Klik på Udpak alle.
  3. I vinduet Udpak ZIP-komprimerede mapper, der åbner, skal du klikke på Pak ud.
  4. Mappen SRSX77V1603351 er nu åben på skrivebordet.
  5. I mappen UPDATE (Opdatering) finder du fire filer: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID
 • På Mac OS
  1. Dobbeltklik på den gemte fil SRSX77V1603351.zip.
  2. Der vises en mappe med navnet UPDATE (Opdater) på dit skrivebord. Den indeholder følgende filer: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID

Bemærk: Den downloadede fil kan automatisk udpakkes, hvis du bruger ovenstående operativsystemer, men hvis du ikke kan pakke filerne ud, skal du muligvis bruge et særskilt udpakningsprogram.

Kopiér opdateringsfilerne til USB-flashdrevet:
 1. Sæt en flashdrevet i en af computerens USB-porte
 2. Træk mappen Update (Opdatering) fra skrivebordet til flashdrevet
Opdater lydsystemet via USB:
 1. Tilslut højttaleren til stikkontakten ved brug af AC-adapteren (medfølger)
 2. Flyt netværkskontakten bag på højttaleren til positionen "ON" (TIL)
 3. Sluk for højttaleren, når indikatoren (ON/Standby) (Tændt/standby) blinker rødt, og opdateringsknappen blinker orange.
 4. Placer flashdrevet med opdateringsfilerne i højttalerens DC-OUT ONLY (USB)-port
 5. Tænd for højttaleren igen
  Bemærk: Udfør trin 3 til 5 inden for 3 minutter.
 6. Firmwareopdateringen begynder at downloade til din højttaler, når opdateringsknappen begynder at blinke.
  Bemærk: Højttaleren kan ikke bruges under downloaden.
 7. Efterhånden som downloadprocessen skrider frem, ændres mønsteret på blinkene, før de stopper helt, når opdateringen er gennemført
 8. Højttaleren skifter automatisk til enten standbytilstand eller standbytilstand for Bluetooth/netværk, når opdateringen er gennemført.
 9. Kontrollér, at opdateringen er fuldført med kontrol af softwareversion for trådløs højttaler SRS-X77.