VENT – læs afsnittet Nødvendige filer, før du downloader denne fil.

Påkrævede downloads

Medmindre andet er angivet skal nedenstående fil installeres, FØR ILCE-6300 systemsoftware (firmware) opdatering ver. 2.01 (Mac) for at kunne fungere korrekt. Hvis mere end én nødvendig fil er angivet, kan du installere dem i den angivne rækkefølge på denne side.

Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • ILCE-6300

Om denne download

Fordele og forbedringer i forhold til den seneste opdatering

 • Tilføjer understøttelse af objektivet SEL18135
 • Forbedrerer kameraets generelle stabilitet

Tidligere fordele og forbedringer

 • Tilføjer funktionen Auto Pwr Temp OFF.* (Sluk automatisk ved høj temperatur)
  Hvis den samme del af din hud berører kameraet i længere tid, mens kameraet er i brug, selv hvis kameraet ikke føles varmt, kan det give symptomer på en lille forbrænding, f.eks. rødme eller vabeldannelse.
  Vær særlig opmærksom i følgende situationer, og træf de nødvendige forholdsregler, brug f.eks. et stativ.
  • Når du bruger kameraet i omgivelser med høj temperatur
  • Når en person med dårlig blodcirkulation eller nedsat følesans bruger kameraet
  • Når du bruger kameraet med funktionen Auto Pwr Temp OFF. indstillet til [High]
 • Understøtter nyt objektiv SEL100400GM
 • Ændrer aspekt for hjælperammevisning i LCD (2.35:1 tilstand)
 • Forbedrer kameraets generelle stabilitet
 • Forbedrer kameraets stabilitet under optagelse af stillbilleder ved at kontrollere den interne temperatur
 • Kameraets generelle og driftsmæssige stabilitet forbedres

Filoplysninger

Filnavn

 • ILCE-6300 systemsoftware (firmware) opdatering ver. 2.01 (Mac)

Filversion

 • 2.01

Filstørrelse

 • 267.5 MB (267,484,154 byte)

Udgivelsesdato

 • 01/02/2018

Forberedelser

Kontroller systemsoftwareversionen

Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er Ver.2.01, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside 7 --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.


Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende Mac-versioner:

 • Mac OS X v.10.10-10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Vigtigt:
  For macOS 10.13 - 10.15 skal du sikre dig, at "DriverLoader_1015" er blevet installeret, før du opdaterer din software.

  Vigtigt:
  For macOS 11 skal du sikre, at "System Software Update Helper" er installeret, før du opdaterer din software.

Computerhardware

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende hardware:

 • CPU: Intel-processor*
  *Core Solo- og Core Duo-processorer understøttes ikke længere.
 • Plads på harddiskdrevet: 600 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.

Anden hardware

 • Strømkilde til kameraet
  Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat)

  Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når niveauet for resterende batteri er (tre mærker) eller mere.
  Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller AC-adapteren AC-PW20 (sælges separat).

 • USB-kabel følger med kameraet
  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download

Vigtig bemærkning

 • Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat).
 • Fjern ikke batterier eller AC-adapter under opdateringen. Hvis du gør det, kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Opdateringen af systemsoftwaren kan tage op til 15 minutter. Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand i denne periode. Hvis computeren går i dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal hele opdateringsprocessen genstartes.
 • Undlad at åbne "About This System Software Updater" (Om denne System Software Updater) i System Software Updater-menuen, da dette kan få Updater-softwaren til at blive afbrudt.
 • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end din computer.

Sådan downloader du opdateringen:

 1. Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.
 2. Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
 3. Download af filen [Update_ILCE6300V201.dmg] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Installer

Trin 1: Start opdateringen

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_ILCE6300V201.dmg], som du downloadede. - Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. [Update_ILCE6300V201] er udvidet.
 4. Dobbeltklik på.

 5. Hvis du vil indlæse en kerneudvidelse, bliver du i meddelelsen bedt om at tillade, at programmet foretager ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto. 6. System Software Updater starter. 7. Tænd for kameraet.
 8. I overensstemmelse med instruktionerne i System Software Updater-vinduet på kameraet skal du vælge Menu --> Setup subpage 4 (Opsætning underside 4) --> USB Connection (USB-tilslutning) og kontrollere, om Mass Storage (Masselagring) er valgt.
  Hvis der er valgt noget andet end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage(Masselager). 9. Tilslut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: Tag ikke batteriet eller AC-adapteren ud under opdateringen, da det pludselige tab af strøm kan gøre det umuligt at betjene kameraet.
 10. Kontroller LCD-skærmen på kameraet, og klik på Next (Næste). Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst i venstre side af skærmen. Bemærk: Hvis den nuværende systemsoftwareversion er 2.01 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig. I dette tilfælde skal du frakoble kameraet fra computeren, og klik på Finish (Afslut). Sluk for kameraet, tag batteriet og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren igen, og tænd for kameraet.
  Opdatering er påkrævet


  Opdatering er ikke påkrævet


 11. Når du har kontrolleret, at den nuværende softwareversion er "Ver.2.00 eller tidligere", skal du klikke på Next (Næste).
 12. Kameraet nulstilles automatisk.

  Nedenstående skærmbillede vises.

  Bemærk: Indlæsningsikonet vises muligvis ikke. Dette afhænger af den operativsystemversion, du anvender.
 13. Start opdateringen
  Efter automatisk nulstilling vises følgende skærmbillede, og opdateringen starter. Statuslinjen vises under opdateringsprocessen (ca. 15 minutter).
  Bemærk: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
 14. Fuldfør opdateringen
  Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Kontroller, at kameraet er tændt, og vent, indtil LCD-skærmen vises igen. Klik på Finish (Afslut), når LCD-skærmen vises, og tag USB-kablet ud.

  Bemærk: Efter genstart vises der muligvis en advarsel om datagendannelse. Det er normalt. Vent, indtil denne advarsel forsvinder.

Trin 2: Kontroller, at systemsoftwareversionen på din enhed er Ver 2.01.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside 7 --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.