Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • SA-NS310
 • SA-NS410
 • SA-NS510

Om denne download

 • Navn:Opdatering af netværksfirmware 2.01.2.16 for SA-NS310/410/510
 • Udgivelsesdato:18/07/2013
 • Fordele og forbedringer
  • Windows 8-kompatibilitet er tilføjet. Højtaleren vil blive vist i amuletten Enheder.
  • DLNA-søgehandlingen vil blive tilføjet. Denne funktion kan bruges til at søge efter andre DLNA-kompatible enheder.
  • Andre problemer er også løst.

Download

Ved at downloade den seneste version af denne systemapplikation kan du drage fordel af de nyeste funktioner. Enheden får adgang til Sony-serveren med henblik på at opdatere systemet. Hvis en ny opdatering er tilgængelig, lyser indikatoren UPDATE (OPDATER), mens du er sluttet til internettet. Sørg for at slukke for andet udstyr, der er sluttet til systemet, før softwaren opdateres.

Hvordan du opdaterer

 1. Sæt strømstikket i stikkontakten.
 2. Tænd enheden. Når en ny opdatering er tilgængelig, lyser indikatoren UPDATE (OPDATER) grønt, mens enheden er sluttet til internettet.
 3. Tryk på UPDATE-knappen på enheden og hold den nede, indtil lyset slukker.Opdateringen begynder. UPDATE-indikatoren blinker under opdateringen.

Bemærk:

 • Det tager ca. 5 minutter at færdiggøre opdateringen.
 • Undlad at gøre følgende under opdateringen.
  • Slukke enheden
  • Tage strømstikket ud
  • Tilslutte eller afbryde netværkskablet (LAN)
 • Du skal opsætte en proxyserver, hvis du bruger internettet via en sådan.