Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • HDR-AZ1

Om denne download

 • Navn: Firmwareopdatering ver.1.01 for HDR-AZ1 (Mac)
 • Frigivelsesdato:18/12/2014
 • Fordele og forbedringer
  • Forbedrer GPS-logfiler ved filmoptagelse og placeringsoplysninger ved stillbilledoptagelse
  • Redigerer billeddistributionsstørrelse i funktionen Live Streaming, når videostørrelsen er indstillet til 1280 x 720

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste version af firmware-opdateringen kan bruges med følgende Macintosh-versioner:
 • Mac OS X v.10.7 ~ 10.10
  Installer driverloader-kerneudvidelsen

  Dette trin kræves kun, hvis din computer kører Mac OS X 10.10 (eller nyere). I denne situation skal der køres et forberedende program, før du foretager firmwareopdateringen. Hvis din computer kører Mac OS X 10.9 eller ældre, behøver du ikke udføre dette, og du kan gå direkte til næste trin "Installer softwaren".

  1. Download DriverLoader-filen [DL100_1411a.dmg]
  2. Dobbeltklik på filen [DL100_1411a.dmg], som du downloadede. Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt
  3. Dobbeltklik på ikonet [DL100_1411a], der vises på skrivebordet.
  4. Dobbeltklik på ikonet [DriverLoader]
  5. For at indlæse en kernefiltype bliver du i meddelelsen bedt om at tillade, at programmet foretager ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto

Computerhardware

Den nyeste version af firmware-opdateringen kan bruges med følgende hardware:
 • CPU: Intel-processor*
  *Core Solo- og Core Duo-processorer understøttes ikke længere
 • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden applikationssoftware før opdatering af firmwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-BY1
   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når det resterende batteriniveau er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri.
 • USB-kabel følger med kameraet

  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Download

Vigtigt:

 • Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-BY1.
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.

Sådan henter du firmware-opdateringen:

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden, og accepter vilkår og betingelser ved at markere afkrydsningsfeltet. Klik derefter på knappen Download.
 3. Overførslen af filen [Update_HDRAZ1V101.dmg] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Installer

Når filen er installeret, er du klar til at installere firmwareopdatering ver. 1.01 for HDR-AZ1.

Trin 1: Start Firmware Updater

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_HDRAZ1V101.dmg], som du overførte. Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. [Update_HDRAZ1V101] er udvidet.
 4. Dobbeltklik på ikonet [FirmwareUpdater].
 5. For at indlæse en kerneudvidelse bliver du i meddelelsen bedt om at tillade applikationen at foretage ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto.  Bemærk: Der vises måske en advarselsmeddelelse vedrørende id, når du dobbeltklikker på [FirmwareUpdater.

  Sker dette, skal du klikke på OK for at lukke meddelelsen. Derefter skal du klikke på ikonet [FirmwareUpdater], mens du trykker på [Control]-tasten. Vælg [Open] (Åbn) i menuen. Derefter skal du vælge [Open] (Åbn), når advarselsmeddelelsen vises.

 6. Firmwareopdateringen starter. 7. Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: USB Mode (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
 8. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet. Figur 1 vises i firmwareopdateringsvinduet, og figur 2 vises på kameraets LCD-skærm. Bemærk: Herefter må du ikke slukke kameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.
  Figur 1Figur 2

 9. Efter bekræftelse af skærmene på figur 1 og 2 skal du klikke på Next (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen. (Figur 3)
 10. Efter bekræftelse [Gældende version] er [ver.1.00], klik på Næste.

  Hvis gældende version er [ver.1.01], er en opdatering ikke påkrævet. Følg indholdet i meddelelsen, afbryd USB-forbindelsen, og klik på Finish (Udfør). Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet.
  Figur 3

 11. Skærmen på figur 4 vises.

  Figur 4


 12. Tryk på knappen [REC] (Film/foto) for at optage

  Bemærk: Skærmen slukkes, når der trykkes på knappen [REC]. Gå videre til næste trin.
 13. Klik på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet (figur 4).
 14. Efter nulstilling verificeres gentilslutningen af kameraet, og skærmen på figur 5 vises.
 15. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under overførslen (ca. 10 minutter).
  Bemærk: Man må ikke slukke kameraet eller fjerne USB-kablet under opdateringen.

  Figur 5


 16. Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Kontrollér, at kameraet er tændt, og vent indtil LCD-skærmen vises igen. Klik på [Finish] (Udfør), når LCD-skærmen vises, og meddelelsen om frakobling af USB-kablet vises
  Figur 6

Trin 2: Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver.1.01.

 1. Start PlayMemories Mobile, der er installeret på din smartphone eller tablet, og tilslut det til kameraet.
  Vedrørende installationsmetoden for PlayMemories Mobile og tilslutningsmetoden til kameraet henvises du til den brugervejledning, der blev leveret sammen med kameraet eller “Connecting the Camera to Your Smartphone” (Tilslutning af kameraet til din smartphone) (Android /iPhone) i hjælpevejledningen til HDR-AZ1
 2. Versionen kan vises ved at vælge [Settings] (Indstillinger) -> [Camera information] (Kameraoplysninger) i PlayMemories Mobile