Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • ILCE-7

Om denne download

 • Navn: Systemsoftware ver.3.20 til ILCE-7 (Windows)
 • Udgivelsesdato: 26/07/2016
 • Fordele og forbedringer:
  • Optimerer ydelsen af objektivet SEL70200GM

Kontroller systemsoftwareversionen på dit kamera

Følg nedenstående vejledninger for at kontrollere systemsoftwareversionen på dit kamera.
Hvis den nuværende systemsoftwareversion er Ver.3.20 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside 6 --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med de mest almindeligt anvendte Microsoft Windows-versioner:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Bemærk:
  *Starter-udgave understøttes ikke.

Computerhardware

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende hardware:
 • Plads på harddiskdrevet: 300 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat)

   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når niveauet for resterende batteri er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller AC-adapteren AC-PW20 (sælges separat).
 • USB-kabel følger med kameraet

  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download

 • Når du udfører udfører systemsoftwareopdateringen, skal du bruge en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat).
 • Fjern ikke batterier eller AC-adapter under opdateringen. Hvis du gør det, kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand.
 • Der må ikke være oprettet tilslutning til andre apparater end din computer.

Download Firmware Updater.

 1. Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Download af filen [Update_ILCE7V320.exe] starter.
 4. Gem filen på din computer.


 5. Bemærkning til brugere af Windows 8.1/10:

  Opdateringsfilen bliver gemt i mappen [Downloads] under de oprindelige indstillinger for Internet Explorer. Klik på feltet [Desktop] (Skrivebord) på startskærmen, og find den downloadede fil i mappen [Downloads] ved hjælp af Stifinder.

Installer

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_ILCE7V320.exe], som du downloadede, for at starte Firmware Updater. Firmware Updater-vinduet vises. 3. I henhold til anvisningerne i Firmware Updater-vinduet skal du vælge menuen --> opsætningsunderside 4 (--> USB-tilslutning på kameraet, og kontrollér, at Mass Storage (Masselager) er valgt.
  Hvis der er valgt noget andet end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage(Masselager). 4. Tilslut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: Når kameraet er tilsluttet computeren, slukkes kameraets LCD-skærm. Gå videre til næste trin.
  Hvis computeren ikke kan finde kameraet, vises meddelelsen "Could not find the camera for this update." (Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering.) på computerskærmen. Prøv følgende:
  • Tag USB-kablet ud af kameraet, og sæt det i igen.
  • Hvis der er en anden ledig USB-terminal på computeren, kan du sætte USB-kablet i denne terminal.


 5. Bekræft, at vises på proceslinjen i nederste højre hjørne af computerskærmen.Bemærk:Hvis ikke vises på proceslinjen, skal du fortsætte til næste trin.


 6. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på [Next] (Næste) i Firmware Updater. Figur 1 vises på Firmware Updater, og figur 2 vises på kameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Fra nu af må du ikke slukke kameraet, før opdateringen af objektivsystemsoftwaren er fuldført.

  Figur 1


  Figur 2


 7. Klik på Next (Næste) i Firmware Updater-vinduet. Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen. Hvis den nuværende systemsoftwareversion er 3.20 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig. Afbryd i dette tilfælde USB-tilslutningen, og klik på Finish (Afslut), sluk for kameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren igen, og tænd for kameraet.

  Update is required  Update is not required


 8. Klik på på proceslinjen i nederste højre hjørne af computerskærmen for at afbryde USB-tilslutningen.
  Bemærk: Lad USB-kablet være tilsluttet, selv efter USB-forbindelsen er stoppet på computeren med ovenstående betjening. Hvis ikke vises på proceslinjen: Gå videre til næste trin. 9. Tryk på midten af kontrolhjulet for at aktivere.
  Bemærk: Skærmen slukker, når du trykker midt på kontrolhjulet. Gå videre til næste trin. 10. Klik på [Next] (Næste) i Firmware Updater (Firmwareopdatering). 11. Efter nulstilling verificeres gentilslutningen af kameraet, og skærmen nedenfor vises. Klik på [Run] (Kør) for at starte opdateringen. Statuslinjen vises under opdateringen (dette vil tage ca. 15 minutter).
  Bemærk: Du må ikke slukke kameraet eller fjerne USB-kablet under opdateringen.


 12. Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Det kan tage et par minutter at genstarte.Kontrollér, at kameraet er tændt, og vent indtil LCD-skærmen vises igen. Når LCD-skærm vises, skal du klikke på [Finish] (Afslut).


  Bemærk:Efter automatisk genstart af kameraet, kan der blive vist en gendannelsesskærm. Tag ikke USB-kablet ud, mens den vises. Kameraet kan slukke automatisk, efter gendannelsen er afsluttet. Men opdateringen er gennemført.
 13. Click on the task tray at the lower right corner of the computer screen to stop the USB connection.
  Note: If is not displayed on the task tray, Please proceed to the next step.

 14. Disconnect the USB cable.

Kontroller, at systemsoftwareversionen på dit kamera er ver 3.20.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside 6 --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.