Om denne download

Om denne opdatering (05/02/2013)

Tak for din fortsatte interesse for Sonys produkter.

Sony er altid på forkant med kvalitet og kundetilfredshed og tilbyder derfor en firmwareopdatering til Digital Camera SLT-A77 med udskifteligt objektiv. Se afsnittet "Download og installation" på denne side om, hvordan firmwareopdateringen hentes og installeres.

Vigtigt:

Hvis du har problemer med firmwareopdateringen, bedes du kontakte SonyKontrol af firmwareversionen på dit kamera

Følg nedenstående vejledninger for at kontrollere firmwareversionen på dit kamera.
Hvis firmwareversionen er ver. 1.07 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> Setup (Opsætning) --> Version på kameraet.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.

Relevante modeller:

Denne firmwareopdatering passer kun til SLT-A77, der på nuværende tidspunkt har en firmwareversion 1.06 eller lavere

Forbedringer

Denne enhed opdaterer SLT-A77-firmwaren til version 1.07 og giver følgende fordele:

 • Yder support af følgende automatisk kompenseringstilpassede objektiver: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Den tidligere opdatering (1.06) indeholdt følgende forbedringer:

 1. Tilføjelse af muligheden for at aktivere eller deaktivere knappen MOVIE
 2. Udvidede antallet af automatisk kompenseringstilpassede objektiver: SAL30M28,SAL50F14,SAL2470Z,SAL2875,SAL70400G,SAL70200G,SAL35F14G,SAL1635Z

Systemkrav

Klargøring til firmwareopdatering

 • Computerhardware
  • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
  • RAM: 512MB eller mere
   Bemærk: Luk al anden applikationssoftware før opdatering af firmwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FM500H
   eller
   AC-adapter AC-PW10AM (sælges separat)

   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når det resterende batteriniveau er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller AC-adapter AC-PW10AM (sælges separat).
 • USB-kabel følger med kameraet

  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Installer

Vigtigt:

 • Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet genopladelig NP-FM500H-batteripakke eller en AC-PW10AM AC-adapter/oplader (sælges separat).
 • Fjern ikke batteriet eller AC-adapteren under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Dæk ikke okularsensorerne (A.) til under opdateringen, da LCD-skærmen ellers kan skifte til billedsøger. Hvis du ikke kan se noget på LCD-skærmen bedes du trykke på knappen FINDER/LCD [SØGER/LCD] (B.).

Trin 1: Hent firmwareopdateringen

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden og accepter vilkår og betingelser ved at markere afkrydsningsfeltet. Klik derefter på knappen Download.
 3. Overførslen af filen [Update_SLTA77V107.exe] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Trin 2: Start firmwareopdateringen

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på den overførte fil [Update_SLTA77V107.exe], for at starte firmwareopdateringen.


  Firmwareopdateringsvinduet vises.

 3. Følg anvisningerne i firmwareopdateringsvinduet ved at vælge Menu --> Setup (Opsætning) --> USB Connection (USB-tilslutning) på kameraet, og kontroller, at Mass Storage (Masselager) er valgt.
  Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage. 4. Hvis det ikke allerede er sket, fjernes hukommelseskortet fra kameraet.
 5. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: USB Mode (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
 6. Bekræftelsesikonet "Safely Remove Hardware" (Sikker fjernelse af hardware) vises på proceslinjen i nederste højre hjørne på computerskærmen.
 7. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet. Figur 1 vises i firmwareopdateringsvinduet, og figur 2 vises på kameraets LCD-skærm.
  • Ved klik på Next (Næste) må du ikke dække okularsensorerne (A.figur 2.1) under opdateringen, da LCD-skærmen ellers kan skifte til billedsøger. Hvis du ikke kan se noget på LCD-skærmen, skal du trykke på knappen FINDER/LCD [SØGER/LCD] (B.figur 2.1).
  • Hvis figur 2 ikke vises på kameraets LCD-skærm, skal du fjerne USB-kablet fra kameraet og gå videre til "Recovery procedure (Genopret operativsystem)", der beskrives nederst på siden.
  Bemærk: Herefter må du aldrig slukke kameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.
  Figur 1Figur 2
  Figur 2.1

 8. Efter bekræftelse af skærmene på figur 1 og 2 skal du klikke på Next (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises i nederste venstre side af skærmen. (Figur 3)
 9. Efter bekræftelse af, at den aktuelle version er Ver.1.03, Ver.1.04, Ver.1.05 eller Ver.1.06, skal du klikke på Next (Næste).
  Hvis skærmen på figur 4 vises, er det ikke nødvendigt at opdatere. Følg indholdet i meddelelsen, afbryd USB-forbindelsen, og klik på Finish (Afslut). Sluk kameraet, tag batteripakken eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller slut AC-adapteren til igen, og tænd kameraet.
  Figur 3: Opdatering er påkrævet.

  Figur 4: Opdatering er ikke påkrævet.

 10. Klik på ikonet "Safely Remove Hardware" (Sikker fjernelse af software) på proceslinjen i nederste højre hjørne af computerskærmen for at afbryde USB-tilslutningen som vist på figur 5.
  Bemærk: Sørg for, at USB-kablet fortsat er tilsluttet efter afbrydelse af USB-tilslutningsprocessen på computeren med ovenstående handling.
  Figur 5

 11. Tryk midt på [multivælgeren] for at tilbagestille kameraet.


  Bemærk: Skærmen slukker, når du trykker midt på [multivælgeren]. Gå videre til næste trin.
 12. Klik på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet (figur 5).
 13. Efter nulstilling, verificeres gentilslutningen af kameraet, og skærmen på figur 6 vises.
 14. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under overførslen (ca. 5 minutter).
  Bemærk: Man må aldrig slukke kameraet eller fjerne USB-kablet under opdateringen.
  Figur 6

 15. Når overførslen er gennemført, vises skærmen på figur 7. Klik på Finish (Afslut) og fjern USB-kablet.
  Figur 7

 16. Sluk kameraet, tag batteripakken eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller slut AC-adapteren til igen, og tænd kameraet.

Trin 3: Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver.1.07.

 1. Vælg Menu --> Setup (Opsætning) --> Version på kameraet.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.

Genoprettelsesprocedure

Hvis USB-tilslutningen ikke blev gennemført, skal du følge anvisningerne nedenfor:

 1. Tænd kameraet.
 2. Tryk samtidig på knapperne MENU, Playback (Afspil) og MOVIE (FILM).
 3. Sluk for kameraet, mens du holder disse knapper nede.
 4. Slip og vent i mere end 30 sekunder.
 5. Tryk derefter igen samtidig på knapperne MENU, Playback (Afspil) og MOVIE (FILM).
 6. Tænd for kameraet, mens du holder disse knapper nede.
 7. Giv slip med fingrene.

Efter at have foretaget ovenstående procedure kan du forsøge at opdatere igen ved at starte fra Trin 2.3.