Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Tilføjer følgende forbedringer til C3 Portal cloud-service-grænsefladen:
  • Understøttelse af enkel tilslutning ved hjælp af et dedikeret mobilapplikation
  • Understøttelse af administration af 3D LUT og alle filer
  • En automatisk overførselsfunktion til originale filer
  • En automatisk overførselsfunktion til en proxy-fil, mens der optages i blokke
 • Tilføjer understøttelse af originale instruktioner til filoverførsel i appen Content Browser Mobile
 • Tilføjer understøttelse af digitale udgange fra mikrofonerne ECM-B1M og ECM-B10
 • Tilføjer understøttelse af strømforsyning til USB Power Delivery, som er kompatible smartphones under USB-kobling
 • Forbedrer driftssikkerhed og driftsstabilitet

Bemærk: Se hjælpevejledningen for yderligere oplysninger om alle opdaterede funktioner.

Tidligere fordele og forbedringer

Se tidligere fordele og forbedringer

Filoplysninger

Filnavn

 • BODYDATA.DAT

Filstørrelse

 • 568 924 528 byte

Udgivelsesdato

 • 28-07-2022

Forberedelse

Sådan gør du: Opdater din Sony Camera-firmware

Dette dokument beskriver, hvordan du opdaterer systemsoftwaren til ILME-FX6. Versionsopdateringsdataene gemmes først på et SD-kort af SDXC-typen eller et CFexpress Type A-hukommelseskort og opdateres derefter ved hjælp af MENU.

Bemærk:

 • CFexpress Type A-hukommelsen kaldes et CFexpress-kort i dette dokument.
 • For yderligere oplysninger om betjening af MENU henvises til brugervejledningen.

Kontrol af den eksisterende version

Operativsystemer

Vælg VersionVersion Number (Versionsnummer) i menuen Maintenance (Vedligeholdelse) for at se versionen for ILME-FX6.

Bemærkninger om opgradering

 • Tilslut altid en medfølgende AC-adapter, når du opdaterer. Hvis der tilsluttes en batteripakke samtidig, fortsætter opdateringen, hvis AC-adapteren efterfølgende frakobles.
 • Frakobl tilsluttede enheder (f.eks. USB-enheder, SDI, HDMI, mikrofon og tilbehørssko), og skub alle medier ud, der ikke bruges til opdatering.
 • Når du bruger et SD-kort, skal du sørge for, at det er et SDXC- eller CFexpress-hukommelseskort. Du kan finde flere oplysninger om understøttede SDXC-kort eller CFexpress-kort i brugervejledningen.
 • Brug et SDXC- eller CFexpress-kort, der er blevet formateret i hukommelseskortstikket ved hjælp af enhedens formateringsfunktion. For yderligere oplysninger om formateringsfunktionen henvises til brugervejledningen.

Lagring af versionsopdateringsdata på et SDXC-kort eller CFexpress-kort

 1. Indsæt det formaterede SDXC- eller CFexpress-kort i en computer.
 2. Download versionsopdateringsdataene fra webstedet til download, og gem dataene på din computer.
 3. Gem dataene i rodbiblioteket på SDXC- eller CFexpress-kortet.

Bemærk: Du må ikke ændre filnavnet.

Opdatering af systemsoftwareversionen

Bemærk: Udfør ikke nogen af følgende handlinger under opdatering af systemsoftwaren. Versionsopdateringen vil ikke blive fuldført, og det kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt.

 • Fjern ikke SDXC- eller CFexpress-kortet
 • Sluk ikke for enheden

For yderligere oplysninger om betjening af enheden henvises til brugervejledningen.

 1. Indsæt SDXC- eller CFexpress-kortet, som versionsopdateringsdataene blev gemt på, i enhedens åbning B.
  Bemærk: Kun åbning B genkender versionsopdateringsdataene.
 2. Vælg Version Version Up (Version op) i menuen Maintenance (Vedligeholdelse), og vælg Execute (Udfør).
  Bemærk: Meddelelsen Please use the AC Adapter (Brug AD-adapteren) vises. Hvis versionsopdateringsdataene ikke kan bestemmes, kan Version Up (Version op) ikke vælges.
 3. Vælg Execute (Udfør) på skærmbilledet til bekræftelse af versionsopdatering.
  Bemærk: Meddelelsen Version Update VX.XX (versionsopdatering til VX.XX) → VY.YY vises (X.XX: eksisterende versionsnummer, YYY: seneste versionsnummer).
 4. Vælg Execute (Udfør) på skærmbilledet til bekræftelse af opdatering af version igen. Versionsopdateringen starter. Når versionsopdateringen starter, blinker adgangsindikatoren. Processen tager ca. 10 minutter (tiden varierer afhængigt af kombinationen af den gamle og den nye opdaterede version). Når versionsopdateringen er gennemført, holder adgangsindikatoren op med at blinke, og enheden genstarter automatisk.
  Bemærk: Hvis der vises en sort skærm i 10 minutter eller længere, skal du sætte enhedens tænd/sluk-knap i positionen OFF (FRA), tage strømledningen ud og derefter sætte den i igen og sætte tænd/sluk-knappen i positionen ON (TIL). Kontrollér opdateringsproceduren for versionen, og udfør derefter opdateringsproceduren igen fra trin 1. Hvis problemet med versionsopdateringen fortsætter, og opdateringen ikke lykkes, kan der være et problem med enheden. Kontakt en servicemedarbejder fra Sony.
 5. Kontrollér, at versionen er blevet opdateret (se Kontrol af den eksisterende version). Hvis systemsoftwaren ikke er blevet opdateret til den nyeste version, skal du kontrollere proceduren for opdatering af versionen og derefter udføre opdateringsproceduren igen fra trin 1.