VENT – læs afsnittet Nødvendige filer, før du downloader denne fil.

Påkrævede downloads

Medmindre andet er angivet skal nedenstående fil installeres, FØR Systemsoftware ver.3.20 til ILCE-7 (Mac) for at kunne fungere korrekt. Hvis mere end én nødvendig fil er angivet, kan du installere dem i den angivne rækkefølge på denne side.

Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • ILCE-7

Om denne download

 • Navn: Systemsoftware ver.3.20 til ILCE-7 (Mac)
 • Udgivelsesdato: 26/07/2016
 • Fordele og forbedringer:
  • Optimerer ydelsen af objektivet SEL70200GM

Kontroller systemsoftwareversionen på dit kamera

Følg nedenstående vejledninger for at kontrollere systemsoftwareversionen på dit kamera.
Hvis den nuværende systemsoftwareversion er Ver.3.20 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside 6 --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende Mac-versioner:
 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Vigtigt:
  For macOS 10.13 skal du sikre, at "DriverLoader_1013" er installeret, før du opdaterer din software.

Computerhardware

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende hardware:
 • CPU: Intel-processor*
  *Core Solo- og Core Duo-processorer understøttes ikke længere.
 • Plads på harddiskdrevet: 300 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat)

   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når niveauet for resterende batteri er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller AC-adapteren AC-PW20 (sælges separat).
 • USB-kabel følger med kameraet

  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download

 • Når du udfører opdateringen af systemsoftwaren , skal du bruge en fuldt genopladet genopladelig batteripakke NP-FW50 eller AC-adapteren AC-PW20 (sælges separat).
 • Fjern ikke batterier eller AC-adapter under opdateringen. Hvis du gør det, kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand, da det tager ca. 15 minutter at foretage opdateringen af systemsoftwaren. Kontakt producenten for at få oplysninger om, hvordan dette gøres.
 • Vælg ikke About This Firmware Updater (Om dette firmwareopdateringsprogram) i menuen FirmwareUpdater (Firmwareopdatering). Hvis du gør det, kan opdateringssoftwaren gå ned, især under opdatering.

Download Firmware Updater

 1. Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Download af filen [Update_ILCE7V320.dmg] starter.
 4. Gem filen på din computer.

Installer

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_ILCE7V320.dmg], som du downloadede. - Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. Dobbeltklik på ikonet [Update_ILCE7V320], der vises på skrivebordet.
 4. Dobbeltklik på [Firmware Updater].
 5. Hvis du vil indlæse en kerneudvidelse, bliver du i meddelelsen bedt om at tillade, at programmet foretager ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto. 6. Firmware Updater starter. 7. Tænd for kameraet.
 8. I henhold til vejledningen i Firmware Updater-vinduet skal du vælge Menu --> opsætningsunderside 4 --> USB Connection (USB-tilslutning) på kameraet, og kontrollere, om der er valgt Mass Storage(Masselager).
  Hvis der er valgt noget andet end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage(Masselager). 9. Tilslut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: Når kameraet er tilsluttet computeren, slukker kameraets LCD-skærm. Gå videre til næste trin.
  Hvis LCD-skærmen på videokameraet ikke slukker, kan du prøve en af følgende metoder.
  • Tag USB-kablet ud, og tilslut det derefter igen.
  • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.
 10. Klik på [Next] (Næste) i vinduet Firmware Updater (Firmwareopdatering). Figur 1 vises i Firmware Updater, og figur 2 vises på kameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Fra nu af må du ikke slukke kameraet, før opdateringen af systemsoftwaren er gennemført.
  Figur 1


  Figur 2


 11. Efter bekræftelse af skærmene på figur 1 og 2 skal du klikke på Next (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen. Hvis den nuværende systemsoftwareversion er 3.20 eller nyere,er opdateringen ikke nødvendig. Afbryd i dette tilfælde USB-tilslutningen, og klik på Finish (Afslut), sluk for kameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren igen, og tænd for kameraet.


 12. Opdatering er påkrævet


  Opdatering er ikke påkrævet


 13. Klik på Next (Næste). Følgende skærm vises.


 14. Tryk på midten af kontrolhjulet for at aktivere.
  Bemærk: Skærmen slukker, når du trykker midt på kontrolhjulet. Gå videre til næste trin. 15. Klik på [Next] (Næste) i vinduet Firmware Updater (Firmwareopdatering). 16. Efter nulstilling verificeres gentilslutningen af kameraet, og skærmen på figur 3 vises.
 17. Klik på [Run] (Kør) for at starte opdateringen. Statuslinjen vises under opdateringen (dette vil tage ca. 15 minutter).
  Bemærk: Du må ikke slukke kameraet eller fjerne USB-kablet under opdateringen.

  Figur 3


 18. Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Det kan tage et par minutter at genstarte. Kontrollér, at kameraet er tændt, og vent indtil LCD-skærmen vises igen. Når LCD-skærm vises, skal du klikke på [Finish] (Afslut).


  Bemærk: Efter automatisk genstart af kameraet kan der blive vist en gendannelsesskærm. Tag ikke USB-kablet ud, mens den vises. Kameraet kan slukke automatisk, efter gendannelsen er afsluttet. Men opdateringen er gennemført.

 19. Frakobl USB-kablet.

Kontroller, at systemsoftwareversionen på dit kamera er ver 3.20.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside 6 --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.