Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • NEX-7

Om denne download

 • Navn:NEX-7-firmwareopdatering ver.1.03 (Windows)
 • Frigivelsesdato:27/08/2013
 • Fordele og forbedringer:
  • Tilføjelse til AF drevsystem til film: AF drevsystem til film er blevet tilføjet for at øge skalerbarheden for et fremtidigt E-mount-system. Denne funktion sikrer en højere grad af fleksibilitet i designet for fremtidige E-mount-objektiver.

Følgende fordele og forbedringer i det tidligere opgraderingsprogram er med i version 1.03:

 • Overfører automatisk kompensering til "SELP1650"
 • Får "SELP1650" til straks at trække sig tilbage, når kameraet slukkes
 • Tilføjelse af evne til at aktivere eller deaktivere knappen MOVIE
 • Tilføjelse af eksponeringsindstilling ved bracketing-optagelse (tre fotorammer /1.0EV,2.0EV, 3.0EV)
 • Forbedret respons ved visning af Auto review-billede.
 • Forbedret billedkvalitet, når der bruges en vidvinkellinse
 • Forbedret indikation, når "Flexible spot" indstilles.

Kontrol af firmwareversionen på dit kamera

Følg nedenstående vejledninger for at kontrollere firmwareversionen på dit kamera.
Hvis firmwareversionen er ver. 1.03 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> Setup (Opsætning) --> Version på kameraet.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.

Systemkrav

Operativsystem

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende Microsoft Windows-versioner:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
  Bemærk:
  * Starter-udgave understøttes ikke.

Computerhardware

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende hardware:
 • Festplattenspeicher: min. 200 MB
 • RAM: min. 512 MB
  Hinweis: Schließen Sie alle anderen Softwareanwendungen, bevor Sie das Update ausführen.
 • Stromversorgung der Kamera
  • voll aufgeladener Akku NP-FW50
   oder
   Netzteil AC-PW20 (separat erhältlich)
   Hinweis: Das Update kann nur durchgeführt werden, wenn die Ladezustandsanzeige mindestens (drei Segmente) zeigt. Wir empfehlen, einen voll aufgeladenen Akku oder das Netzteil AC-PW20 (separat erhältlich) zu verwenden.
 • USB-Kabel, das mit der Kamera geliefert wurde
  Hinweis: Bei Verwendung eines anderen USB-Kabels kann das Update möglicherweise nicht korrekt durchgeführt werden.

Download

Vigtigt:

 • Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet genopladelig NP-FW50-batteripakke eller en AC-PW20 AC-adapter (sælges separat).
 • Fjern ikke batteriet eller AC-adapteren under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Når der bruges en A-monteringslinse sammen med LA-EA2-monteringsadapteren (sælges separat), og der er foretaget indstilling med henblik på at bruge [AF Micro Adj.]-funktionen, nulstilles den registrerede værdi.
 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Overførslen af filen [Update_NEX7V103.exe] (50.4 MB (52.867.160 bytes)) starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Installer

Opdateringsfilen bliver gemt i mappen [Downloads] under de oprindelige indstillinger for Internet Explorer. Klik på flisen [Desktop] på Start-skærmen og find den overførte fil i mappen [Downloads] ved hjælp af Explorer.

Opdater firmwaren til dit kamera

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_NEX7V103.exe], som du downloadede, for at starte Firmware Updater (firmwareopdateringen).


  Firmwareopdateringsvinduet vises.

 3. Følg anvisningerne i firmwareopdateringsvinduet ved at vælge Menu --> Setup (Opsætning) --> USB Connection (USB-tilslutning) på kameraet, og kontroller, at Mass Storage (Masselager) er valgt. (Figur 3)
  Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage. 4. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: Når kameraet er tilsluttet computeren, slukker kameraets LCD-skærm. Gå videre til næste trin.
 5. Bekræftelsesikonet "Safely Remove Hardware" (Sikker fjernelse af hardware) vises på proceslinjen i nederste højre hjørne på computerskærmen.
  Bemærk: Hvis ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.
 6. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet. Figur 4 vises i firmwareopdateringsvinduet, og figur 5 vises på kameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Herefter må du aldrig slukke kameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.

  Fig. 4


  Fig. 5


 7. Efter bekræftelse af skærmene på figur 4 og 5 skal du klikke på Next (Næste).
  Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises i nederste venstre side af skærmen. (Figur 6)
  Efter bekræftelse af skærmen på figur 6 skal du klikke påNext (Næste) [Nuværende version] er [Ver.1.xx].Hvis skærmen på fig. 7 vises, er det ikke nødvendigt at opgradere. Afbryd USB-forbindelsen iht. meddelelsen, og klik på Udfør, sluk for kameraet, fjern batteriet og/eller AC-adapteren, sæt batteriet i igen, eller, tilslut AC-adapteren på ny, og tænd for kameraet igen.

  Figur 6: Opgradering påkrævet


  Figur 7: Opgradering ikke påkrævet


 8. Klik på ikonet "Safely Remove Hardware (Sikker fjernelse af hardware)" på proceslinjen nederst til højre på computerskærmen for at stoppe USB-tilslutningen.
  Bemærk: Sørg for, at USB-kablet fortsat er tilsluttet efter afbrydelse af USB-tilslutningsprocessen på computeren med ovenstående handling.
  Bemærk: Hvis ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.
  Fig. 8


 9. Tryk midt på kontrolhjulet for at tilbagestille kameraet.
  Bemærk: Skærmen slukker, når du trykker midt på kontrolhjulet. Gå videre til næste trin.

  Fig. 9


  Fig. 10A


 10. Klik på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet.
 11. Fig. 8
 12. Efter nulstilling verificeres gentilslutningen af kameraet, og skærmen på figur 11 vises.
 13. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under overførslen (ca. 5 minutter).
  Fig. 11

  Bemærk: Man må aldrig slukke kameraet eller fjerne USB-kablet under opdateringen.

 14. Når opdateringen er gennemført, vises skærmen på figur 12. Klik på Udfør, og fjern USB-kablet.

  Fig. 12

  Klik på ikonet "Safely Remove Hardware"
  på proceslinjen nederst til højre på computerskærmen for at stoppe USB-tilslutningen.

  Bemærk: Hvis ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.

 15. Afbryd USB-kablet.
 16. Bemærk: Når opdateringen er afsluttet, skal du slukke kameraet, fjerne batteripakken eller AC-adapteren og derefter tænde for kameraet igen.

Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver.1.03

 1. Vælg Menu --> Setup (Opsætning) --> Version på kameraet.
 2. Firmwareversionen bliver vist som nedenfor.