Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • RM-LVR2

Om denne download

 • Navn: Firmwareopdatering ver.2.00 til RM-LVR2 (Mac)
 • Frigivelsesdato:06/03/2015
 • Fordele og forbedringer:
  • "Loop-optagelse" er føjet til optagetilstanden *1
  • Følgende funktioner er føjet til kameraindstillingen *1
  • Billedkvalitetsindstilling er tilføjet *2
  • Filformatindstilling er tilføjet *2
  • Indstilling for dato og klokkeslæt/område/sommertid er ændret
  • Tidszone for nogle områder er ændret


  • *1: Kun tilgængelig med kompatible kameraer (inkl. FDR-X1000V og HDR-AS200V)
   *2: Kun tilgængelig med kompatible kameraer (inkl. FDR-X1000V)
   Se brugervejledningen for information om, hvordan de nye funktioner bruges.

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende Macintosh-versioner:
 • Mac OS X v.10.7 ~ 10.10

Computerhardware

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende hardware:
 • CPU: Intel-processor*
  * Core Solo- og Duo-processorer understøttes ikke længere.
 • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden applikationssoftware før opdatering af firmwaren.
 • Strømkilde til fjernbetjeningen.
  Bemærk:Opdateringen kan kun udføres, når det resterende batteriniveau er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri.
 • USB-kabel følger med fjernbetjeningen.
  Bemærk:Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Download

Vigtigt:

 • Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet batteri.

Sådan henter du firmwareopdateringen:

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og accepter vilkår og betingelser ved at markere afkrydsningsfeltet. Klik derefter på knappen Download.
 3. Overførslen af filen [Update_RMLVR2V2.dmg] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Installer

Når filen er installeret, er du klar til at installere firmwareopdatering ver. 2.00 for RM-LVR2.

Trin 1: Start Firmware Updater

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_RMLVR2V2.dmg], som du overførte. Tilslut ikke fjernbetjeningen på dette tidspunkt.
 3. [Update_RMLVR2V2] er udvidet.
 4. Dobbeltklik på ikonet [FirmwareUpdater].
 5. For at indlæse en kerneudvidelse bliver du i meddelelsen bedt om at tillade applikationen at foretage ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto.  Bemærk: Der kan blive vist en advarsel om bekræftelse af identitet, når du dobbeltklikker på [FirmwareUpdater].

  Hvis der gør, skal du klikke på OK for at lukke meddelelsen. Derefter skal du trykke på tasten [Control] og holde den inde, mens du klikker på ikonet [FirmwareUpdater]. Klik på [Open] på menuen. Klik på [Open], når advarslen bliver vist.
 6. Firmwareopdateringen starter. 7. Slut fjernbetjeningen til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: USB Mode (USB-tilstand) vises på LCD-skærmen.
 8. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet. Figur 1 vises i firmwareopdateringsvinduet, og figur 2 vises på LCD-skærmen. Bemærk: Herefter må du ikke slukke fjernbetjeningen, før firmwareopdateringen er gennemført.
  Figur 1Figur 2

 9. Efter bekræftelse af skærmene på figur 1 og 2 skal du klikke på Next (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen. (Figur 3)
 10. Efter bekræftelse af at den [Current version] (Gældende version) er ældre end [2.00], skal du klikke på Next (Næste).

  Hvis gældende version er [ver.2.00], er en opdatering ikke påkrævet. Følg indholdet i meddelelsen, afbryd USB-forbindelsen, og klik på Finish (Afslut)
  Figur 3

 11. Skærmen på figur 4 vises.

  Figur 4


 12. Tryk på knappen [REC/ENTER] for at nulstille fjernbetjeningen. 13. Klik på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet (figur 4).
 14. Efter nulstilling verificeres gentilslutningen af fjernbetjeningen, og skærmen på figur 5 vises.
 15. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under overførslen (ca. 10 minutter).
  Bemærk: Man må ikke slukke fjernbetjeningen eller fjerne USB-kablet under opdateringen.

  Figur 5


 16. Når overførslen er gennemført, vises skærmen på figur 6. Klik på Finish (Udfør) og fjern USB-kablet.

  Figur 6


 17. Sluk fjernbetjeningen og tænd den igen.

Trin 2: Kontroller, at firmwareversionen på din fjernbetjening er ver.2.00.

 1. Tryk på MENU-knappen for at vælge [Remote Control Setting], og tryk derefter på [REC/ENTER]-knappen
 2. Vælg [Version], og tryk derefter på knappen [REC/ENTER]. Skærmen viser den nuværende version af systemsoftwaren. Hvis "2.00" kommer frem (som vist nedenfor), er firmwareversionen ver. 2.00.