Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • ILCE-5000

Om denne download

 • Navn:ILCE-5000-firmwareopdatering ver.1.10 (Mac)
 • Frigivelsesdato:30/10/2014
 • Fordele og forbedringer:
  • Forbedring af tændt tidsinterval ved brug af PlayMemories-kameraapplikationen "Smart Remote Control".

Kontrol af firmwareversionen på dit kamera

Følg nedenstående vejledninger for at kontrollere firmwareversionen på dit kamera.
Hvis firmwareversionen er ver. 1.10 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> Setup (Opsætning) --> Version på kameraet.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.

Systemkrav

Operativsystem
Operativsystem

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende Mac-versioner:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Computerhardware

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende Mac-hardware:
 • CPU: Intel processor*
  * Core Solo- og Core Duo-processorer understøttes ikke længere.
 • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
 • RAM: 512MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden applikationssoftware før opdatering af firmwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50
   eller
   AC-adapter AC-PW20 (sælges separat)
   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når det resterende batteriniveau er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat).
 • USB-kabel følger med kameraet
  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Download

 • Ved opdatering af firmwaren skal du bruge et fuldt genopladeligt batteri NP-FW50 eller AC-adapteren AC-PW20 (sælges separat).
 • Fjern ikke batteriet eller AC-adapteren under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Når der bruges en A-monteringslinse sammen med LA-EA2/LA-EA4-monteringsadapteren (sælges separat), og der er foretaget indstilling med henblik på at bruge [AF Micro Adj.]-funktionen, nulstilles den registrerede værdi.
 • Firmware-opdateringen varer ca. 15 minutter, du skal derfor sørge for, at din computer ikke går i dvaletilstand. Hvis din computer går i dvaletilstand, afbrydes opdateringen, og du bliver nødt til at starte opdateringen forfra.

Download firmwareopdateringen

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Overførslen af filen [Update_ILCE5000V110.dmg] starter.
 4. Gem filen på din computer.

Installer

Installer driverloader-kerneudvidelse

Du skal kun gøre dette, hvis du har Mac OS X 10.10 (eller nyere) på din computer. Hvis du har, skal du køre et forberedelsesprogram, inden du opdaterer firmwaren. Hvis du har Mac OS X 10.9 eller en tidligere version på computeren, er dette ikke nødvendigt, og du kan gå direkte til næste punkt "Installer softwaren".

 1. Download DriverLoader-filen [DL100_1411a.dmg]
 2. Dobbeltklik på filen [DL100_1411a.dmg], som du har downloadet. Kameraet skal ikke tilsluttes endnu
 3. Dobbeltklik på ikonet [DL100_1411a] på skrivebordet.
 4. Dobbeltklik på ikonet [DriverLoader]
 5. For at indlæse en kerneudvidelse skal du bekræfte, at programmet må foretage ændringer, når du bliver bedt om det. Indtast adgangskoden til administratorkontoen.
Installer softwaren
 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_ILCE5000V110.dmg], som du overførte. - Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. Dobbeltklik på ikonet [Update_ILCE5000V110], der vises på skrivebordet.
 4. Dobbeltklik på ikonet [FirmwareUpdater].
 5. For at indlæse en kerneudvidelse bliver du i meddelelsen bedt om at tillade applikationen at foretage ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto. 6. Firmwareopdateringen starter.


  Klik for at forstørre


 7. Tænd kameraet.
 8. Følg anvisningerne i firmwareopdateringsvinduet ved at vælge Menu --> Setup Subpage 2 (Opsætning) --> USB Connection (USB-tilslutning) på kameraet, og kontroller, at Mass Storage (Masselager) er valgt.
  Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage. 9. Slut kameraet til computeren med vedlagte USB-kabel, kameraets LCD-skærm slukkes. Gå videre til næste trin.
  Bemærk: Hvis LCD-skærmen på kameraet ikke slukker, skal du prøve en af følgende metoder:
  • Afbryd USB-kablet fra videokameraet, og slut så USB-kablet til igen.
  • Hvis der er en anden ledig USB-terminal på computeren, skal USB-kablet sluttes til denne terminal.
 10. Klik på Næste i firmwareopdateringsvinduet. Følgende vindue vises på computerskærmen:


  Klik for at forstørre


  Samtidigt vises meddelelsen "Følg computerinstruktioner" på kameraets LCD-skærm. -Herefter må du ikke slukke kameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.
 11. Klik på Næste. Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises i nederste venstre side af Firmware Opdater (firmwareopdateringen).


  Klik for at forstørre


  Hvis den nuværende firmwareversion er ver. 1.10 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig. Afbryd i dette tilfælde USB-forbindelsen, og klik på Udfør, sluk for kameraet, fjern batteriet og/eller AC-adapteren, sæt batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren på ny, og tænd for kameraet.
 12. Klik på Næste, og følgende vindue vises:


  Klik for at forstørre


 13. Klik på Næste igen.
 14. Når meddelelsen Nulstil kamera vises på kameraets LCD-skærm, skal du trykke midt på kameraets kontrolhjul for at nulstille. - LCD-skærmen slukker. 15. Klik på Næste i firmwareopdateringsvinduet.
 16. Efter nulstilling verificeres det, at kameraet er blevet gentilsluttet, og følgende vindue vises:


  Klik for at forstørre


 17. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under opdateringen (ca. 15 minutter). -du må ikke slukke kameraet eller afbryde USB-kablet under opdateringen.
 18. Når opdateringen er gennemført, vises følgende vindue. Klik på Udfør, og fjern USB-kablet.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Klik for at forstørre


 19. Sluk kameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller slut AC-adapteren til igen, og tænd kameraet.

Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver 1.10.

 1. Vælg menuen --> Setup Subpage 5 --> Version på dit kamera.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.