Relevant model

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:

 • KDL-32WD600
 • KDL-32WD603
 • KDL-32WD605
 • KDL-40WD650
 • KDL-40WD653
 • KDL-40WD655
 • KDL-48WD650
 • KDL-48WD653
 • KDL-48WD655
 • KDL-32WD750
 • KDL-32WD751
 • KDL-32WD752

Om denne download

Fordele og forbedringer

 • Forbedrer TV'ets generelle ydelse

Tidligere fordele og forbedringer

Se tidligere fordele og forbedringer

Begrænsninger

 • Kun til brug sammen med produkter, der sælges i Europa. Ikke alle modeller sælges i alle lande/områder.

Forberedelse

Kontroller softwareversionen

Din software er muligvis allerede opdateret. Hvis du er usikker, er det nemt at kontrollere, hvilken softwareversion du har, ved at følge disse anvisninger:

 1. Tænd for dit TV, og tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen for at få vist startmenuen.
 2. Naviger til Settings (Indstillinger), og tryk på Enter.
 3. Naviger til Customer Support (Kundesupport), og tryk på Enter.
 4. Model- og softwareversionen skal vises i øverste højre hjørne af skærmen: v8.234 – hvis versionsnummeret er v8.234 eller højere, har du allerede den nyeste firmware.

Der er 2 måder at opdatere firmwaren på dit BRAVIA TV på:

 • Brug af funktionen Automatic Software Download (Automatisk download af software) (nemt)
 • Med en USB-lagerenhed

Brug af funktionen Automatic Software Download (Automatisk download af software) (nemt):

Sony leverer softwareopdateringer for at kunne forbedre funktioner og give brugere den nyeste TV-oplevelse. Den nemmeste måde at modtage softwareopdateringer er at bruge Automatic Software Download (Automatisk download af software). Denne indstilling er aktiveret som standard.
Hvis du har aktiveret Automatic Software Download (Automatisk download af software) nedenfor, vil du automatisk modtage en besked om at opdatere dit TV.

 1. Tryk på knappen HOME på fjernbetjeningen.
 2. Vælg Settings (Indstillinger), og tryk på Enter.
 3. Vælg Customer Support (Kundesupport), og tryk på Enter.
 4. Vælg Automatic Software Download (Automatisk download af software).
 5. Vælg On (Til) for at downloade softwaren automatisk. Vælg Off (Fra) for at deaktivere funktionen.

Den nye firmwareopdatering vil blive implementeret gradvist til alle internetforbundne TV'er i ugerne efter udgivelsen.

VIGTIGT: Følgende afsnit om "Systemkrav", "Filoplysninger" og "Download og installer" vedrører opdateringsproceduren for USB-lagerenheder. Du kan ignorere dem, hvis du har fuldført opdateringen ved hjælp af funktionen "Automatisk download af software".

Du kan finde andre ofte stillede spørgsmål om fejlfinding under Spørgsmål og svarsupportwebstedet for Sony.

Med en USB-lagerenhed:

Du kan også opdatere softwaren ved hjælp af en USB-lagerenhed. Hvis der ikke er konfigureret en internetforbindelse på dit TV, eller du ikke vil vente på opdateringen via funktionen Automatic Software Download (Automatisk download af software), så prøv at downloade og opdatere ved hjælp af en USB-lagerenhed som beskrevet herunder.

Systemkrav

Du skal bruge

 • en computer med adgang til internettet
 • en USB-lagerenhed

Filoplysninger

Filnavn

 • Firmwareopdatering til version 8.234 til TV

Navn på zip-fil

 • sony_tvupdate_2016_8234_emf_auth.zip

Filversion

 • 8.234

Filstørrelse

 • 160 773 888 byte

Udgivelsesdato

 • 20-07-2022

Download og installer

Vigtig bemærkning

 • Læs anvisningerne omhyggeligt. Ellers er der risiko for, at TV'et ikke længere reagerer eller skal repareres.
 • Sluk ikke for TV'et – og afbryd ikke strømmen til det – mens det opdaterer.
 • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er omtalt i instruktionerne.
 • Stop al optagelse, før du starter med at opdatere firmwaren. (kun modeller med USB-harddiskoptager)

Sådan downloader du opdateringsprogrammet

Før du installerer opdateringen, skal du downloade den fra internettet og gemme den på en USB-lagerenhed.

 1. Download opdateringsfilen til din PC.
  1. Klik på knappen Download øverst på denne side, og læs og accepter vilkår og betingelser.
  2. Klik på knappen Download nederst på siden for at downloade opdateringsfilen til din PC.
 2. Kontroller navnet og størrelsen på den downloadede fil (se afsnittet Filoplysninger).
 3. Udpak den downloadede fil.
  Når du har pakket den downloadede fil ud, finder du mappen (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx).
 4. Sæt USB-lagerenheden i din PC.
 5. Kopiér eller træk-og-slip (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) til rodmappen på din USB-enhed.
  Bemærk: Rodmappen er det første eller øverste bibliotek på enheden, som indeholder alle andre mapper.
 6. Fjern USB-lagerenheden fra din computer, og fortsæt til næste afsnit.

Trin 1: Installer opdateringen

Når du har downloadet opdateringsfilen og klargjort din USB-enhed, kan du installere den på dit TV. Processen kan vare op til 15-30 minutter, og under installationen slukker TV'et og tænder derefter af sig selv igen. Følg nedenstående enkle trin:

 1. Tænd TV'et.
 2. Sørg for, at ingen USB-enheder er indsat i dit TV.
 3. Sæt din USB-lagerenhed med mappen (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) i en USB-port på TV'et.
  Bemærk: En hvilken som helst USB-port kan bruges, hvis TV'et har flere USB-porte.
 4. Tryk på HOME på fjernbetjeningen for at åbne startmenuen.
 5. Naviger til kategorien Settings (Indstillinger), og tryk på Enter for at vælge den.
 6. Naviger til, og vælg Customer Support (Kundesupport).
 7. Naviger til og vælg Software Update (Softwareopdatering), og vælg derefter USB.
 8. Der vises en række meddelelser på TV-skærmen – følg anvisningerne på skærmen.
 9. Opdateringen starter, og et orange LED-lys begynder at blinke på TV'ets frontpanel.

  ADVARSEL! Under softwareinstallationen må du ikke:

  • Fjerne USB-enheden
  • Slukke for TV'et
  • Afbryde TV'et fra strømforsyningen

 10. Når skærmbilledet Firmware update complete (Firmwareopdatering fuldført) vises, vil TV'et slukke og derefter tænde igen for at fuldføre opdateringen. – Du må ikke fjerne USB-enheden eller slukke for TV'et.
 11. Tag USB-lagerenheden ud af USB-porten, når TV'et igen er tændt.

Trin 2: Tjek, at opdateringen lykkedes

Kontrollér den aktuelle softwareversion for at bekræfte, at opdateringen er blevet installeret.

 • Hvis versionsnummeret er v8.234 eller højere, er softwareopdateringen gennemført.
 • Hvis versionsnummeret ikke er v8.234 eller højere, skal du downloade og installere opdateringen igen.

Spørgsmål og svar

Muligt problem under opdateringen

Har du brug for flere oplysninger? Se vores ofte stillede spørgsmål om opdatering af software via internettet:

 • Bliver mine personlige indstillinger slettet ved opdateringen?
  Nej, alle dine personlige indstillinger bevares.
 • Kan jeg installere en ældre softwareversion?
  Nej. For at sikre, at ydeevnen for dit TV er optimal, er det ikke muligt at installere en ældre softwareversion: Den nyeste softwareversion indeholder alle fordele og forbedringer fra tidligere versioner.
 • Er det normalt, at TV'et genstarter under opdateringen?
  TV'et bliver normalt genstartet under opdateringen. Det tager længere tid for TV'et at genstarte, mens den nye software installeres.

Sådan skal du gøre, hvis du har problemer med at opdatere TV-firmwaren via internettet

Hvis en af meddelelserne An error occurred during the software update (Der opstod en fejl under opdatering af software) eller Software cannot be updated using this USB device (Software kan ikke opdateres vha. denne USB-enhed) vises på TV-skærmen, kan du gå videre til følgende procedurer for en mulig løsning:

 1. Kontroller, at din USB-lagerenhed fungerer, som den skal. Gør den det, kan du prøve at downloade opdateringsfilen igen.
 2. Sluk for TV'et ved at trykke på knappen POWER på TV'et.
 3. Tryk på knappen POWER igen, og udfør installationen igen.

Hvis meddelelsen No newer version of the TV software was found (Der blev ikke fundet en nyere version af TV-softwaren) vises på TV-frontpanelets skærm, har dit TV muligvis allerede den nyeste softwareversion installeret, så du ikke behøver at opdatere den.

Du kan finde andre ofte stillede spørgsmål om fejlfinding under Spørgsmål og svarsupportwebstedet for Sony.