Om denne download

Om denne opdatering (05/02/2013)

Tak for din fortsatte interesse for Sonys produkter.

Sony er altid på forkant med kvalitet og kundetilfredshed og tilbyder derfor en firmwareopdatering til Digital Camera SLT-A57 med udskiftelige linser. Se afsnittet "Download og installation" på denne side om, hvordan firmwareopdateringen hentes og installeres.

Vigtigt:

Hvis du har problemer med firmwareopdateringen, bedes du kontakte SonyKontrol af firmwareversionen på dit kamera

Følg nedenstående vejledninger for at kontrollere firmwareversionen på dit kamera.
Hvis firmwareversionen er ver. 1.04 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> Setup (Opsætning) --> Version på kameraet.
 2. Firmwareversionen bliver vist som illustreret nedenfor.

Relevante modeller:

Denne firmwareopdatering passer kun til SLT-A57, der på nuværende tidspunkt har firmwareversion 1.03 eller lavere

Forbedringer

Denne enhed opdaterer SLT-A57-firmwaren til version 1.04 og giver følgende fordele:


support af følgende automatisk kompenseringstilpassede objektiver: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Systemkrav

Klargøring til firmwareopdatering

 • Computerhardware
  • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
  • RAM: 512 MB eller mere
   Bemærk: Luk al anden applikationssoftware før opdatering af firmwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FM500H
   eller
   AC-adapter AC-PW10AM (sælges separat)

   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når det resterende batteriniveau er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller AC-adapter AC-PW10AM (sælges separat).
 • USB-kabel følger med kameraet

  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Installer

Vigtigt:

 • Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet genopladelig NP-FM500H-batteripakke eller en AC-PW10AM AC-adapter/oplader (sælges separat).
 • Fjern ikke batteriet eller AC-adapteren under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Dæk ikke okularsensorerne (A.) til under opdateringen, da LCD-skærmen ellers kan skifte til billedsøger. Hvis du ikke kan se noget på LCD-skærmen, skal du trykke på knappen FINDER/LCD [SØGER/LCD] (B.).

Trin 1: Hent firmwareopdateringen

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden og accepter vilkår og betingelser ved at markere afkrydsningsfeltet. Klik derefter på knappen Download.
 3. Overførslen af filen [Update_SLTA57V104.exe] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Trin 2: Start Firmware Updater

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på den overførte fil [Update_SLTA57V104.exe] for at starte Firmware Updater.


  Firmwareopdateringsvinduet vises.

 3. Følg anvisningerne i firmwareopdateringsvinduet ved at vælge Menu --> Setup (Opsætning) --> USB Connection (USB-tilslutning) på kameraet, og kontroller, at Mass Storage (Masselager) er valgt.
  Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage. 4. Hvis det ikke allerede er sket, fjernes hukommelseskortet fra kameraet.
 5. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: USB Mode (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
 6. Bekræftelsesikonet "Safely Remove Hardware" (Sikker fjernelse af hardware) vises på proceslinjen i nederste højre hjørne på computerskærmen.
 7. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet. Figur 4 vises i firmwareopdateringsvinduet, og figur 5 vises på kameraets LCD-skærm.
  • Ved klik på Next må du ikke dække okularsensorerne (A.figur 6) under opdateringen, da LCD-skærmen ellers kan skifte til billedsøger. Hvis du ikke kan se noget på LCD-skærmen, skal du trykke på knappen FINDER/LCD [SØGER/LCD] (B.figur 6).
  • Hvis figur 5 ikke vises på kameraets LCD-skærm, skal du fjerne USB-kablet fra kameraet og gå videre til "Recovery procedure (gendannelsesproceduren)", der beskrives nederst på siden.

  Bemærk: Herefter må du ikke slukke kameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.
  Hvis computeren ikke kan finde kameraet, vises meddelelsen "Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering." på computerskærmen. Prøv følgende trin, hvis dette sker. - Afbryd USB-kablet, og tilslut det derefter igen. - Hvis computeren har flere USB-terminaler, skal du forsøge med andre terminaler.
  - Afbryd USB-kablet, og tilslut det derefter igen.
  - Hvis computeren har flere USB-terminaler, skal du forsøge med andre terminaler.
  En gang i mellem sker der det, når kameraet er tilsluttet computeren med USB-kabel, at der vises en meddelelse, der opfordrer til at genstarte computeren. Fjern i dette tilfælde batteripakken eller AC-adapteren fra kameraet, genstart computeren, og følg procedurerne fra "2. Start Firmware Updater".

  Fig. 4

  Fig. 5

  Fig. 6

 8. Efter bekræftelse af skærmene på figur 4 og 5 skal du klikke på Next. Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen. (Figur 7)
 9. Når du har bekræftet, at Gældende version er ver.1.01 eller ver.1.02 eller Ver.1.03, skal du klikke på Next.

  Bemærk: Hvis skærmen på figur 8 vises, er det ikke nødvendigt at opdatere. Følg indholdet i meddelelsen, afbryd USB-forbindelsen, og klik på Udfør. Sluk kameraet, tag batteripakken eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller slut AC-adapteren til igen, og tænd kameraet.

  Figur 7: Opdatering er påkrævet.


  Figur 8: Opdatering er ikke påkrævet.

 10. Klik på ikonet "Safely Remove Hardware" (Sikker fjernelse af software) på proceslinjen i nederst til højre på computerskærmen for at afbryde USB-tilslutningen som vist på figur 9.
  Bemærk: Sørg for, at USB-kablet fortsat er tilsluttet efter afbrydelse af USB-tilslutningsprocessen på computeren med ovenstående handling.
  Figur 9

 11. Tryk midt på [multivælgeren] for at tilbagestille kameraet.

  Bemærk: Skærmen slukker, når du trykker midt på [multivælgeren]. Gå videre til næste trin.
 12. Klik på Next i firmwareopdateringsvinduet (figur 12).

 13. Efter nulstilling verificeres gentilslutningen af kameraet, og skærmen på figur 13 vises.
 14. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under overførslen (ca. 5 minutter).
  Bemærk: Man må ikke slukke kameraet eller fjerne USB-kablet under opdateringen.
  Figur 13

 15. Når overførslen er gennemført, vises skærmen på figur 14. Klik på Udfør, og fjern USB-kablet.
  Figur 14

 16. Sluk kameraet, tag batteripakken eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller slut AC-adapteren til igen, og tænd kameraet.

Trin 3: Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver.1.04.

 1. Vælg Menu --> Setup (Opsætning) --> Version på kameraet.
 2. Firmwareversionen bliver vist som illustreret nedenfor.