Relevante modeller:

Disse oplysninger vedrører følgende modeller:
 • HDR-AS15

Om denne download

 • Navn:Firmware-opdatering ver.3.00 for HDR-AS15 (Macintosh)
 • Frigivelsesdato:24/06/2013
 • Fordele og forbedringer
  • Mens du betjener smart-fjernbetjeningen, kan du skifte til kopimodus/fjernbetjeningsmodus ved hjælp af smartphone-betjening.
  • Følgende menupunkter og standardindstillinger er blevet ændret:
   • [SEND] er blevet slettet. Du kan kun tilslutte kameraet via wi-fi i optagelsesmodus.
   • Standardindstillingen i [A.OFF] (Auto Power Off) ændres til [60sec] fra [10sec].
   • Standardindstillingen i [RMOTE] (fjernbetjening) ændres til [ON] fra [OFF].

  Se brugervejledningen for information om brugen af de nye funktioner.

  Bemærk: Opdater "PlayMemories Mobile" til den seneste version (ver. 3.00 eller senere), før du starter smart-fjernbetjeningsfunktionen.

  Følgende fordele og forbedringer i det tidligere opgraderingsprogram (ver.2.00) er med i version 3.00.

  • Progressive Scan (PS) -optagetilstand (1920x1080/60p)
   Mulighed for at tage et udjævnet billede i en scene, der bevæger sig hurtigt, ved brug af høj billedhastighed under optagelse
  • Sceneindstilling WATER (VAND)
   Indstil til "Water mode" (Vandtilstand) for at få en passende indstilling af hvidbalance under vand
  • Indstillingen BEEP off (BIP fra)
   • Både optagelyd og lydindstilling er slået til.
   • Optagelyd slået til, lydindstilling slået fra.
   • Både optagelyd og lydindstilling er slået fra.

  Se brugervejledningen for information om brugen af de nye funktioner.

  Se licenslisten.

Systemkrav

Operativsystem

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende Macintosh-versioner:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Computerhardware

Den nyeste version af firmwareopdateringen kan bruges med følgende Macintosh-hardware:
 • CPU: Intel-processor*
  *Core Solo- og Core Duo-processorer understøttes ikke længere
 • Plads på harddiskdrevet: 200MB eller mere
 • RAM: 512 MB eller mere
  Bemærk: Luk al anden applikationssoftware før opdatering af firmwaren.
 • Strømkilde til kameraet
  • Fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-BX1 eller NP-FG1
   Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når det resterende batteriniveau er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri.
 • USB-kabel følger med kameraet

  Bemærk: Opdateringsfunktionaliteten garanteres ikke med andre USB-kabler.

Download

Vigtigt:

 • Ved opdateringen af firmwaren skal du bruge en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-BX1 eller NP-FG1.
 • Fjern ikke batteriet under opdateringen; i modsat fald kan kameraet blive uanvendeligt som følge af den pludselige strømafbrydelse.
 • Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd.

Sådan henter du firmwareopdateringen:

 1. Sørg for, at du er logget på med computeradministratorrettigheder.
 2. Læs ansvarsfraskrivelsen nederst på siden og accepter vilkår og betingelser ved at markere afkrydsningsfeltet. Klik derefter på knappen Download.
 3. Overførslen af filen [Update_CAMAS15V300.dmg] starter.
 4. Gem filen på skrivebordet (anbefales) på din computer.

Installer

Når filen er installeret, er du klar til at installere firmwareopdatering ver.3.00 til HDR-AS15.

Trin 1: Start Firmware Updater

 1. Luk alle åbne programmer på din computer.
 2. Dobbeltklik på filen [Update_CAMAS15V300.dmg], som du overførte. Tilslut ikke kameraet på dette tidspunkt.
 3. [Update_CAMAS15V300] er udvidet.
 4. Dobbeltklik på ikonet [FirmwareUpdater].
 5. For at indlæse en kerneudvidelse bliver du i meddelelsen bedt om at tillade applikationen at foretage ændringer. Indtast adgangskoden til den administrative konto. 6. Firmwareopdateringen starter. 7. Fjern hukommelseskortet fra kameraet på forhånd. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  Bemærk: USB Mode (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
 8. Når du har bekræftet ovenstående, skal du klikke på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet. Figur 1 vises i firmwareopdateringsvinduet, og figur 2 vises på kameraets LCD-skærm. Bemærk: Herefter må du ikke slukke kameraet, før firmwareopdateringen er gennemført.
  Figur 1Figur 2

 9. Efter bekræftelse af skærmene på figur 1 og 2 skal du klikke på Next (Næste). Den nuværende version og versionen efter opdateringen vises nederst til venstre på skærmen. (Figur 3)
 10. Når du har bekræftet, at [nuværende version] er [ver.2.00] eller lavere, skal du klikke på Next (Næste).

  Hvis gældende version er [ver.3.00], er en opdatering ikke påkrævet. Følg indholdet i meddelelsen, afbryd USB-forbindelsen, og klik på Finish (Udfør). Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet.
  Figur 3

 11. Skærmen på figur 4 vises.

  Figur 4


 12. Tryk på knappen [ENTER] for at nulstille kameraet.


  Bemærk: Skærmen slukker, når du trykker på knappen [ENTER]. Gå videre til næste trin.

 13. Klik på Next (Næste) i firmwareopdateringsvinduet (figur 4).
 14. Efter nulstilling verificeres gentilslutningen af kameraet, og skærmen på figur 5 vises.
 15. Klik på Run (Kør) for at starte opdateringen. Fremskridtsbjælken vises under overførslen (ca. 10 minutter).
  Bemærk: Man må ikke slukke kameraet eller fjerne USB-kablet under opdateringen.

  Figur 5


 16. Når overførslen er gennemført, vises skærmen på figur 6. Klik på Finish (Udfør) og fjern USB-kablet.

  Figur 6


 17. Sluk kameraet, fjern batteripakken, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet igen.

Trin 2: Kontroller, at firmwareversionen på dit kamera er ver.3.00.

 1. Tryk på knappen NEXT (NÆSTE) for at få vist [SETUP] (OPSÆTNING), og tryk derefter på ENTER.
 2. Tryk på knappen NEXT (NÆSTE) for at få vist [PLAY]. Hvis [PLAY] bliver vist, er firmwareversionen ver.3.00.