Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • ILCE-5100

Om denne download

 • Navn: Systemsoftware ver.3.10 til ILCE-5100 (Mac)
 • Udgivelsesdato: 14/03/2016
 • Fordele og forbedringer:
  • Denne systemsoftware optimerer de nye objektivers ydelse.

Kontroller systemsoftwareversionen på dit kamera

Følg nedenstående vejledninger for at kontrollere systemsoftwareversionen på dit kamera.
Hvis den nuværende systemsoftwareversion er Ver.3.10 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside 5 --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende Mac-versioner:
 • Mac OS X v.10.8 ~ 10.11

Computerhardware

Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibelt med følgende hardware:
 • CPU: Intel-processor*
  *Core Solo- og Core Duo-processorer understøttes ikke længere.
 • Plads på harddiskdrevet: 200 MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50
   eller
   AC-adapter AC-PW20 (sælges separat)
   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når niveauet for resterende batteri er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri eller AC-adapteren AC-PW20 (sælges separat).
 • USB-kabel følger med kameraet
  Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.

Download

 • Når du udfører udfører systemsoftwareopdateringen, skal du bruge en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FW50 eller AC-adapter AC-PW20 (sælges separat).
 • Fjern ikke batterier eller AC-adapter under opdateringen. Hvis du gør det, kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.
 • Opdateringen af systemsoftwaren kan tage op til 15 minutter. Sørg derfor for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand. Hvis computeren skifter til dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal du starte forfra på opdateringsprocessen.
 • Vælg ikke About This Firmware Updater (Om dette firmwareopdateringsprogram) i menuen Firmware Updater. Hvis du gør det, kan opdateringssoftwaren gå ned, især under opdatering.

Download Firmware Updater

 1. Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.
 2. Efter at have læst ansvarsfraskrivelsen skal du klikke på knappen [Download] nedenfor.
 3. Download af filen [Update_ILCE5100V310.dmg] starter.
 4. Gem filen på din computer.

Installer

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_ILCE5100V310.dmg], som du downloadede. - Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. Dobbeltklik på ikonet [Update_ILCE5100V310], der vises på skrivebordet.
 4. Dobbeltklik på ikonet [FirmwareUpdater].
 5. Hvis du vil indlæse en kerneudvidelse, bliver du i meddelelsen bedt om at tillade, at programmet foretager ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto. 6. Firmware Updater starter.


  >

 7. Tænd for kameraet.
 8. Følg anvisningerne i Firmware Updater-vinduet ved at vælge Menu --> opsætningsunderside 3 --> USB Connection (USB-tilslutning) på kameraet, og kontroller, at der er valgt Mass Storage (Masselager).
  Hvis der er valgt noget andet end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage (Masselager). 9. Tilslut kameraet til computeren med det medfølgende USB-kabel. "USB Mode" (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
  Bemærk: Hvis computeren ikke kan finde kameraet, vises meddelelsen "Could not find the camera for this update." (Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering.) på computerskærmen. Prøv følgende:
  • Tag USB-kablet ud af kameraet, og sæt det i igen.
  • Hvis der er en anden ledig USB-terminal på computeren, kan du sætte USB-kablet i denne terminal.
 10. Klik på Next (Næste) i vinduet Firmware Updater. Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen. Hvis den nuværende systemsoftwareversion er 3.10 eller nyere, er opdateringen ikke nødvendig. Afbryd i dette tilfælde USB-tilslutningen, og klik på Finish (Afslut), sluk for kameraet, tag batteripakken og/eller AC-adapteren ud, sæt batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren igen, og tænd for kameraet.
 11. Klik på Next (Næste). Følgende skærm vises.


 12. Tryk på midten af kontrolhjulet for at aktivere.


  Bemærk: Skærmen slukker, når du trykker midt på kontrolhjulet. Gå videre til næste trin.

 13. Klik på Next (Næste) i vinduet Firmware Updater.
 14. Efter nulstilling verificeres gentilslutningen af kameraet, og skærmen nedenfor vises.
  Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Statusbjælken vises under overførslen (ca. 15 minutter).


  Bemærk: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
 15. Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Kontrollér, at kameraet er tændt, og vent indtil LCD-skærmen vises igen. Klik på Finish (Afslut), når LCD-skærmen vises, og tag USB-kablet ud.


 16. Bemærk: Efter automatisk genstart af kameraet, kan der blive vist en gendannelsesskærm. Tag ikke USB-kablet ud, mens den vises. Kameraet kan slukke automatisk efter gendannelsen er afsluttet. Men opdateringen er gennemført.

Kontroller, at systemsoftwareversionen på dit kamera er ver 3.10.

 1. Vælg Menu --> opsætningsunderside 5 --> Version på kameraet.
 2. Systemsoftwareversionen vises som illustreret nedenfor.