Om denne download

Om denne opgradering (20/06/2011)

Tak for din fortsatte interesse for Sonys produkter.

Sony er altid på forkant med kvalitet og kundetilfredshed, og tilbyder derfor en firmwareopgradering til Interchangeable Lens Digital Camera SLT-A33. Se afsnittet Download og Installation på denne side om, hvordan firmwareopgraderingen hentes og installeres.

Vigtigt:

Hvis du har problemer med firmwareopgraderingen, er du velkommen til at kontakte SonyBekræft firmware-versionen på dit kamera

Følg nedenstående vejledninger for at kontrollere firmware-versionen på dit kamera.
Hvis firmware-versionen er Ver.2.00 eller senere, er opgraderingen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> Setup --> Version på kameraet.
 2. Firmware-versionen bliver vist som nedenfor.

Relevante modeller:

 • SLT-A33 med firmware ver.1.10

Forbedringer

Denne enhed opgraderer SLT-A33-firmware til version 2.00 og giver følgende fordele:

 • Ud over [billedeffekt] -funktionen.
 • Aktiveres for at tildele ofte anvendte funktioner til knappen D-RANGE med henblik på kundespecifik tilpasning.
 • Ud over en ny tilstand til at slukke for display-parametre.
 • Forbedret menu-håndtering
 • Ud over det digitale niveauinstrument, når der anvendes ekstern monitor som f.eks. Clip-on LCD-monitor, CLM-V55.

Systemkrav

 • Computer hardware
  • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
  • RAM: 512MB eller mere
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet, genopladelig batteripakke NP-FW50
   eller
   Vekselstrømsadapter AC-PW20 (sælges separat)

   Bemærk: Opgraderingen kan kun udføres, når batteriniveauet er på (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler at du bruger et fuldt opladet batteri eller vekselstrømsadapteren AC-PW20 (sælges separat).
 • USB-kabel leveret med kameraet

  Bemærk: Opdateringen af funktionen garanteres ikke med andre USB-kabler.

Installer

Vigtigt:

 • Ved opgradering af firmware skal du bruge en fuldt opladet, genopladelig batteripakke NP-FW50 eller vekselstrømsadapteren AC-PW20 (sælges separat).
 • Tag ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren ud under opgraderingen, da kameraet ellers kan fejle pga. den pludselige strømafbrydelse.

Trin 1: Download firmwareopgraderingen

 1. Sørg for, at du er logget på som computeradministrator.
 2. Klik på knappen (download) nedenfor, når du har læst disclaimeren (frasigelseserklæringen)
 3. Overførslen af filen [SLT-A33V2_Update1105a.exe] (41,7 MB (43.750.792 bytes)) startes.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Trin 2: Sådan opdateres firmwaren på dit kamera:

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [SLT-A33V2_Update1105a.exe], som du hentede for at starte firmwareopgraderingen.


  Billedet Firmware Updater vises.

 3. Ifølge vejledningen på skærmbilledet Firmware Updater, vælges Menu --> Setup --> USB Connection på kameraet, og kontroller om Mass Storage er valgt.
  Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage, skal du vælge Mass Storage. 4. Slut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: Når kameraet er tilsluttet computeren, slukkes LCD-skærmen på kameraet. Fortsæt til næste trin.
 5. Kontroller, at ikonet "Safely Remove Hardware" er vist på proceslinjen i nederste, højre hjørne af skærmbilledet.
 6. Når du har kontrolleret ovenstående, klik på Next i skærmbilledet Firmware Updater. Figur 1 vises på skærmbilledet Firmware Updater og figur 2 vises på kameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Sluk aldrig kameraet før opgraderingen af firmwaren er fuldført.

  Figur 1


  Figur 2


 7. Når du har kontrolleret skærmbillederne i figur 1 og 2 klik på Next. Den aktuelle version og versionen efter opgraderingen vises nederst til venstre på skærmen. (Figur 3)
 8. Når du har kontrolleret skærmbilledet i figur 3 klik på Next.

  Hvis skærmbilledet i figur 4 vises, er opgraderingen ikke nødvendig. I henhold til meddelelsen, afbryd USB-forbindelsen og klik på Finish. Sluk for kameraet, tag batteripakken og/eller vekselstrømsadapteren ud, sæt batteriet eller vekselstrømsadapteren i igen og tænd kameraet.

  Figur 3


  Figur 4


 9. Klik på ikonet "Safely Remove Hardware" på proceslinjen nederst til højre i skærmbilledet for at afbryde USB-forbindelsen som anvist i figur 5.
  Bemærk: Sørg for at USB-kablet er tilsluttet også efter, at du har afbrudt USB-forbindelsen på computeren med ovenstående handling.

  Figur 5


 10. Tryk midt på kontrolhjulet for at gennemføre nulstilling af kameraet.


  Bemærk: Skærmen slukkes ved tryk på den bløde knap. Fortsæt til næste trin.

 11. Efter nulstilling bekræftes gentilslutningen af kameraet og skærmbilledet i figur 6 vises.
 12. Klik på Run for at starte opgraderingen. Statusbjælken vises under opgraderingen (ca. 4 minutter).
  Bemærk: Du må aldrig slukke kameraet eller tage USB-kablet ud under opgraderingen.

  Figur 6


 13. Når opgraderingen er fuldført, vises skærmbilledet i figur 7. Klik på Finish og tag USB-kablet ud.

  Figur 7


 14. Sluk for kameraet, tag batteripakken og/eller vekselstrømsadapteren ud, sæt batteriet eller vekselstrømsadapteren i igen og tænd kameraet.

Trin 3: Bekræft at firmware-versionen på dit kamera er ver.2.00.

 1. Vælg Menu --> Setup --> Version på kameraet.
 2. Firmware-versionen bliver vist som nedenfor.

Trin 4: Hent manualerne, der beskriver de nye tilgængelige funktioner, samt hvordan de skal bruges.

Filoplysninger

Filnavn

 • SLT-A33V2_Update1105a.exe

Filstørrelse

 • -